033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Bestuurlijk handelen en leiderschap

Home » Thema’s » Themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap
Bestuurlijk handelen en leiderschap

Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. Hebt u als bestuurder een vraag of dilemma? Adviseurs van Expertis werken in alle lagen van het onderwijs. Zij weten wat er speelt en adviseren u graag.

Bestuurlijke visitatie

Voor beter inzicht in de bovenschoolse kwaliteitszorg en gerichte adviezen voor verbetering.

Coaching directie

Versterk uw leiderschapskwaliteiten met doelgerichte coaching door de adviseurs van Expertis.

Datamanagement

Datamanagement integreren in uw organisatie? Gerichte ondersteuning voor bestuurders en directeuren.

Dr. Inge Andersen

Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Op het thema Bestuurlijk handelen en leiderschap is er een nauwe samenwerking met dr. Inge Andersen. Zij is als professional leader aan deze themagroep verbonden. Inge is lector ‘Leiderschap in het Onderwijs’ en Academic director van de Master Educational Leadership bij Penta Nova. Haar lectoraat richt zich op de ontwikkeling en verbetering van leiderschap in het onderwijs. In haar onderzoek gaat speciale aandacht uit naar de rol van waarden in het leiderschap.

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Lees alle artikelen over dit thema in onze kennisbank

Nieuws en actualiteit

Training ‘Auditeren voor interne auditteams’

De Commissie Certificering van het Schoolleidersregister PO heeft de training ‘Auditeren voor interne auditteams’ van Expertis onderwijsadviseurs gecertificeerd. De certificeringscommissie is zeer te spreken over zowel de inhoud als het niveau van de training. De certificering door het Schoolleidersregister betekent dat u deze training kunt volgen in het kader van uw herregistratie. Wilt u zicht krijgen op de kwaliteit van het onderwijs op uw scholen? Wilt u zelf audits opzetten en weten waar u dan op moet letten? Dan is deze training voor u en uw organisatie bij uitstek geschikt.

Gelijke kansen in het basisonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs stelde het dit voorjaar ook al in haar jaarverslag: de kansenongelijkheid in het onderwijs is de afgelopen jaren toegenomen. Deskundigen verwachten dat dit de komende jaren door de coronacrisis verder zal toenemen. De wetenschappers dr. Sanne van Wetten en prof. dr. Inge de Wolf zochten voor Education Lab uit welke interventies in andere landen effectief gebleken zijn voor het bevorderen van gelijke kansen en het wegwerken van achterstanden bij leerlingen.

Onvoldoende begeleiding van startende leraren onacceptabel!

In de onderwijsmonitor van 2019 is te lezen dat niet alle startende leraren voldoende begeleiding krijgen. Helemaal in een tijd van een enorm lerarentekort is dit onacceptabel. Gedegen begeleiding aan de start van hun loopbaan voorkomt dat nieuwe, enthousiaste leraren uitvallen en gedesillusioneerd het onderwijs verlaten. Expertis onderwijsadviseurs heeft speciaal voor startende leraren en onderwijsorganisaties een programma opgesteld om de begeleiding van startende leraren te verbeteren. 

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen op het gebied bestuurlijk handelen en leiderschap.

Gert Gelderblom

“Dieper graven, verder springen, blijvend resultaat!”

Jaap de Jonge

“Van reflectie kunt u alleen maar beter worden. U moet het wel zelf willen en durven!” 

Simone Kessels

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Share This