033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Leergang Taal en het jonge kind

Thema Jonge kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Leergang Taal en het jonge kind (in company)

Leergang Taal en het jonge kind (in company)

Werk je in groep 1 en/of 2 en ben je op zoek naar een sterk inhoudelijke cursus waarin je wordt meegenomen in alle belangrijke taalaspecten in groep 1 en 2? Dan ben je bij Expertis Onderwijsadviseurs aan het juiste adres. In onze Leergang Taal en het jonge kind nemen we je in vier bijeenkomsten mee in de vakinhoudelijke en didactische aspecten die van belang zijn voor de taalontwikkeling van jonge kinderen.

In de kleuterjaren leren kinderen spelenderwijs ontzettend veel. Zo ook op taalgebied. Kinderen ontwikkelen bijvoorbeeld hun woordenschat en mondelinge taalvaardigheid, maar er ontstaat vaak ook al beginnende letterkennis. Kinderen leren bovendien vaak al rijmen en woorden op te delen in klanken.

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die op de basisschool een rijke taalstart hebben, het op latere leeftijd nog steeds beter doen als het gaat om geletterdheid en leesbegrip. Daarom is een stevige basis in groep 1 en 2 van groot belang.

Tijdens de vier bijeenkomsten van deze leergang worden theorie en praktijk continu met elkaar verbonden, gebaseerd op inzichten uit de wetenschap. Je leest literatuur, doet nieuwe kennis op, wisselt ervaringen uit met collega’s én gaat naar huis met een praktisch plan voor de komende periode.

Lees verderop meer over de inhoud van de vier bijeenkomsten!

Doelgroep

Deze leergang is bedoeld voor:

 • leraren in groep 1 en 2;
 • intern begeleiders onderbouw;
 • taalcoördinatoren;
 • specialisten jonge kind.

Doelen

De algemene doelen zijn:

 • Je weet hoe je in de klas het aanleren van de voorbereidende leesvaardigheden vormgeeft.
 • Je kunt preventief handelen om latere leesproblemen te voorkomen en kunt eventuele leesproblemen zo vroeg mogelijk aanpakken.
 • Je kunt het belang van een goede mondelinge taalvaardigheid beschrijven.
 • Je weet hoe je goed woordenschatonderwijs vormgeeft.
 • Je kunt het belang van goed begrijpend luisteren en lezen beschrijven.
 • Je kunt een doorlopende lijn naar groep 3 vormgeven.

Inhoud en opzet bijeenkomsten

De inhoud van deze leergang stemmen we af op jullie situatie en wensen. Je kunt denken aan de volgende opzet en inhoud:

 

Bijeenkomst 1:
Voorbereidende leesvaardigheden

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de doelen rondom beginnende geletterdheid en de mate waarin deze van invloed zijn op het leren lezen in groep 3. Je krijgt handvatten hoe je deze doelen spelenderwijs in je onderwijs een plek kunt geven, hoe je álle leerlingen hierbij betrekt en hoe je het proces rondom de beginnende leesvaardigheden kunt monitoren. In deze bijeenkomst staan we ook stil bij effectief woordenschatonderwijs, waarbij theorie en praktijk uiteraard met elkaar worden verbonden. 

Leerdoelen:

 • Je kunt beschrijven waarom een preventieve start van groot belang is.
 • Je kunt aangeven welke voorbereidende leesvaardigheden ertoe doen.
 • Je weet hoe je aandacht besteedt aan de voorbereidende leesvaardigheden in de klas.
 • Je kunt het belang van een doorlopende lijn naar groep 3 beschrijven.
Bijeenkomst 2:
Mondelinge taalvaardigheid en woordenschat

Onderzoek laat zien dat als kinderen op jonge leeftijd een matige woordenschat hebben, het verschil met leeftijdsgenootjes die een grote woordenschat hebben, alleen maar groter wordt naarmate de jaren verstrijken. Ofwel: het ‘Mattheüs-effect’ treedt op. Aandacht voor woordenschat is dan ook essentieel in de onderbouw. Maar hoe ziet effectief woordenschatonderwijs er eigenlijk uit? En hoe kun je zowel intentioneel als incidenteel werken aan de woordenschat van kinderen? Waar ‘blijven’ woorden die eerder zijn aangeboden en hoe creëren we een rijke leeromgeving om de woordenschat te vergroten? 

Leerdoelen:

 • Je kunt het belang van een goede mondelinge taalvaardigheid beschrijven.
 • Je hebt kennisgenomen van achtergrondtheorie rondom woordenschat.
 • Je weet op basis van welke kenmerken je het beste woorden kunt selecteren en aanbieden.
 • Je kunt vertellen hoe je leerlingen helpt om woorden te onthouden.
Bijeenkomst 3:
Werken aan begrijpend luisteren met Close Reading

Om alle leerlingen een goede geletterde basis te geven, is goed begrijpend luisteronderwijs van groot belang. Close Reading is een aanpak voor het onderwijs in begrijpend luisteren (en lezen) die op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd. Met deze aanpak lees je samen met de leerlingen kritisch een tekst, met als doel: diep(er) tekstbegrip. Kinderen ervaren veel plezier tijdens lessen Close Reading, maken kennis met verschillende soorten teksten en (prenten)boeken en leren om met elkaar diep te ‘graven’ in de tekst: dingen te begrijpen uit het (prenten)boek die er niet letterlijk in staan. Je krijgt in deze bijeenkomst een compleet praktijkvoorbeeld van Close Reading en vele praktische tips.

Leerdoelen:

 • Je kunt het belang van goed begrijpend luisteren en lezen aangeven.
 • Je kunt de rol van de luister- (en lees)strategieën beschrijven.
 • Je maakt kennis met de aanpak Close Reading.
 • Je krijgt informatie over verhalende versus informatieve teksten.
 • Je krijgt een uitgewerkt voorbeeld van Close Reading voor het jonge kind.
Bijeenkomst 4:
Taalstimulering door spel

Tijdens deze bijeenkomst kijken we naar hoe je het gebruik van taal kunt stimuleren binnen spel. Al pratende worden kinderen taalvaardiger. Het is dan ook cruciaal dat je als leraar kinderen uitdaagt om steeds hun bedoeling duidelijk te maken. Spel is daarvoor bij uitstek geschikt. Hoe kun je aansluiten bij het spel van kinderen, maar ook de spelkwaliteit verhogen en talige ervaringen stimuleren? We bespreken met elkaar de tien kernelementen waarmee je het spel kunt versterken en kinderen kunt uitdagen tot meer taalproductie en hogere taaldenkniveaus. Door mee te spelen volgens de tien kernelementen geef je de taalverwerving een krachtige impuls. Ook krijg je praktische tips hoe je met gebruik van spelscripts het spel en de taal van kinderen op een hoger niveau kunt brengen.

Leerdoelen:

 • Je kunt het belang van taal in spelsituaties aangeven.
 • Je weet kansen te grijpen om taal aan te bieden in het spel van kinderen.
 • Je ziet kansen om ook woordenschat impliciet aan te bieden in spel.
 • Je kunt verschillende soorten denkvragen inzetten.

In company

We verzorgen deze leergang in company – in jouw school of binnen jouw schoolbestuur. Neem contact met ons op over de mogelijkheden:

Annemarieke Kool
E-mail annemarieke.kool@expertis.nl
Telefoon 06 – 5028 5553

 

Stel mij gerust jouw vraag

Ik ben Annemarieke Kool en ik help je graag verder. Bel mij op 06 – 5028 5553 of stuur me een e-mail.

Share This