033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Opleiding Jonge Kind Specialist

Locatie Amersfoort & Capelle a/d IJssel

 

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Opleiding Jonge Kind Specialist

Opleiding Jonge Kind Specialist

Locaties: Amersfoort en Capelle a/d IJssel

Expertis Onderwijsadviseurs lanceert een nieuwe opleiding: dé opleiding waarmee jij je ontwikkelt tot jonge kind specialist. In tien bijeenkomsten slaan we de brug tussen wetenschappelijke inzichten van onderwijs aan het jonge kind en de dagelijkse onderwijspraktijk. Zo leer je alles over effectief onderwijs in de kleuterklas! Lees hieronder de volledige inhoud van de Opleiding Jonge Kind Specialist.

De wetenschap benadrukt het belang van de vroege kinderjaren voor de verdere ontwikkeling of schoolloopbaan. In deze vroege periode wordt een fundament voor de verdere ontwikkeling gelegd. Het is essentieel om in de onderbouw te starten met een rijk en doelgericht aanbod voor het jonge kind en daar in een doorlopende lijn vorm aan te geven in het onderwijs binnen de basisschool.

De opleiding Jonge Kind Specialist is een praktijkgerichte opleiding met gefundeerde theoretische  onderbouwing. Het biedt je een brede en gefundeerde basis van kennis en vaardigheden voor het werken in de onderbouw. In deze opleiding werken we zowel vanuit het belang van instructie als van begeleid spel. Beide dragen bij aan de ontwikkeling van het kind. Je leert van inzichten uit recente onderzoeken en best practices op het gebied van vroegschoolse educatie. Vervolgens pas je deze kennis toe om continu het onderwijs aan jonge kinderen te verbeteren op jouw school!

 

Deelnemers die de opleiding Jonge Kind Specialist hebben gevolgd kunnen: 

  • vanuit onderzoek en visie de eigen onderwijspraktijk optimaliseren;
  • een beargumenteerd en beredeneerd onderwijsaanbod creëren binnen een rijke leeromgeving;
  • collega’s inspireren en ondersteunen in hun onderwijswerkzaamheden;
  • beleid ontwikkelen en advies geven binnen de school met betrekking tot het onderwijs aan jonge kinderen;
  • een lerend netwerk organiseren binnen het onderbouwteam.

Inhoud en opzet bijeenkomsten Opleiding Jonge Kind Specialist

In tien bijeenkomsten nemen wij je mee in alles wat ertoe doet op het gebied van effectief onderwijs aan het jonge kind.

 

Bijeenkomst 1

De functie van de jonge kind specialist in de school

In deze bijeenkomst zoomen we in op de rol van ‘specialist jonge kind’ in de basisschool. Wat houdt dit in en hoe kun je deze vormgeven? Je kijkt heel specifiek naar wat jouw school nodig heeft op basis van analyses. Wat is de schoolambitie voor groep 1-2-3 en welke rol speel jij rondom beheersings- en aanbodsdoelen en de doorgaande lijn?

Bijeenkomst 2

Visie op leren en ontwikkeling van het jonge kind

In grote lijnen zijn er drie visies op het onderwijs aan het jonge kind: Programmagericht onderwijs, Ervaringsgericht Onderwijs en Ontwikkelingsgericht onderwijs. Wat zijn de achtergronden en pijlers van deze visies? Wat zie je in de praktijk en wat zegt onderzoek hierover?
We bespreken het curriculair spinnenweb gekoppeld aan het visiespel. Wat is de visie van de eigen school in groep 1-2 en hoe kun je deze samen vormgeven in het onderbouwteam? Hier koppelen we een praktijkgerichte opdracht aan.

Bijeenkomst 3

Onderzoeksvaardigheden

In de Opleiding Jonge Kind Specialist ga je met je eigen praktijksituatie aan de slag door middel van onderzoek. Wat is het belang van onderzoek? Wat houdt dit precies in? Hoe zet je een onderzoek op? Hoe verzamel je gegevens? Hoe presenteer je de resultaten en welke valkuilen zijn er? In deze bijeenkomst leer je over de principes van praktijkgericht onderzoek en de waarde hiervan voor het onderwijs op jouw school.

Bijeenkomst 4

Ontwikkeling jonge kind

In deze bijeenkomst richten we ons specifiek op de ontwikkeling van het jonge kind. Groep 1-2 is het fundament voor de schoolloopbaan. Wat betekent dat volgens de wetenschap? Hoe ga je om met termen als schoolrijpheid? Hoe verloopt de overgang van informeel naar formeel leren bij jonge kinderen?

Bijeenkomst 5

Observeren, registeren en evalueren

Het monitoren van ontwikkelingsvoortgang is essentieel. Het leggen van een stevig fundament in basale kennis en vaardigheden, zoals taal- en rekenontwikkeling, is cruciaal voor latere leerprocessen. In deze bijeenkomst leer je hoe je voldoende zicht houdt op de ontwikkeling van het jonge kind en evalueer je het aanbod op je eigen school.

Bijeenkomst 6

Beredeneerd aanbod: Het werken met een thema, rijke leeromgeving en thematiseren

Vanuit doelen wordt in een overkoepelend betekenis thema in samenhang gewerkt aan kennis- en vaardigheden. In deze bijeenkomst staan we stil bij het belang van kennisrijke thema’s. Hoe realiseer je voor alle kinderen voldoende leeruitdagingen? Hoe zorg je voor betrokkenheid? Wat is een doelgerichte rijke leeromgeving? Hoe kun je vanuit jouw rol een doelgericht rijk en passend aanbod binnen een thema verder ontwikkelen en stimuleren?

Bijeenkomst 7

Spel en spelontwikkeling

Rollenspel is essentieel voor de reken- en taalontwikkeling bij kleuters. Demonstratiespel en spelscripts bieden hulp om tot goed spel te komen. Begeleiding van rollenspelen helpt kinderen specifieke taal- en rekenwiskundige begrippen te leren en toe te passen. Spelbegeleiding en het kiezen van de juiste begeleidingsrol is essentieel om dit te versterken. In deze bijeenkomst krijg je hiervoor handvatten.

Bijeenkomst 8

Een goede taal- en rekenstart

Een goede reken- en leesstart is essentieel voor kinderen. Maar wat is de essentie van ontluikende gecijferdheid, voorbereidend rekenen, fonemisch bewustzijn en beginnende geletterdheid? In deze bijeenkomst staan we stil bij de belangrijkste factoren die een fundament leggen voor het rekenen en lezen.

Bijeenkomst 9

Communicatiestijlen, verandermanagement

Organisatieverandering hangt van veel factoren af. Hoe goed praten mensen elkaar, luisteren ze naar elkaar en en inspireren ze elkaar? Een verandering werkt alleen als teamleden er zelf echt achter staan en het nieuwe gedrag laten zien. Maar het is niet altijd makkelijk om mensen hierbij te betrekken. Soms is er weerstand tegen de verandering. Hoe zorg jij ervoor dat je mensen meekrijgt? Welke communicatie is daarbij helpend? Hoe borg je dit voor de groepen 1-2?

Bijeenkomst 10

Presentaties en diplomering

In deze afsluitende bijeenkomst presenteer je onderzoek en laat je zien op welke manier jij je dit jaar hebt ontwikkeld tot jonge kind specialist.

Doelgroep

De Opleiding Jonge Kind Specialist is bedoeld voor:

  • leraren die tenminste 3 jaar werkzaam zijn in groep in groep 1 ,2 (3) in het (speciaal) basisonderwijs en zich willen verdiepen in effectief doelgericht onderwijs aan het jonge kind; 
  • leraren die willen inzetten op wetenschappelijk gedragen onderwijs aan het jonge kind en een verbetering binnen hun onderwijspraktijk teweeg willen brengen;
  • leraren die groepsverantwoordelijkheid dragen en een bijdrage willen leveren aan de schoolontwikkeling, waarbij je de schakel bent tussen het werk in de groep en de directie;
  • intern begeleiders en kwaliteitscoördinatoren die zich verder willen ontwikkelen, specifiek gericht op onderwijs aan het jonge kind;
  • coördinatoren onderbouw die samen met de collega’s uit de onderbouw vanuit een doordachte visie het onderwijs aan het jonge kind willen vormgeven en versterken.

Meld je aan!

Wil jij Jonge Kind Specialist worden? Schrijf je nu in via onderstaande knop.

Praktische informatie

Data en tijd

10 bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten starten om 09.00 uur en eindigen om 16.00 uur.

Data Amersfoort

Woe 12 -2 2025
Woe 12-3-2025
Woe 9-4-2025
Woe 21-5-2025
Woe 11-6-2025
Woe 25-6-2025
Woe 3-9-2025
Woe 8-10-2025
Woe 5-11-2025
Woe 3-12-2025

Data Capelle a/d IJssel

Do 20-2-2025
Do 13-3-2025
Do 10-4-2025
Do 15-5-2025
Do 5-6-2025
Do 19-6-2025
Do 11-9-2025
Do 9-10-2025
Do 6-11-2025
Do 11-12-2025

Kosten

€ 2.750,- per persoon

Adresgegevens

Amersfoort
Expertis Onderwijsadviseurs
Grote Koppel 14
3813 AA Amersfoort

Capelle aan den IJssel
Campus Delta
Rietbaan 2-12
2908 LP Capelle aan den IJssel

Meer weten?

Voor meer informatie over de Opleiding Jonge Kind Specialist kun je contact opnemen met  Caroline van Leijenhorst via caroline.van.leijenhorst@expertis.nl of via 06 – 22 35 91 92.

Share This