033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Beredeneerd aanbod - Aanbod EDI en kleuters

thema Jonge kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Beredeneerd aanbod – Aanbod EDI en kleuters

Beredeneerd aanbod – Aanbod EDI en kleuters

Expliciete Directe Instructie is een fijn didactisch middel om een effectieve instructie te geven. Hoe leuk is het om juist die instructie samen te laten komen met spel. Spel zorgt dat jonge kinderen door imitatie nieuwe kennis tot zich nemen. Naast de reguliere trainingen rondom EDI biedt Expertis ook trainingen aan voor kleuterleraren. Er zijn vier modules ter verdieping van EDI: lesdoelen, instructie, klassenmanagement en spelbegeleiding. Natuurlijk is het ook mogelijkheid om een EDI training voor kleuterlereraren op maat af te nemen.

 

EDI lesdoelen kleuters

In deze module leert de leraar over het belang van het delen van lesdoelen met kleuters. Een lesdoel geeft een kind structuur, rust en een richting. Ook werkt een leraar preventief aan de basisvoorwaarden van beginnende geletterdheid wanneer zij een lesdoel met de kinderen deelt. Leraren leren ook praktisch hoe je een lesdoel effectief deelt met kleuters. Dit natuurlijk allemaal op een spelenderwijze manier, zodat het past bij de manier waarop jonge kinderen leren.

Doelen voor deze bijeenkomst:

 • Ik weet wat het belang is van een Expliciete Directe Instructie.
 • Ik weet dat een lesdoel uit een concept en een vaardigheid bestaat.
 • Ik weet hoe ik een lesdoel met kleuters kan delen.

 

EDI instructie geven aan kleuters

Jonge kinderen leren vooral door imitatie. Kleuters hebben dus een instructie nodig waarin de leraar veel modelt. Via scaffolding brengen leraar hun kleuters op een hoger niveau, omdat ze tijdens instructie en spel steeds weer iets nieuws aanreiken. Juist het modelen staat centraal binnen het GRRIM-model voor kleuters.

Volgens Van der Leij (2017) geven we kleuters pas echt wat zij nodig hebben, wanneer wij niet kind volgend lesgeven, maar kind leidend lesgeven. Een kleuterleraar volgt natuurlijk de ontwikkeling van het kind, maar verlaagt niet de lesdoelen. Zij verhoogt de instructiekwaliteiten om het kind vooruit te leiden en nieuwsgierig te maken om nieuwe dingen te leren.

Doelen voor deze bijeenkomst:

 • Ik kan een korte instructie geven aan de hand van het GRRIM-model.
 • Ik kan tijdens de instructie het begrip bij kleuters controleren.

 

EDI Klassenmanagement kleuters

Binnen een goed klassenmanagement neemt de leraren maatregelen om een klimaat te scheppen waarin kleuters met succes en plezier kunnen leren en werken. Zo wordt de beschikbare leertijd optimaal benut. Ook dringt goed klassenmanagement probleemgedrag terug. Hierdoor krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om lesdoelen te behalen. Binnen goed klassenmanagement zorgt een leraar ervoor dat kinderen steeds zelfstandiger worden. Hij of zij werkt tijdens spel en werkmomenten aan de executieve functies, zodat kinderen de basisvaardigheden ontwikkelen om in de midden- en bovenbouw goed tot leren te komen. Goed ontwikkelde executieve functies hebben uiteindelijk ook weer een positief effect op jouw klassenmanagement.

Doelen voor deze bijeenkomst:

 • Ik weet welke executieve functies er zijn.
 • Ik weet hoe ik de executieve functies kan bevorderen.
 • Ik weet het belang van een goed klassenmanagement.
 • Ik krijg handvatten voor een goed klassenmanagement bij kleuters.

 

EDI en spel bij kleuters

Wanneer de leraar een goed klassenmanagement heeft, heeft zij de gelegenheid om kinderen te begeleiden bij spel in de speelhoeken. Jonge kinderen nemen vaardigheden en kennis van opvoeders na imitatie en instructie op, door dit te vermengen met speelse activiteiten. Maar wat als het spel bij kinderen niet op gang komt? Met het GRRIM-model stimuleert u het spel van deze kinderen. Tijdens deze module gaan we in op hoe u spel kunt modelen in de (kleine) kring, maar ook hoe het GRRIM-model een effectieve aanpak kan zijn voor één van de speelhoeken.

Doelen voor deze bijeenkomst:

 • Ik weet wat het belang van modelen is.
 • Ik weet hoe ik met het GRRIM-model spel kan bevorderen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Sherrill Woldberg.

Praktische informatie over deze training

Wat is het: een training over EDI en kleuters.
Voor wie is het interessant: leraren van groep 1 en 2.
Welk type onderwijs: groep 1 en 2 van het primair onderwijs.
Wat levert het op: leraren die effectieve instructies geven, waarbij lesdoelen gehaald worden en spel belangrijk is.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Sherrill Woldberg en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 99 34 37 of stuur me een e-mail.

 

Sherrill Woldberg is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This