033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

thema Jonge kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Doelgericht werken met jonge kinderen

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Binnen de groepen 1 en 2 sluiten we graag aan bij het spelende kind. Tegelijk willen we leerlingen in de onderbouw ook stimuleren tot leren. Hoe combineer je doelgericht werken met spelend leren?

Doelgericht werken in groep 1 en 2

In een beredeneerd aanbod voor de groepen 1 en 2 wordt schoolspecifiek weergegeven hoe je het speel-leeraanbod samenstelt, hoe je de ontwikkeling van kinderen volgt en hoe je kinderen begeleidt die extra aandacht of uitdaging nodig hebben. Spelenderwijs leren vindt plaats binnen een thematisch aanbod. Doelgerichte en betekenisvolle activiteiten vormen een belangrijk onderdeel.  Vanuit het ontwikkelvolgsysteem brengt de leraar de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart. Deze onderwijsbehoeften worden gekoppeld aan ontwikkelingsdoelen. Het beredeneerd aanbod is het vertrekpunt van de themavoorbereiding. De themavoorbereiding is een dynamisch werkdocument voor de onderbouw dat afgestemd wordt op de weekplannen. Het themaplan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld op o.a. de doelen, de spontane inbreng van de leerlingen en de observaties van leerlingen. Werken vanuit een beredeneerd aanbod geeft structuur, sturing en kwaliteit aan het aanbod in de groepen 1 en 2 met een doorgaande lijn naar groep 3.

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

  • Overzicht van doelen in de groepen 1 en 2;
  • Leerlijnen, ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingsgebieden in kaart brengen;
  • Doorgaande lijn, inclusief overgang groep 2 naar 3;
  • Observeren, vroegtijdig signaleren en analyseren met behulp van een volgsysteem;
  • Een thema-, en week/dagplanning maken;
  • Doelgericht en uitdagend (spel-)aanbod in de groep;
  • Evalueren en bijstellen van het aanbod.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan van der Maas.

Whitepaper opbrengsbewust werken in groep 1 en 2

Gratis whitepaper

Werken aan goede schoolresultaten begint al in groep 1 en 2. Hoe kom je tot een opbrengstbewust beredeneerd aanbod in de kleutergroepen? Deze whitepaper geeft concrete handvatten.

Kijk hier voor meer informatie, of download direct het whitepaper via onderstaande knop. 

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Marjan van der Maas en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 15 82 09 50 of stuur me een e-mail.

 

Share This