033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Caroline van Leijenhorst

Caroline van Leijenhorst

“Goed onderwijs gaat over vakmanschap. De kunst van het lesgeven en de wetenschap van het leren.”

Het compenserend effect van leraren in de onderbouw is groot en werkt door in de verdere schoolperiode. Juist daarom is het van belang dat leraren beredeneerde en onderbouwde keuzes maken. Als onderwijsadviseur begeleidt Caroline met veel enthousiaste teams binnen het primair onderwijs. 

Wat kan Caroline voor u betekenen?

Caroline heeft ruime ervaring in het primair onderwijs als leraar en directeur, docent voortgezet onderwijs en als docent aan de pabo in het opleiden en begeleiden van leraren en pedagogisch medewerkers. Als onderwijskundige is zij een gesprekspartner binnen alle lagen in de organisatie. Caroline weet steeds de verbinding te maken tussen de theorie en de praktijk. Dankzij haar brede blik en ervaring is zij inzetbaar voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Caroline zorgt voor een duurzame implementatie van verbetertrajecten waarbij ook gebruikt wordt gemaakt van klassenbezoeken (eventueel met videobegeleiding), feedbackgesprekken en coaching.

Expertises

  • Ontwikkelingsgericht werken/Thematiseren
  • Rijke leeromgeving/Beredeneerd aanbod
  • Taal jonge kind
  • Spel- en spelbegeleiding
  • Visietrajecten
  • Gecertificeerd trainer KIJK! 0-7 jaar
  • Didactisch handelen/EDI
  • Gelijke kansen
  • Onderwijskundige (OU)

Thema’s

Didactisch handelen (EDI)
Jonge kind

Contact

Caroline van Leijenhorst
06 – 22 35 91 92
caroline.van.leijenhorst@expertis.nl

Share This