033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Gert Gelderblom

Gert Gelderblom

“Dieper graven, verder springen, blijvend resultaat!”

Gert vormt samen met Tony van Dalen de directie van Expertis. Gert is aan de Universiteit van Twente gepromoveerd op datagebruik. In zijn proefschrift The data team intervention: its contribution to the development of teachers’ ability to use data to improve instruction toont hij aan dat het professionaliseren van leraren middels de datateammethode een positief effect heeft op de datageletterdheid en attitude van leraren. Leraren ontwikkelen tijdens de datateaminterventie een meer onderzoekende houding en zoeken nadrukkelijker naar mogelijkheden om hun onderwijs te verbeteren.

Wat kan Gert voor u betekenen?

Gert is als specialist werkzaam op het terrein van schoolontwikkeling, leiderschap en effectief onderwijs. Hij begeleidt in zowel het primair als voortgezet onderwijs besturen en hun scholen die hun (bovenschoolse) kwaliteitszorg willen verbeteren.

Expertises
 • Datagebruik, opbrengstgericht werken en instructieverbetering.
 • Bestuurlijk handelen en (bovenschoolse) kwaliteitszorg.
 • Begeleiding zwakke scholen.
 • Onderwijskundig leiderschap en managementconsultaties.
 • Effectief rekenonderwijs.
Publicaties
Boeken:
 • The data team intervention: its contribution to the development of teachers’ ability to use data to improve instruction (proefschrift) | University of Twente (2017).
 • Effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs | CPS (2007).
 • Onderwijskundig leiderschap in het primair onderwijs | CPS (2007).
 • Effectief omgaan met zwakke rekenaars | CPS (2008).
Brochures:
Atikelen:
Recente opdrachten
 • Professionalisering dmv de datateammethode
 • Cultuuronderzoeken
 • Audits zwakke scholen
Share This