033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » NIEUW: Al pratend wijs

Nieuw: Al pratend wijs

In het recent bij uitgeverij Pica verschenen boek Al pratend wijs gaat auteur Eveline Bogers in op het belang van mondelinge taalvaardigheid bij jonge kinderen. De eerste zeven levensjaren zijn essentieel en vormen de kritische periode voor de taalverwerving.

Een goede mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) is niet alleen cruciaal voor de lees- en schrijfontwikkeling, maar heeft ook invloed op het welbevinden van kinderen. Kinderen die mondeling vaardig zijn, kunnen aangeven wanneer ze verdrietig, boos of blij zijn. Ze kunnen anderen begrijpen en zijn in staat kennis en ideeën te delen. Dit zijn essentiële vaardigheden die een basis leggen voor onder andere schoolsucces én het goed functioneren in de samenleving.

Achterstanden beperken en voorkomen

Echter, bij de start in groep 1 heeft ongeveer 25 procent van de kinderen een achterstand in de taalontwikkeling door onvoldoende taalaanbod in de (thuis)omgeving. De kans dat zij later (lees)problemen ontwikkelen is groot. Het is daarom van belang dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw er alles aan doen om deze achterstanden te beperken en om nieuwe achterstanden te voorkomen.

Het boek ‘Al pratend wijs’ biedt praktische handvatten. Daarnaast is er aandacht voor de signalen en belemmeringen van een taalontwikkelingsachterstand en een taalontwikkelingsstoornis. Ook komt het monitoren en gebruik van objectieve observatie-instrumenten aan bod. Verder lees je hoe je ouders meer kunt betrekken bij de leeromgeving van hun kinderen.

Dr. Kees Vernooy, die het voorwoord heeft geschreven, zegt hierover: ‘Dit boek helpt leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij het realiseren van zo goed mogelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van de vroege mondelinge taalvaardigheid.’

Meer informatie?

U kunt het boek bestellen bij Uitgeverij Pica via deze link.

Neem contact op met Expertis voor scholing bij het boek.

Share This