033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Visie ontwikkeling op het jonge kind

thema Jonge kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Visie ontwikkeling op het jonge kind

Visie ontwikkeling op het jonge kind

De visie van de school is de basis voor het onderwijs aan de leerlingen. Een duidelijke visie geeft richting aan uw onderwijs, geeft focus als team en is het uitgangspunt bij het maken van keuzes.

Van schoolvisie naar visie op het jonge kind

Onderwijs aan het jonge kind vraagt vaak een specifieke vertaling van de algemene schoolvisie. Wat is uw schoolvisie en hoe is deze vertaald naar het jonge kind? Bij het ontwerpen van uw kleuteronderwijs is een duidelijke visie op de ontwikkeling en het leren van kleuters het uitgangspunt. De drie meest gebruikte visies op onderwijs aan kleuters zijn ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht en programmagericht onderwijs.

Vanuit de visie op het onderwijs aan kleuters kunt u vervolgens antwoord geven op vragen als: Hoe leren jonge kinderen? Hoe begeleiden we het spel van jonge kinderen? Hoe ziet de speel-leeromgeving eruit? En hoe volg je de ontwikkeling van jonge kinderen? Door vanuit de gekozen visie antwoord te geven op bovenstaande vragen weet u als team waar u naar toe werkt met de kleuters en kunt u daar doelgericht mee aan de slag.

Begeleidingstraject visieontwikkeling – en uitwerking

Tijdens het begeleidingstraject begeleiden wij u bij:

  • een beredeneerde visie op het onderwijs aan het jonge kind passend bij uw schoolvisie;
  • uitwerking van de gekozen visie in de speel-leeromgeving, de leerdoelen, het aanbod en leerlijnen, het observeren en volgen van de leerlingen en de rol van de leraar;
  • doorgaande lijn binnen de school;
  • vloeiende overgang vanuit de visie op jonge kind naar een visie op goed onderwijs in groep 3-4;
  • implementatie en borging van de visie op het jonge kind binnen uw school.

Ga samen met uw team aan de slag met visieontwikkeling voor onderwijs aan jonge kinderen!

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Ruth Heuvelman of Marjan van der Maas.

Heeft u als school de visie op het jonge kind al staan en zoekt u naar verdieping? Dat vindt u hier: Beredeneerd aanbod – Spelend leren vanuit effectief handelen

Whitepaper opbrengsbewust werken in groep 1 en 2

Gratis whitepaper

Werken aan goede schoolresultaten begint al in groep 1 en 2. Hoe kom je tot een opbrengstbewust beredeneerd aanbod in de kleutergroepen? Deze whitepaper geeft concrete handvatten.

Kijk hier voor meer informatie, of download direct het whitepaper via onderstaande knop. 

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Ruth Heuvelman en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 82 39 38 96 of stuur me een e-mail.

 

Share This