033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Herdruk integrale kindcentra

HERDRUK

Integrale kindcentra – van visie naar uitvoeringspraktijk

Denkt u als school, gemeente of kinderopvangorganisatie na over het opzetten van een integraal kindcentrum? Of zit u middenin het proces? Dan is de recent verschenen herdruk van het boek Integrale kindcentra – van visie tot uitvoeringspraktijk – bij uitgeverij Pica een aanrader.

In dit boek gaan de auteurs Hans Schwartz, Marijke Bertu en Marjan van der Maas (Expertis) vanuit verschillende perspectieven in op het werken in een kindcentrum. De (integrale) ontwikkeling van het kind, kansen(on)gelijkheid, participatie van ouders en het IKC als professionele gemeenschap én als arbeidsorganisatie komen in dit boek aan bod. 

Ononderbroken ontwikkelingslijn

In steeds meer gemeenten werken scholen, kinderopvangorganisaties en peuteropvang samen aan een IKC. Doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen ten aanzien van pedagogisch en didactisch handelen, zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar (en soms tot 18 jaar). Naast opvang en onderwijs biedt een IKC vaak ook voorzieningen voor zorg, welzijn, sport en cultuur.

Online praktijkvoorbeelden

Op de site van uitgeverij Pica kunt u actuele praktijkvoorbeelden van integrale kindcentra downloaden. Deze praktijkvoorbeelden belichten de inzet van alle betrokken partners in het onderwijs en de kinderopvang. Op deze manier wordt zichtbaar welke stappen zijn gezet binnen organisaties op weg naar doorgaande ononderbroken ontwikkelings- en leerlijnen voor kinderen. Het boek bevat een inventarisatie-instrument met routekaarten voor organisaties die nadenken over het starten van een kindcentrum of midden in dit proces zitten. 

Advies op maat

Voor het werken in een IKC bestaat geen vaststaand en éénduidig model. Elke gemeente, wijk of locatie vraagt om een eigen aanpak, die aansluit bij de eigen populatie, de lokale behoeften en de wensen. Denkt u als gemeente, bestuurder, directie of manager van een scholengroep, school of kinderopvangorganisatie over het starten van een IKC? Of zit u midden in dit proces en hebt u daarbij vragen? De IKC-experts van Expertis bieden advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van een integraal kindcentrum.

Meer informatie?

 

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Marjan van der Maas en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 15 82 09 50 of stuur me een e-mail.

 

Marjan van der Maas is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This