033 - 46 12 680 info@expertis.nl

‘Masterclass Professionele Schoolcultuur – leidinggeven aan verandering’

Home » Trainingen en bijeenkomsten » ‘Masterclass Professionele Schoolcultuur – leidinggeven aan verandering’

Masterclass Professionele Schoolcultuur – leidinggeven aan verandering

 

In de Masterclass Professionele Schoolcultuur leer je in zes bijeenkomsten hoe je als leidinggevende op een effectieve manier kunt steunen en sturen om het professioneel handelen in de school te versterken. Hoe kun je als leidinggevende bijdragen aan een verandertraject in de school? Wat is jouw rol als leider en hoe pak je deze rol optimaal? Deelnemers aan de Masterclass leren niet alleen van de inzichten die worden vertaald naar de praktijk, maar ook van elkaar. Dat maakt deze Masterclass van grote toegevoegde waarde bij het realiseren van een cultuuromslag in de school.

Simone Kessels, onderwijsadviseur bij Expertis: “Gepraat in de wandelgangen, je niet aan afspraken houden, mopperen op het MT, ‘bondjes’ in de school … het zijn issues die wij steeds weer tegenkomen als we scholen begeleiden bij het ontwikkelen van een professionele cultuur. In deze situaties is het essentieel om het onprofessionele gedrag te begrenzen: vriendelijk én duidelijk, met behoud van de relatie. Leidinggevenden hebben hierin een voorbeeldrol. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk.”

“We merken dat de definitie van de professionele schoolcultuur – zoals die is geformuleerd door Galenkamp en Schut (2018) – heel waardevol en voor velen een eyeopener is: ‘Een professionele cultuur is een cultuur waarin het gedrag van de volwassenen in en rond de school bijdraagt aan de doelen van de organisatie (1), leidt tot toename van het welbevinden van henzelf (2) én leidt tot toename van het welbevinden van anderen (3). Alle gedrag dat strijdig is met (een van) deze drie criteria wordt op vriendelijke en duidelijke wijze begrensd.’”

“Het onderwerp ‘professionele communicatie’ snijden we dan ook altijd aan. Dat lijkt een open deur, maar het geeft professionals duidelijk zicht op het eigen handelen.”

Tijdens de bijeenkomsten werken we interactief en ervaringsgericht. Dat betekent: leren door te doen, feedback te ontvangen, te reflecteren en uit te wisselen en ook door korte stukjes theorie. Daarbij vragen we jullie om eigen cases mee te nemen om ervan te leren. We gebruiken het Handboek professionele schoolcultuur van Henk Galenkamp en Jeannette Schut als basis voor deze Masterclass. Op basis van de online intakegesprekken wordt bepaald welke onderwerpen per bijeenkomst precies aan bod komen.

Lees hier meer over de samenwerking tussen Expertis Onderwijsadviseurs en Bureau Galenkamp&Schut.

Inhoud en opzet bijeenkomsten

Dag 1: Veranderen met focus op koers en gedrag

 • Leidinggeven aan verandering met focus op koers en gedrag.
 • Het kadermodel voor een professionele schoolcultuur.
 • Kenmerken van de professional.
 • Verkenning van de inhoud, betekenis en reikwijdte van een professionele organisatie.
 • Cultuur- of structuurverandering.
 • Het expliciet maken van de eigen casus voor verandering.
 • Het aanscherpen van de persoonlijk-professionele leerdoelen.

Dag 2: Een gezonde omgangscultuur als voorwaarde voor verandering

 • Een professionele omgangscultuur realiseren als voorwaarde voor verandering.
 • Systemisch kijken en handelen.
 • Triadeleer.
 • Analyse van de ongeschreven regels in de school.
 • Professionele communicatie.
 • De wet van wederkerigheid.
 • Communicatieregels van Watzlawick.

Dag 3: Begrenzen van gedrag met behoud van relatie

 • Grenzen in de school.
 • Begrenzen van gedrag dat niet leidt naar de gestelde doelen.
 • Vormen van grensoverschrijdend en destructief gedrag en de rol van gevoelens daarbij.
 • Verschil tussen ‘gevoelens ervaren’ en ‘emotioneel worden’.
 • In beweging komen en mensen in beweging brengen.
 • Constructieve boosheid leren hanteren.
 • Confronteren met behoud van relatie.

Dag 4: Leidinggeven aan het proces van verandering

 • Persoonlijk leiderschap vanuit angst of autonomie.
 • Stijlen van leiderschap.
 • Herkennen, aanpakken en voorkomen van trauma in organisaties en destructieve patronen in communicatie.
 • Passief gedrag en miskenningen.
 • Omgaan met weerstand, macht en onmacht.
 • Motivatie en demotivatie.
 • Dramadriehoek en Winnaarsdriehoek.
 • Overdracht en tegenoverdracht.

Dag 5: Blijvend veranderen met focus op koers en gedrag

 • Focus op koers en gedrag.
 • Samen met je team een koersdocument opstellen.
 • Borgen in de dagelijkse praktijk: in de omgang met elkaar en in de schoolorganisatie.
 • Gesprekscyclus en heldere contracten.
 • Een winning team creëren.
 • Presentatie van het veranderingsplan voor je school aan de hand van de ‘100-dagenopdracht’.

Dag 6: Opbrengst en integratie

Na de vijfde trainingsdag is er een afrondende bijeenkomst. Hierin presenteren alle deelnemers het resultaat van hun veranderingstraject (de eigen casus) en laten ze aan de hand van hun persoonlijk-professionele leerdoelen zien hoe hun eigen ontwikkeling is verlopen. De collega-deelnemers en de trainers geven hierop feedback.

Locatie Soesterberg

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Kosten

€ 2.400,-  per persoon.

Data en tijd

Startdatum 29 februari 2024 – einddatum 20 juni 2024
Donderdag 29 februari 2024
Vrijdag 1 maart 2024
Maandag 15 april 2024
Dinsdag 16 april 2024
Woensdag 22 mei 2024
Donderdag 20 juni 2024

Tijd

Alle bijeenkomsten starten om 09:30 uur en eindigen om 16:30 uur.

De bijeenkomsten worden verzorgd door Simone Kessels en Monique Hilbrands.

U ontvangt het Handboek professionele schoolcultuur door Henk Galenkamp en Jeannette Schut cadeau. Inschrijven kan via het inschrijfformulier onderaan deze pagina.
Deze masterclass is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en levert een certificaat op in het kader van de herregistratie.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Kessels via simone.kessels@expertis.nl of via 06 – 21 55 07 94.

 

Masterclass Professionele Schoolcultuur

Peter Veeken, directeur van Dalton Kindcentrum De Magneet in Amersfoort, volgde de Masterclass Professionele Schoolcultuur. Lees in dit interview waarom hij er zo enthousiast over is.

Share This