033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Leergang Mondelinge taalvaardigheid van het jonge kind

Thema Jonge kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Leergang Mondelinge taalvaardigheid van het jonge kind

Leergang Mondelinge taalvaardigheid van het jonge kind

Hoe leren kinderen praten? Wat kun je doen om hun mondelinge taalvaardigheid te stimuleren? Dit zijn cruciale vragen, want de mondelinge taalvaardigheid is een belangrijke voorspeller van schoolsucces. In onze Leergang Mondelinge taalvaardigheid van het jonge kind leer je er alles over.

Het is belangrijk dat jonge kinderen goed leren praten. Niet alleen omdat ze dan kunnen communiceren met anderen, maar ook omdat de mondelinge taalvaardigheid van grote invloed is op de latere lees- en schrijfontwikkeling.

Als leraar ben je van grote betekenis voor de taalontwikkeling van de kleuters in jouw groep. In de Leergang Mondelinge taalvaardigheid van het jonge kind van Expertis Onderwijsadviseurs doe je hier kennis over op. Je leert hoe jonge kinderen hun mondelinge taalvaardigheid ontwikkelen en wat je kunt doen om deze ontwikkeling te stimuleren. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat je problemen in de taalontwikkeling kunt signaleren. Ook is het nodig dat je weet wat effectieve interventies zijn.

Inhoud

In deze leergang komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • het belang van een vroege, goede mondelinge taalvaardigheid;
  • hoe een kind de moedertaal leert;
  • de vijf taalaspecten: fonologie, semantiek, syntaxis, morfologie en pragmatiek;
  • vroegtijdig signaleren en preventieve interventies;
  • mondelinge taalproblemen voorkomen;
  • een taalachterstand of een taalstoornis onderkennen.

Kortom: de leergang geeft je inzicht in hoe jonge kinderen taal leren en hoe je hier het beste op kunt inspelen.

Opzet

De leergang bestaat uit vier bijeenkomsten. Tijdens de duur van deze leergang volg en begeleid je een kleuter of een groepje leerlingen op het gebied van de mondelinge taalvaardigheid. Je past dat wat je leerde toe en neemt je praktijkervaring mee terug naar de bijeenkomsten. Ook voer je enkele praktijkgerichte opdrachten uit en lees je het boek Al pratend wijs (Bogers, 2020). Na het volgen van de leergang ontvang je een certificaat.

Expertis verzorgt deze leergang in company – op de eigen school of binnen het eigen schoolbestuur. Ook is het mogelijk de leergang te volgen op onze eigen locaties, in Amersfoort of Almelo.

Doelgroep

Leraren in groep 1 en 2, taalspecialisten jonge kind, intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: een leergang over de mondelinge taalvaardigheid van jonge kinderen.
Voor wie is het interessant: leraren in groep 1 en 2, taalspecialisten jonge kind, intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: kennis over de mondelinge taalontwikkeling van jonge kinderen en vaardigheden om deze te stimuleren.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ebelien Nieman.

Stel mij gerust je vraag

Ik ben Ebelien Nieman en ik help je graag verder. Bel mij op 06-15 17 49 79 of stuur me een e-mail.

Share This