033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Masterclass Leidinggeven aan de onderbouw

Zicht op het onderwijs in groep 1 en 2

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Masterclass Leidinggeven aan de onderbouw

Masterclass Leidinggeven aan de onderbouw

Zicht op het onderwijs in groep 1 en 2

Hoe staat het ervoor met het onderwijs in groep 1 en 2 op jouw school? Welke begeleiding geef jij als schoolleider of intern begeleider/kwaliteitscoördinator aan leraren in groep 1 en 2? In de eendaagse Masterclass Leidinggeven aan de onderbouw krijg je zicht op alles wat ertoe doet in het onderwijs aan groep 1 en 2.

In het onderwijs aan het jonge kind wordt het fundament gelegd voor het latere leren. Het is daarom essentieel dat je als schoolleider of intern begeleider/kwaliteitscoördinator (ib’er/kc’er) weet hebt van de specifieke ontwikkeling van jonge kinderen en van de werkwijze in groep 1 en 2.

Tijdens de Masterclass Leidinggeven aan de onderbouw doe je hierover actuele kennis op. Je krijgt bovendien concrete handreikingen voor de ondersteuning van leraren in groep 1 en 2. Ook bespreken we de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie en gaan we in op zes kwaliteitsvragen voor doelgericht en opbrengstbewust onderwijs aan het jonge kind. Je krijgt zo inzicht in wat een effectieve werkwijze in groep 1 en 2 op jouw school is.

Inhoud

Vragen die in deze masterclass aan de orde komen:

  • Wat zijn de meest gebruikte visies op het onderwijs aan jonge kinderen? Wat is de visie op het onderwijs aan jonge kinderen op jouw school?
  • Hoe leren jonge kinderen?
  • Op welke wijze kom je tot een doorgaande lijn voor de basisvakken taal en rekenen?
  • Wat zijn de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie?
  • Hoe staat de onderbouw op jouw school ervoor als je kijkt naar zes kwaliteitsvragen?
  • Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van jou als schoolleider of ib’er/kc’er om het onderwijs aan en de leraren van groep 1 en 2 goed te begeleiden?

Je reflecteert volop op je eigen rol en krijgt handvatten om een aanpak/actieplan voor de begeleiding van de onderbouw te ontwikkelen op basis van zes kwaliteitsvragen.

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor schoolleiders en ib’ers/kc’ers in het primair onderwijs.

Praktische informatie

Data en tijden

Deze masterclass van één dag wordt in schooljaar 2024-2025 twee keer aangeboden. Op:

  • dinsdag 8 oktober 2024
  • donderdag 23 januari 2025

Tijd: van 9.30 tot 16 uur (inloop vanaf 9 uur).

Locatie

Expertis Onderwijsadviseurs
Grote Koppel 14
3813 AA Amersfoort

Kosten

€ 350,- per deelnemer (inclusief koffie/thee, lunch en overige versnaperingen)

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjan van der Maas:
telefoon 06 – 15 82 09 50
e-mail marjan.van.der.maas@expertis.nl

Of Ruth Heuvelman:
telefoon 06 – 82 39 38 96
e-mail ruth.heuvelman@expertis.nl

Marjan en Ruth

Share This