033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Sherrill Woldberg

Sherrill Woldberg

Van werken in de kinderopvang tot Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sherrill heeft passie voor onderwijs. En is specialist in hoogbegaafdheid. Een onderwerp dat binnen Expertis hoog op de agenda staat.

Wat kan Sherrill voor u betekenen?

Als ECHA-specialist verzorgt Sherrill scholing en begeleiding rondom hoogbegaafdheid. Voor schoolteams en leraren. Binnen en buiten de klas. Over het inzetten van materialen, de organisatie van de klas, het signaleren van hoogbegaafdheid en het passend maken van onderwijs. Ook traint zij schoolbesturen en directies, want hoogbegaafdheid raakt meer dan alleen een aantal leerlingen in de klas.

Ook de leerlingen kunnen door Sherrill worden begeleid. Als zij vast dreigen te lopen in de klas, bijvoorbeeld. Daarbij kijkt Sherrill niet alleen naar de leerling, ook de leraar en ouders worden bij het proces betrokken.

Binnen Expertis Onderwijsadviseurs kijken we naar het brede verband van hoogbegaafdheid. Het raakt differentiëren in de klas, pedagogisch didactisch handelen van leraren, het vormt onderdelen van beleid. En het heeft invloed op de instructie en verwerking. Kortom: hoogbegaafdheid verbindt de onderwerpen die te maken hebben met goed onderwijs.

Expertises
  • Hoogbegaafdheid
  • Thematisch werken (design based learning)
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Differentiëren
  • Pedagogisch-didactisch handelen
Publicaties

 

Artikelen

Thema’s

Jonge kind
Didactisch handelen

 

Contact

Sherrill Woldberg MSc.
06 – 21 99 34 37
sherrill.woldberg@expertis.nl

Share This