033 - 46 12 680 info@expertis.nl

“Door te werken op basis van wetenschappelijke inzichten, bereiken we blijvend resultaat”

Expertis-directeur Gert Gelderblom in podcast over identiteit en leiderschap

Home » Nieuwsoverzicht » “Door te werken op basis van wetenschappelijke inzichten, bereiken we blijvend resultaat”

“Door te werken op basis van wetenschappelijke inzichten, bereiken we blijvend resultaat”

Expertis-directeur Gert Gelderblom in podcast over identiteit en leiderschap

“Er is heel veel bekend over goed onderwijs en hoe je dit kunt bereiken. Alleen die kennis bereikt niet altijd de scholen. Expertis wil daarom een brugfunctie vervullen tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk”, vertelt Gert Gelderbom, directielid van Expertis Onderwijsadviseurs, in een aflevering van de podcastserie ‘Identiteit en leiderschap’.

In deze podcastserie van De Betekenisfabriek worden gesprekken gevoerd met leiders en leiderschapsexperts. De vraag die steeds centraal staat: wat betekent het om leiding te geven vanuit identiteit? Onlangs werd ook directielid Gert Gelderblom van Expertis Onderwijsadviseurs geïnterviewd. Hij legt onder meer uit waarom Expertis ervoor kiest om op scholen alleen te werken met wetenschappelijk onderbouwde aanpakken én wat het betekent om een goede leider te zijn.

“Als er kwaliteitsproblemen zijn in een school, zullen we dieper graven om de onderste steen boven te krijgen”

Beluister de aflevering

Beluister de aflevering

Wetenschappelijke basis

Gert, in de podcast: “We zien in het onderwijs dat we ons soms met thema’s bezighouden waarvan je je moet afvragen: leidt dit wel tot beter onderwijs? Of dat we op basis van onderbuikgevoelens of intuïtie bezig zijn. Voor je het weet ben je dan aan het experimenteren met kinderen. Daarvan hebben we als Expertis gezegd: dit kan absoluut niet! Er is gewoon heel veel bekend over goed onderwijs en hoe je daar kunt komen, alleen die kennis bereikt niet altijd de scholen. Expertis wil daarom een brugfunctie vervullen tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk.”

“Die wetenschappelijke basis waaruit we werken, hebben we in 2008 al vastgelegd. Het is voor ons onacceptabel dat er kinderen de school verlaten met leerproblemen die niet nodig waren geweest. Het is voor ons onacceptabel dat er op basis van allerlei romantische opvattingen geëxperimenteerd wordt met kinderen, terwijl we vanuit de wetenschap weten wat werkt. Toen, in 2008, is bij ons heel nadrukkelijk de knop omgegaan, en hebben we gezegd: we doen alleen dingen waarbij we ons kunnen laten voeden vanuit de wetenschap. We werken samen met de wetenschap. We werken niet alleen op basis van wetenschappelijke inzichten, maar we werken ook samen met hoogleraren en universiteiten.”

“‘Dieper graven, verder springen, blijvend resultaat’ is de oneliner van Expertis. Dat betekent dat als er kwaliteitsproblemen zijn in een school, we dieper zullen graven om de onderste steen boven te krijgen. Wat is hier nu precies aan de hand? Want we weten: als we dat scherp hebben en we werken op basis van wetenschappelijke inzichten, zullen we echt blijvend resultaat bereiken.”

Kennis delen

In het afgelopen jaar heeft Expertis een strategisch beleidsplan geschreven, dat gebaseerd is op deze identiteit. Gert geeft aan dat het belangrijk is dat collega’s de identiteit ‘verinnerlijken’, en daar draagt dit plan, met heel concrete doelen, aan bij. “Je zult moeten nadenken over wat de identiteit voor onze doelen gaat betekenen. Wat gaan we wel doen en wat gaan we niet doen?”

“Een van de dingen die we toen gezegd hebben is: we willen onze kennis delen, ook met scholen en besturen die niet met Expertis samenwerken. Wat we nu doen, is dat we op onze website onze kennis delen. Dat we podcasts en kennisclips maken. Zo dragen we bij aan de samenleving waar we deel vanuit maken.”

“Expertis Onderwijsadviseurs is een stichting zonder winstoogmerk. We hebben geen aandeelhouders. Wanneer wij een substantiële bijdrage leveren aan het onderwijs, dan is het goed. Natuurlijk, de schoorsteen moet roken, want je wilt je mensen een goed salaris geven. Maar als we dan vervolgens wat overhouden, wanneer we winst maken, dan wordt dat teruggegeven aan het onderwijs. Dat vinden we zo belangrijk dat we dat in onze statuten hebben vastgelegd.”

“Wanneer we winst maken, geven we dat terug aan het onderwijs. Dat hebben we in onze statuten vastgelegd”

Meer dan een onderwijsadviesorganisatie

“Eigenlijk is Expertis meer dan een onderwijsadviesorganisatie”, vervolgt Gert. “Expertis is een manier van denken en van samenwerken. En we zien dat het mensen aanspreekt. Ik zie veel mensen bij Expertis solliciteren die bij commerciële clubs vandaan komen. Zij zeggen: ‘Ik word opgejaagd. Je moet targets halen, doelen halen. Je wordt daarop afgerekend, en als je die doelen haalt, krijg je een bonus. Maar ik wil dit niet, ik wil me met de inhoud bezighouden. Ik wil verschil maken op scholen.’”

Leiderschap

En wat betekent goed leiderschap in een organisatie die werkt vanuit een sterke identiteit? Gert: “Een goede leider is iemand die zichzelf niet al te belangrijk vindt. Dat betekent dat je de organisatie en de doelen van de organisatie vooropstelt en dat je er bent voor je mensen. Maar ook: dat je mensen met elkaar in contact brengt, dat je mensen toerust, dat je de faciliteiten biedt waardoor alle mensen binnen de organisatie hun werk goed kunnen doen. Voor je het weet vind je jezelf heel succesvol, en de ideeën die je hebt bedacht heel belangrijk, maar jij bent niet zo belangrijk. Dat is iets wat je zult moeten leren. Een goed leider is in zekere zin bescheiden, maar weet wel heel duidelijk waar hij of zij met de organisatie naar toe wil.”

“Een goed leider is in zekere zin bescheiden, maar weet wel heel duidelijk waar hij of zij met de organisatie naar toe wil”

Als leider houd je koers, en dat betekent soms dat je allerlei zaken die spelen even parkeert, vindt Gert. Voor schoolleiders is dat niet anders. Ook zij geven op deze manier richting aan het team. “Een schoolleider dient ook onderwijskundig leider te zijn”, vervolgt Gert. “En dat betekent vooral leidinggeven aan het leren van je leraren en van het team. Er kunnen heel veel zaken in een school zijn die ons afleiden van ons primaire werk. Je zult je dus moeten afvragen: Waarom zijn we er? Waarom is deze school er? Wat is onze taak, onze missie? Wat willen we leerlingen meegeven? En wat gaat dat dan concreet in de praktijk betekenen? Wat betekent dit voor ons handelen en voor ons personeelsbeleid?”

Meer horen?

Beluister de aflevering waarin Gert wordt geïnterviewd

Beluister de aflevering waarin Gert wordt geïnterviewd

Meer informatie

Meer weten over hoe Expertis vanuit deze identiteit werkt op scholen? Lees onze missie en visie.

Of neem contact op met Gert Gelderblom:
Telefoon 06 – 49 35 56 88
E-mail gert.gelderblom@expertis.nl.

Wouter Siebers is onderwijsadviseur
Share This