033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Bestuurlijk handelen en leiderschap

Home » Thema’s » Themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap
Bestuurlijk handelen en leiderschap

Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. Hebt u als bestuurder een vraag of dilemma? Adviseurs van Expertis werken in alle lagen van het onderwijs. Zij weten wat er speelt en adviseren u graag.

Bovenschoolse kwaliteitszorg

PO
We werken samen met u aan essentiële onderwerpen voor een gedegen bovenschoolse kwaliteitszorg.

Bestuurlijke visitatie

PO
Voor beter inzicht in de bovenschoolse kwaliteitszorg en gerichte adviezen voor verbetering.

Datamanagement

PO/VO
Datamanagement integreren in uw organisatie? Gerichte ondersteuning voor bestuurders en directeuren.

Onderwijskundig leiderschap

PO/VO
Wat zijn de aandachtsgebieden en competenties van onderwijskundig leiderschap?

Coaching leidinggevenden

PO/VO
Versterk uw leiderschapskwaliteiten met doelgerichte coaching door de adviseurs van Expertis.

Professionele cultuur

PO/VO
De cultuur binnen uw organisatie is bepalend voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs.

Aanvullende dienstverlening

We hebben een uitgebreid aanbod  op het gebied van bestuurlijk handelen en leiderschap.

Maak uw keuze uit:

Dr. Inge Andersen

Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Op het thema Bestuurlijk handelen en leiderschap is er een nauwe samenwerking met dr. Inge Andersen. Zij is als professional leader aan deze themagroep verbonden. Inge is lector ‘Leiderschap in het Onderwijs’ en Academic director van de Master Educational Leadership bij Penta Nova. Haar lectoraat richt zich op de ontwikkeling en verbetering van leiderschap in het onderwijs. In haar onderzoek gaat speciale aandacht uit naar de rol van waarden in het leiderschap.

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Lees alle artikelen over dit thema in onze kennisbank

Nieuws en actualiteit

handschriftontwikkeling

Henk Galenkamp & Jeannette Schut over hoe belangrijk een professionele schoolcultuur is

“Durf duidelijk te zijn over welk gedrag in de school wel en niet acceptabel is”

Hoe buig je een ongezonde schoolcultuur om naar een positieve, constructieve? Henk Galenkamp en Jeannette Schut houden zich al jaren succesvol bezig met deze vraag. Binnenkort start bij Expertis Onderwijsadviseurs de Masterclass Professionele Schoolcultuur, die zij ontwikkelden. “Cultuur is gedrag; dat kun je zien en horen, en er dus ook op sturen.” Een gesprek met twee bevlogen onderwijsprofessionals.

handschriftontwikkeling

Zo kun je de M-toetsen aangrijpen om er als school beter van te worden

Van routine naar impact

Voor veel basisscholen is de M-toets een rituele gewoonte. Hoe kun je dit halfjaarlijkse moment aangrijpen om er als school beter van te worden? Hannelore Bruggeman van Scholengroep Veluwezoom heeft er een aanstekelijke vorm voor gevonden.

handschriftontwikkeling

Expertis gaat samenwerking aan met Bureau Galenkamp&Schut

Beproefde Masterclass Professionele Schoolcultuur vanaf nu beschikbaar via Expertis.

Met ingang van 2023 zal Expertis Onderwijsadviseurs de Masterclass Professionele Schoolcultuur: Leidinggeven aan verandering van Bureau Galenkamp&Schut overnemen. De Masterclass biedt uitkomst voor leidinggevenden in het onderwijs die een duurzame cultuurverandering in de school willen realiseren. En dat is essentieel: een professionele cultuur is dé voorwaarde om in onderwijsorganisaties tot succesvolle ontwikkeling te komen.

handschriftontwikkeling

Masterclass Professionele Schoolcultuur

“Een professionele schoolcultuur is de basis van succesvolle veranderingen”. In de Masterclass Professionele Schoolcultuur leer je in zes bijeenkomsten hoe je als leidinggevende op een effectieve manier kunt steunen en sturen om het professioneel handelen in de school te versterken. ‘Wat kun je als leidinggevende bijdragen aan een verandertraject in de school? Wat is jouw rol als leider en hoe pak je deze rol optimaal?’ Deze Masterclass is van grote toegevoegde waarde in het realiseren van een cultuuromslag in de school.

De inschrijving is geopend!

Startdatum: 16 maart 2023 of 5 oktober 2023
Locatie: Baarn

handschriftontwikkeling

Zeven gouden tips voor effectieve schoolverbetering

Handelingswijzer voor schoolleiders

Scholen worstelen om de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsresultaten op niveau te houden. Als schoolleider bent u een (groot) deel van uw tijd bezig om ervoor te zorgen dat alles zo goed en kwaad als dat kan, doorgang vindt in de school. En ondertussen neemt u het voortouw bij het werken aan schoolverbetering. Maar waar te beginnen? Welke zaken verdienen prioriteit? Download hier de handelingswijzer met zeven gouden tips voor effectieve schoolverbetering.

Directieoverleg

Inzet onderwijsassistenten: een gouden greep?

Een blik op de wetenschap: de inzet van onderwijsassistenten kan effectiever. Onderzoek laat zien dat de inzet van onderwijsassistenten regelmatig resulteert in slechtere leerresultaten. Hoe zorg je voor een onderbouwde én effectieve inzet van onderwijsassistenten? Michel Freriks, onderwijsadviseur bij Expertis, legt uit hoe de inzet van onderwijsassistenten wél een gouden greep kan vormen in het verbeteren van het onderwijs.

Directieoverleg

Hoe vangen we gevluchte kinderen uit Oekraïne op in het Nederlandse onderwijs?

Vier onderwijsbestuurders delen hun visie, aanpak en dilemma’s. Hoe bieden we passend onderwijs aan deze Oekraïense kinderen? Een gesprek over samen optrekken, onzekerheden, de inzet van taalklassen en hulp uit onverwachte hoek.   

Directieoverleg

Hoe datageletterd zijn uw leraren?

Van ingewikkelde statistische hoogstandjes naar beproefde en duidelijke methode. Dr. Gert Gelderblom, directeur Expertis, aan het woord. “Snelle aannames over problemen in het onderwijs blijken nogal eens niet te kloppen. Een gedegen gebruik van data biedt hierin uitkomst. Hoe datageletterd zijn uw leraren?”

Directieoverleg

Hoe borg je een optimale inzet van NPO-middelen?

Er is extra geld beschikbaar vanuit het Nationaal Onderwijs Programma om leervertragingen als gevolg van de coronapandemie in te lopen. Maar hoe zorg je dat je dit geld slim inzet op een school? Dr. Kees Vernooy geeft helpende tips. ‘Inhalen leervertraging is meer dan recept uit een kookboek’, aldus Vernooy. 

Vernooy Kees

Wat is de sleutel tot effectief onderwijs?

Wat is de sleutel tot effectief onderwijs? Die sleutel is dichterbij dan je denkt, zegt Dr. Kees Vernooy, verbonden als wetenschappelijk adviseur aan Expertis. Een gesprek over vijf onmisbare elementen die iedere school zou moeten kennen. Lees hier het interview.

Leraar met kinderen

Hoge werkdruk blijft pijnpunt in onderwijs

Hoe ziet de arbeidsmarkt in het primair onderwijs er in 2021 uit? De Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2021 biedt interessante inzichten. Uit het rapport, dat in september verscheen, blijkt onder andere dat vier op de tien medewerkers in het primair onderwijs zich aan het einde van de werkdag leeg voelt. Werkdruk is een hardnekkig probleem, ondanks alle inspanning om die aan te pakken.

opbrengsten onderwijs verbeteren

Inspiratiemiddag: Gelijke kansen in het basisonderwijs

Expertis Onderwijsadviseurs organiseert een inspiratiemiddag rondom het thema kansengelijkheid. Juist na de lockdown is gelijke kansen een actueel onderwerp. Wij nodigen u uit om u te inspireren rondom dit thema en (opnieuw) kennis te maken met de dienstverlening van Expertis. Deze middag is speciaal voor directeuren, intern begeleiders, specialisten en coördinatoren uit de regio Oost-Nederland.

Dinsdag 1 juni 2021
Online bijeenkomst
Met een inleiding door Dr. Kees Vernooy

onderwijs advies

Expertis ontzorgt volledig bij afnemen van schoolscan

Nationaal Programma Onderwijs
De brief die minister Slob onlangs naar de besturen en scholen stuurde heeft het nodige stof doen opwaaien. Want hoe krijg je dat wat gevraagd wordt allemaal klaargespeeld in dit korte tijdspad? Expertis Onderwijsadviseurs kan u volledig ontzorgen bij het afnemen van de schoolscan. Zo kunt u zich blijven richten op de kern van uw werk: goed onderwijs voor elke leerling!

kwaliteit onderwijs verbeteren

Breng meer focus aan in het werk van leraren!

Leraren in het basisonderwijs zijn kampioenen in administratie en komen onvoldoende toe aan de kern van hun vak: het ontwikkelen en geven van goed onderwijs. Te veel verantwoordelijkheden komen op de schouders van individuele leraren. Gevolg? Toenemende werkdruk en een minder aantrekkelijk beroep. En daardoor oplopende lerarentekorten. Dat kan anders! Het is tijd voor focus, aldus de Onderwijsraad.

continu verbeteren onderwijs

Blog: vroege selectie en kansenongelijkheid

Dankzij de televisieserie ‘Klassen’ is er nu veel aandacht voor kansengelijkheid in het onderwijs. Onderwijsadviseur Marcel Schmeier vindt dat een goede zaak, want kinderen verdienen het om te worden beoordeeld op hun leervermogen in plaats van op het financieel vermogen van hun ouders.

beste leerresultaten

HERDRUK - Integrale kindcentra, van visie naar uitvoeringspraktijk

Denkt u als school, gemeente of kinderopvangorganisatie na over het opzetten van een integraal kindcentrum? Of zit u middenin het proces? Dan is de recent verschenen herdruk van het boek Integrale kindcentra - van visie tot uitvoeringspraktijk - bij uitgeverij Pica een aanrader.

Expertis geeft advies aan scholen

Zo zorg je voor meer gelijke kansen in het onderwijs

Blog

In ons parlement klinkt regelmatig de wens dat alle kinderen in dit land dezelfde gelijke kansen krijgen. In dit artikel geeft onderwijsexpert Ruth Heuvelman tips hoe je deze wens werkelijkheid kunt laten worden.

Training ‘Auditeren voor interne auditteams’

De Commissie Certificering van het Schoolleidersregister PO heeft de training ‘Auditeren voor interne auditteams’ van Expertis onderwijsadviseurs gecertificeerd. De certificeringscommissie is zeer te spreken over zowel de inhoud als het niveau van de training. De certificering door het Schoolleidersregister betekent dat u deze training kunt volgen in het kader van uw herregistratie. Wilt u zicht krijgen op de kwaliteit van het onderwijs op uw scholen? Wilt u zelf audits opzetten en weten waar u dan op moet letten? Dan is deze training voor u en uw organisatie bij uitstek geschikt.

Gelijke kansen in het basisonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs stelde het dit voorjaar ook al in haar jaarverslag: de kansenongelijkheid in het onderwijs is de afgelopen jaren toegenomen. Deskundigen verwachten dat dit de komende jaren door de coronacrisis verder zal toenemen. De wetenschappers dr. Sanne van Wetten en prof. dr. Inge de Wolf zochten voor Education Lab uit welke interventies in andere landen effectief gebleken zijn voor het bevorderen van gelijke kansen en het wegwerken van achterstanden bij leerlingen.

Onvoldoende begeleiding van startende leraren onacceptabel!

In de onderwijsmonitor van 2019 is te lezen dat niet alle startende leraren voldoende begeleiding krijgen. Helemaal in een tijd van een enorm lerarentekort is dit onacceptabel. Gedegen begeleiding aan de start van hun loopbaan voorkomt dat nieuwe, enthousiaste leraren uitvallen en gedesillusioneerd het onderwijs verlaten. Expertis onderwijsadviseurs heeft speciaal voor startende leraren en onderwijsorganisaties een programma opgesteld om de begeleiding van startende leraren te verbeteren. 

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen op het gebied bestuurlijk handelen en leiderschap.

Gert Gelderblom

“Dieper graven, verder springen, blijvend resultaat!”

Jaap de Jonge

“Van reflectie kunt u alleen maar beter worden. U moet het wel zelf willen en durven!” 

Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

Michel Freriks

“Weten en doen wat werkt in het onderwijs staan voor mij centraal in een goede school.”

Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

Monique Hilbrands

“Elke dag een stukje wijzer”

Simone Kessels

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Harmen Veldhuis

“Bruggenbouwer tussen theorie en praktijk”

Share This