033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Waarom zijn opbrengstgerichte scholen succesvol?

Waarom zijn opbrengstgerichte scholen succesvol?

De Inspectie van het Onderwijs legt er telkens weer de vinger op: scholen verschillen sterk van elkaar in hun opbrengsten. En deze verschillen zijn lang niet altijd te verklaren vanuit leerlingfactoren, maar veel vaker vanuit school- en leerkrachtfactoren. Met andere woorden: het maakt voor een leerling veel uit op welke school hij zit.

Gert Gelderblom zocht uit wat scholen met hoge opbrengsten kenmerkt zodat andere scholen van hen kunnen leren. In dit af en toe confronterende artikel bespreekt hij de opvallendste kenmerken.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere audits en visitaties, datateams en de datateammethode, lesson study en professionele leergemeenschappen.

Op onze themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere bestuurlijke visitatie, coachen schoolleiding, datamanagement en onderwijskundig leiderschap.

Meer informatie

Auteur: dr. Gert Gelderblom

Jaar van uitgave: 2010

Gelderblom, G. (2010). Waarom zijn opbrengstgerichte scholen succesvol? Basisschoolmanagement 08/2010.