033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Nieuwsoverzicht » Expertis en researchED Nederland lanceren het programma ‘Regie in de school’

Expertis en researchED Nederland lanceren het programma ‘Regie in de school’ 

Effectieve Britse aanpak gebaseerd op het boek ‘Running the Room (Nederlandse vertaling: Regie in de klas) door  Tom Bennett, binnenkort beschikbaar in Nederland

Ondanks dat een goed pedagogisch klimaat de belangrijkste voorwaarde voor leren is, blijkt uit onderzoek dat Nederlandse scholen zeer laag scoren op dit vlak. Daarom lanceert Expertis Onderwijsadviseurs samen met researchED Nederland het veelbelovende programma Regie in de school. Het populaire onderwijsboek ‘Regie in de klas’ door Tom Bennett – voormalig docent, gedragsdeskundige en oprichter van researchED – ligt hieraan ten grondslag. Na succesvolle resultaten in vele Britse scholen moet het programma nu ook  Nederlandse scholen ondersteunen in de weg naar een goed pedagogisch klimaat. Regie in de school is het eerste volledige programma dat wetenschappelijke inzichten met de praktijk verbindt in alle lagen van de school. Het programma is aankomend schooljaar beschikbaar en betekent een grote stap naar een krachtig fundament voor goed onderwijs: weer rust in de klas.

Regie in de school; regie in de klas; Tom Bennett
Regie in de school; regie in de klas; Tom Bennett

‘Regie in de klas’ door Tom Bennett, Nederlandse vertaling door Gert Verbrugghen, ligt ten grondslag aan het programma ‘Regie in de school’

Alle leerlingen verdienen een leeromgeving waar het rustig en veilig is en waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Het is een van de belangrijkste taken van leraren en schoolleiders om zo’n omgeving te creëren. Echter ondervinden veel Nederlandse scholen grote uitdagingen bij het realiseren van een goed pedagogisch klimaat, met alle gevolgen van dien. Ordeverstorend gedrag, onrustige groepen, momenten waarop het gezag van een leraar niet wordt geaccepteerd en uitdagend gedrag op het schoolplein staan het leren in de weg, maar zijn tegelijkertijd de praktijk van alledag op sommige scholen. Nederland staat in de top 10 van laagst scorende landen qua discipline (Pisa, 2018). Daarnaast gaat ruim 17% van de leertijd in Nederlandse scholen verloren aan ordehandhaving (Talis, 2018). Bovendien maken leerlingen tot 20% meer fouten als het niet stil is in de klas tijdens het zelfstandig werken. Bij te veel ruis zijn leerlingen sneller vermoeid en vertonen ze meer probleemgedrag (Schmeier, M., & Horeweg, A., 2020).

Gert Verbrugghen, Nederlandse vertaler van het boek ‘Regie in de klas’: ‘Verlies één minuut per les, en je bent een week lestijd kwijt per schooljaar. Door meer in te zetten op proactief werken, het gebruik van routines en hoge verwachtingen, kunnen onze leraren zich veel meer concentreren op datgene waar het echt om draait: ontzettend goed lesgeven, zodat elke leerling dezelfde kansen krijgt.’

“Preventief werken aan gedrag versterkt het leef- en leerklimaat binnen de school. Het neerzetten van een sterk pedagogisch schoolklimaat is een uitdaging. Alle volwassenen in en rond de school zijn nodig om de leer- en leefomgeving te structureren. Ondanks dat ik dit nu nog te vaak andersom zie in scholen, zou uniformiteit in de school bóven autonomie van leraren moeten gaan. Het programma ‘Regie in de school’ is een fundament voor goed onderwijs. Een stevige basis van waaruit je verder kunt bouwen.”

Wouter Siebers, gedragsexpert en onderwijsadviseur bij Expertis 

Het tij keren

Wouter Siebers, gedragsexpert en onderwijsadviseur bij Expertis, licht toe: ‘Deze beproefde aanpak, waarbij cultuur en gedrag hand in hand gaan, kan scholen helpen het tij te keren. Van chaotische situaties naar rust en veiligheid in de klas en in de school. Dat is de belangrijkste voorwaarde voor leren. Want wat je doel voor het onderwijs ook is, goed gedrag draagt hieraan bij. De vicieuze cirkel van verstorend gedrag dien je te doorbreken. Het verbeteren van gedrag zou dan ook een gemeenschappelijk doel moeten zijn voor iedereen in het onderwijs.’ De aanpak Regie in de school biedt uitkomst voor het hele schoolteam, en maakt de vertaalslag van de inzichten uit het boek ‘Regie in de klas’ naar de dagelijkse onderwijspraktijk in scholen. Het programma bij het boek kent een breed perspectief en betrekt alle lagen van de school bij het verandertraject. Daarmee bouw je als school in gezamenlijkheid aan een stevig fundament voor beter onderwijs. Enerzijds bouwt de methode aan goed onderwijskundig leiderschap en anderzijds biedt het programma een schat aan informatie en inzichten aan leraren.’

Van regie in de school naar grip op beter onderwijs

Het programma is effectief gebleken in ruim honderd scholen in Groot-Brittannië. Dankzij een nauwe samenwerking tussen Expertis Onderwijsadviseurs en researchED Nederland is het programma in schooljaar 2022-2023 beschikbaar. Jan Tishauser, programmadirecteur researchED Nederland en Nils Tishauser, Operationeel Directeur van Tom Bennett training (2016-2019), medegrondleggers van het Britse programma: ‘Gedurende de drie jaren waarin wij in Engeland met scholen het programma Regie in de school uitvoerden, zagen we dat scholen in een verrassend korte tijd het individuele klassenmanagement van een leraar wisten om te zetten in een zelfgekozen, positieve gedragscultuur in de hele school’.

Nils Tishauser, Wouter Siebers en Jan Tishauser

“Regie in de school biedt ons de training die we verdienden, maar die we nooit hebben gekregen. Dit boek zet gedrag op de eerste plaats wanneer je een school wilt verbeteren. Als je personeel wilt dat gelukkig is, als je wilt dat leerlingen leren, als je wilt dat ouders kiezen voor jouw school, als je wilt dat leraren les kunnen geven, beschouw gedrag dan als een integraal onderdeel van het curriculum. Maar vooral: onderwijs het gedrag, leer het de leerlingen aan en herhaal dit. (…)


– Britse schoolleider Sam Strickland over het programma (Regie in de klas, 2022)

 

“In de meeste reguliere klassen is het meeste wangedrag vermijdbaar. De meeste leerlingen zouden zich, als ze dat willen, anders kunnen gedragen. Met andere woorden: het meeste wangedrag kan bijgestuurd worden.”

 

– Tom Bennett

 

Meer weten?

Wilt u komend schooljaar al aan de slag met Regie in de school? Neem dan contact op met Wouter Siebers, onderwijsadviseur en gedragsexpert bij Expertis. Hij is bereikbaar via 06 – 21 14 67 62 of via wouter.siebers@expertis.nl

Wouter Siebers is onderwijsadviseur

Literatuurlijst

Bennett, T. (2022). Regie in de klas (1ste editie). Phronese, Uitgeverij.

PISA 2018. (2018). OECD. Geraadpleegd op 2022, van https://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf 

Schmeier, M., & Horeweg, A. (2020). Stilte de in de klas? CNV onderwijs.

TALIS. (2018). TALIS. Geraadpleegd op 2022, van https://talis2018.nl/resultaten-talis-2018 

Share This