033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Bestuurlijk handelen en leiderschap

Home » Thema’s » Themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap
Bestuurlijk handelen en leiderschap

Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. Hebt u als bestuurder een vraag of dilemma? Adviseurs van Expertis werken in alle lagen van het onderwijs. Zij weten wat er speelt en adviseren u graag.

Bestuurlijke visitatie

Voor beter inzicht in de bovenschoolse kwaliteitszorg en gerichte adviezen voor verbetering.

Coaching directie

Versterk uw leiderschapskwaliteiten met doelgerichte coaching door de adviseurs van Expertis.

Datamanagement

Datamanagement integreren in uw organisatie? Gerichte ondersteuning voor bestuurders en directeuren.

Dr. Inge Andersen

Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Op het thema Bestuurlijk handelen en leiderschap is er een nauwe samenwerking met dr. Inge Andersen. Zij is als professional leader aan deze themagroep verbonden. Inge is lector ‘Leiderschap in het Onderwijs’ en Academic director van de Master Educational Leadership bij Penta Nova. Haar lectoraat richt zich op de ontwikkeling en verbetering van leiderschap in het onderwijs. In haar onderzoek gaat speciale aandacht uit naar de rol van waarden in het leiderschap.

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Lees alle artikelen over dit thema in onze kennisbank

Nieuws en actualiteit

Directieoverleg

Hoe borg je een optimale inzet van NPO-middelen?

Er is extra geld beschikbaar vanuit het Nationaal Onderwijs Programma om leervertragingen als gevolg van de coronapandemie in te lopen. Maar hoe zorg je dat je dit geld slim inzet op een school? Dr. Kees Vernooy geeft helpende tips. ‘Inhalen leervertraging is meer dan recept uit een kookboek’, aldus Vernooy. 

Vernooy Kees

Wat is de sleutel tot effectief onderwijs?

Wat is de sleutel tot effectief onderwijs? Die sleutel is dichterbij dan je denkt, zegt Dr. Kees Vernooy, verbonden als wetenschappelijk adviseur aan Expertis. Een gesprek over vijf onmisbare elementen die iedere school zou moeten kennen. Lees hier het interview.

Leraar met kinderen

Hoge werkdruk blijft pijnpunt in onderwijs

Hoe ziet de arbeidsmarkt in het primair onderwijs er in 2021 uit? De Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2021 biedt interessante inzichten. Uit het rapport, dat in september verscheen, blijkt onder andere dat vier op de tien medewerkers in het primair onderwijs zich aan het einde van de werkdag leeg voelt. Werkdruk is een hardnekkig probleem, ondanks alle inspanning om die aan te pakken.

opbrengsten onderwijs verbeteren

Inspiratiemiddag: Gelijke kansen in het basisonderwijs

Expertis Onderwijsadviseurs organiseert een inspiratiemiddag rondom het thema kansengelijkheid. Juist na de lockdown is gelijke kansen een actueel onderwerp. Wij nodigen u uit om u te inspireren rondom dit thema en (opnieuw) kennis te maken met de dienstverlening van Expertis. Deze middag is speciaal voor directeuren, intern begeleiders, specialisten en coördinatoren uit de regio Oost-Nederland.

Dinsdag 1 juni 2021
Online bijeenkomst
Met een inleiding door Dr. Kees Vernooy

onderwijs advies

Expertis ontzorgt volledig bij afnemen van schoolscan

Nationaal Programma Onderwijs
De brief die minister Slob onlangs naar de besturen en scholen stuurde heeft het nodige stof doen opwaaien. Want hoe krijg je dat wat gevraagd wordt allemaal klaargespeeld in dit korte tijdspad? Expertis Onderwijsadviseurs kan u volledig ontzorgen bij het afnemen van de schoolscan. Zo kunt u zich blijven richten op de kern van uw werk: goed onderwijs voor elke leerling!

kwaliteit onderwijs verbeteren

Breng meer focus aan in het werk van leraren!

Leraren in het basisonderwijs zijn kampioenen in administratie en komen onvoldoende toe aan de kern van hun vak: het ontwikkelen en geven van goed onderwijs. Te veel verantwoordelijkheden komen op de schouders van individuele leraren. Gevolg? Toenemende werkdruk en een minder aantrekkelijk beroep. En daardoor oplopende lerarentekorten. Dat kan anders! Het is tijd voor focus, aldus de Onderwijsraad.

continu verbeteren onderwijs

Blog: vroege selectie en kansenongelijkheid

Dankzij de televisieserie ‘Klassen’ is er nu veel aandacht voor kansengelijkheid in het onderwijs. Onderwijsadviseur Marcel Schmeier vindt dat een goede zaak, want kinderen verdienen het om te worden beoordeeld op hun leervermogen in plaats van op het financieel vermogen van hun ouders.

beste leerresultaten

HERDRUK - Integrale kindcentra, van visie naar uitvoeringspraktijk

Denkt u als school, gemeente of kinderopvangorganisatie na over het opzetten van een integraal kindcentrum? Of zit u middenin het proces? Dan is de recent verschenen herdruk van het boek Integrale kindcentra - van visie tot uitvoeringspraktijk - bij uitgeverij Pica een aanrader.

Expertis geeft advies aan scholen

Zo zorg je voor meer gelijke kansen in het onderwijs

Blog

In ons parlement klinkt regelmatig de wens dat alle kinderen in dit land dezelfde gelijke kansen krijgen. In dit artikel geeft onderwijsexpert Ruth Heuvelman tips hoe je deze wens werkelijkheid kunt laten worden.

Training ‘Auditeren voor interne auditteams’

De Commissie Certificering van het Schoolleidersregister PO heeft de training ‘Auditeren voor interne auditteams’ van Expertis onderwijsadviseurs gecertificeerd. De certificeringscommissie is zeer te spreken over zowel de inhoud als het niveau van de training. De certificering door het Schoolleidersregister betekent dat u deze training kunt volgen in het kader van uw herregistratie. Wilt u zicht krijgen op de kwaliteit van het onderwijs op uw scholen? Wilt u zelf audits opzetten en weten waar u dan op moet letten? Dan is deze training voor u en uw organisatie bij uitstek geschikt.

Gelijke kansen in het basisonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs stelde het dit voorjaar ook al in haar jaarverslag: de kansenongelijkheid in het onderwijs is de afgelopen jaren toegenomen. Deskundigen verwachten dat dit de komende jaren door de coronacrisis verder zal toenemen. De wetenschappers dr. Sanne van Wetten en prof. dr. Inge de Wolf zochten voor Education Lab uit welke interventies in andere landen effectief gebleken zijn voor het bevorderen van gelijke kansen en het wegwerken van achterstanden bij leerlingen.

Onvoldoende begeleiding van startende leraren onacceptabel!

In de onderwijsmonitor van 2019 is te lezen dat niet alle startende leraren voldoende begeleiding krijgen. Helemaal in een tijd van een enorm lerarentekort is dit onacceptabel. Gedegen begeleiding aan de start van hun loopbaan voorkomt dat nieuwe, enthousiaste leraren uitvallen en gedesillusioneerd het onderwijs verlaten. Expertis onderwijsadviseurs heeft speciaal voor startende leraren en onderwijsorganisaties een programma opgesteld om de begeleiding van startende leraren te verbeteren. 

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen op het gebied bestuurlijk handelen en leiderschap.

Gert Gelderblom

“Dieper graven, verder springen, blijvend resultaat!”

Jaap de Jonge

“Van reflectie kunt u alleen maar beter worden. U moet het wel zelf willen en durven!” 

Simone Kessels

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Share This