033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Voorbereiding op rekenonderwijs in de kleuterklas

thema Jonge kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Voorbereiding rekenonderwijs

Rekenontwikkeling van het jonge kind

Jonge kinderen leren de hele dag. Laat ze in de kleuterklas al kennismaken met getalbegrip, meten en meetkunde door een betekenisvolle leeromgeving te creëren. Expertis kan daarbij de helpende hand zijn voor leraren en pedagogisch medewerkers.

In een betekenisvolle leeromgeving maken peuters en kleuters in groep 1 en 2 spelenderwijs kennis met getallen, meten en meetkunde. Peuters doen ervaringen op bijvoorbeeld in de huishoek, de bouwhoek of aan de zandtafel, rondom zaken als grootte, gewicht, lengte, tijd en geld. De ontdekkingen die zij doen, zijn voor hen betekenisvol.

Niet ieder kind doet zelfstandig voldoende ervaringen op tijdens ontdekkingen. Deze kinderen hebben een pedagogisch medewerker of leraar nodig die hen begeleidt om verder te komen in de rekenontwikkeling. Expertis geeft u via training en begeleiding op de werkvloer voldoende handvatten, praktische voorbeelden en wetenschappelijke achtergrondkennis, zodat u voor alle leerlingen een effectieve en betekenisvolle leeromgeving kunt creëren.

 

Rekenen met prentenboeken

In elke peuter of kleutergroep wordt dagelijks één of meerdere keren voorgelezen. Wist u dat prentenboeken ook een bijdrage kunnen leveren aan de rekenontwikkeling? U kunt samen de kinderen rekenen met prentenboeken. Door het stimuleren van een onderzoekende houding bij kinderen, gecombineerd met het stellen van gerichte vragen of het geven van opdrachten worden kinderen gestimuleerd in hun rekenontwikkeling. Expertis laat aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe u getalbegrip, meten en meetkunde, maar ook ingewikkelde rekenproblemen aan de hand van prentenboeken in uw groep aan de orde kunt stellen.

 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan van der Maas.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: advies op maat over hoe u jonge kinderen al kennis kunt laten maken met getallen en rekenen.
Voor wie is het interessant: leraren en pedagogisch medewerkers van de peuter- en kleuterklas.
Welk type onderwijs: voor- en vroegschoolse educatie en primair onderwijs.
Wat levert het op: een betekenisvolle leeromgeving die jonge kinderen stimuleert in hun rekenontwikkeling.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Marjan van der Maas en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 15 82 09 50 of stuur me een e-mail.

 

Marjan van der Maas is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This