033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Ontwikkelen professionele kwaliteitscultuur

thema Bestuurlijk handelen en leiderschap

Home » Thema’s » Themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap » Ontwikkelen professionele cultuur

Ontwikkelen professionele kwaliteitscultuur

De belangrijkste voorwaarde om in onderwijsorganisaties tot ontwikkeling te komen, is een professionele kwaliteitscultuur. De mate waarin de cultuur professioneel is, blijkt ook een voorspeller van kwaliteit te zijn. In een professionele kwaliteitscultuur werken professionals vanuit erkende ongelijkheid aan gezamenlijke ambities. Dit is waarneembaar in concreet gedrag in alle lagen van de organisatie en de school.

Hoe is het gesteld met de mate van professionaliteit in uw onderwijsorganisatie? Is de koers voor iedereen helder? Heeft u zicht op de kwaliteiten van uw mensen en of deze benut worden? Communiceert u voldoende en op een effectieve wijze?  Is er spraken van professionele ontmoeting of is het meer een cultuur van persoonlijke ontmoeting? Expertis begeleidt besturen en scholen bij het zicht krijgen op de cultuur en het verder ontwikkelen naar een professionele cultuur.

Alles draait om gedrag

Professionals maken de organisatie, professionals realiseren doelen. Hoe duidelijker de doelen, des te duidelijker het is wat er van professionals wordt verwacht. Aan bestuurders en schoolleiders de taak om samen met hun teams hier helderheid in te scheppen. Daarbij is juist de vertaling naar concreet gedrag van belang. Voor iedereen is dan helder wat er wordt verwacht en waarom. Dat maakt motiveren, (bij)sturen, volgen en aanspreken een stuk eenvoudiger.

Wij gaan graag met u aan de slag om een training op maat te maken. Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  •  Wat verstaan we onder een professionele kwaliteitscultuur?
  • Hoe ontwikkelen we professioneel handelen in de (school)organisatie?
  • Koers bepalen en volgen
  • Werken in een professionele leergemeenschap
  • Effectief communiceren

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Siebers of Simone Kessels

 

 

Praktische informatie over deze training

Wat is het: training op maat over het werken aan een cultuur waarbij ontwikkeling en kwaliteit voorop staan.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, MT’s, directies en teams.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: er wordt op school effectiever gehandeld en de organisatie blijft zich ontwikkelen.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Simone Kessels en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 55 07 94 of stuur me een e-mail.

 

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Simone Kessels - Onderwijsadviseur bij Expertis

Share This