033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Expertis gaat samenwerking aan met Bureau Galenkamp&Schut

Home » Nieuwsoverzicht » Expertis gaat samenwerking aan met Bureau Galenkamp&Schut

Expertis gaat samenwerking aan met Bureau Galenkamp&Schut

Beproefde Masterclass Professionele Schoolcultuur vanaf nu beschikbaar via Expertis

Expertis Onderwijsadviseurs en Bureau Galenkamp&Schut slaan de handen ineen. Met ingang van 2023 zal Expertis Onderwijsadviseurs de Masterclass Professionele Schoolcultuur: Leidinggeven aan verandering van Bureau Galenkamp&Schut overnemen. De Masterclass biedt uitkomst voor leidinggevenden in het onderwijs die een duurzame cultuurverandering in de school willen realiseren. En dat is essentieel: een professionele cultuur is dé voorwaarde om in onderwijsorganisaties tot succesvolle ontwikkeling te komen. Het biedt een stevig fundament voor duurzame onderwijskwaliteit.

Scholen veranderen voortdurend. Deze veranderingen zijn nodig om de doelen te halen. Om blijvende verandering te realiseren, dienen leidinggevenden een heldere visie op dit proces te hebben. De oprichters van Bureau Galenkamp&Schut, Henk Galenkamp en Jeannette Schut, hebben hart voor onderwijs en leren en hebben jarenlang ervaring in het coachen en trainen van leidinggevenden in onderwijsorganisaties. “Je kunt allerlei interventies inzetten om het onderwijs te verbeteren. Maar als er geen professionele schoolcultuur heerst, leveren deze interventies vaak niet het gewenste resultaat op. We zagen leidinggevenden in het onderwijs regelmatig worstelen met het realiseren van een cultuurverandering in de school. Het is al een hele klus om de structuur en werkwijze van een school te veranderen. Cultuurverandering is nóg complexer. Waar voorheen teamleden vooral gericht waren op hun eigen klas, wordt nu van hen gevraagd dat ze zich eigenaar voelen van de opbrengsten van de hele school en dit ook in de dagelijkse praktijk zichtbaar maken in hun houding en gedrag. De Masterclass Professionele Schoolcultuur biedt uitkomst voor leidinggevenden in het onderwijs. Het biedt de inzichten en handvatten die je als leidinggevende nodig hebt om de verandering naar een professionele schoolcultuur succesvol te maken.”

“Een professionele schoolcultuur is de basis van succesvolle veranderingen”

Simone Kessels

Professionele cultuur

In een professionele schoolcultuur wordt professioneel gedrag vertoond. Dit voldoet aan drie criteria: het gedrag draagt bij aan de doelen van de school, het gedrag leidt tot toename van het welbevinden van jezelf én het gedrag leidt ook tot toename van het welbevinden van anderen. Soms vindt gedrag plaats dat niet aan deze criteria voldoet. Dan komt een vierde criterium van een professionele cultuur in beeld: in een professionele cultuur wordt alle gedrag dat strijdig is met (een van) deze drie criteria (op vriendelijke en duidelijke wijze) effectief begrensd. (Galenkamp, H., Schut, J. (2018)). Als er geen sprake is van een professionele schoolcultuur, heeft dat veel impact op de kwaliteit van het onderwijs. “Wij merken in ons werk steeds meer dat ontwikkeling stagneert wanneer teams niet écht samenwerken. Het moet voor iedere professional in de school helder zijn, wat zijn of haar bijdrage is aan de ambities van de school”, aldus senior onderwijsadviseur Simone Kessels.

Masterclass Professionele Schoolcultuur – leidinggeven aan verandering

Henk Galenkamp & Jeannette Schut hebben 12 jaar ervaring in het geven van trainingen, (team)coaching en Masterclasses in het onderwijs op het gebied van professionele schoolcultuur. In 2018 publiceerden zij het Handboek Professionele Schoolcultuur. Het boek is een leidraad bij de Masterclass.

Al verschillende jaren maken schoolleiders, bestuurders en kwaliteitszorgmedewerkers uit zowel primair als voortgezet onderwijs dankbaar gebruik van de inzichten uit de Masterclass Professionele Schoolcultuur. Vanaf maart 2023 zal Expertis Onderwijsadviseurs in nauwe samenwerking met Henk Galenkamp & Jeannette Schut deze Masterclasses aanbieden. De Masterclass wordt gegeven door onderwijsadviseurs en experts op het gebied van een professionele schoolcultuur Simone Kessels en Monique Hilbrands. Voorafgaand aan de Masterclass vinden online intakegesprekken plaats. In zes bijeenkomsten leer je vervolgens hoe je als leidinggevende op een effectieve manier kunt steunen en sturen om het professioneel handelen in de school te versterken. ‘Wat kun je als leidinggevende bijdragen aan een verandertraject in de school? Wat is jouw rol als leider en hoe pak je deze rol optimaal?’ Deelnemers van de Masterclass leren niet alleen van de inzichten vertaald naar de praktijk, maar ook van elkaar. Dat maakt deze Masterclass van grote toegevoegde waarde in het realiseren van een cultuuromslag in de school.’

De Masterclass Professionele Schoolcultuur start in maart 2023. U kunt zich vanaf nu aanmelden via deze pagina. De Masterclass bestaat uit zes bijeenkomsten. Deze masterclass is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en levert een certificaat op in het kader van de herregistratie.

Masterclass Professionele Schoolcultuur

Klik hier voor meer informatie over de Masterclass Professionele Schoolcultuur; leiddinggeven aan verandering.

Share This