033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Cognitief sterke leerlingen in een gewone klas

Cognitief sterke leerlingen in een gewone klas

Goed onderwijs houdt onder meer in dat de onderwijsbehoeften van leerlingen goed in kaart worden gebracht en dat op basis daarvan goed gedifferentieerd wordt. En daarbij gaat het dan niet alleen om aanpassingen van het onderwijs naar leerlingen die uitvallen aan de onderkant, maar ook om aanpassingen van het onderwijs voor leerlingen die cognitief sterk zijn. Het is ook voor deze laatste groep leerlingen van belang dat zij onderdeel zijn van de dagelijkse differentiatie van een leraar in de klas.

Echter, onderzoek laat zien dat leraren vaak nog onvoldoende handvatten hebben om goede begeleiding te kunnen bieden aan cognitief sterke leerlingen. Leraren willen zich wel inzetten voor deze leerlingen, maar weten vaak simpelweg niet hoe. De auteurs van dit artikel, Sherrill Woldberg en Elleke Snippe, pleiten ervoor om leraren te ondersteunen en begeleiden bij het onderwijs aan cognitief sterke leerlingen. In dit verband benadrukken zij dat de begeleiding van leraren om beter in te spelen op sterke leerlingen, ook een wezenlijk onderdeel van het schoolbeleid moet zijn.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Didactisch handelen leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere EDI, slimme leerlingen, differentiëren en de begeleiding van startende leraren.

Meer informatie

Auteur: Sherrill Woldberg en Elleke Snippe

Jaar van uitgave: 2020

Woldberg, S. & Snippe, E. (2020). Cognitief sterke leerlingen in een gewone klas. Basisschoolmanagement 1/2020.