033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Ontwikkelen professionele schoolcultuur

thema Bestuurlijk handelen en leiderschap

Home » Thema’s » Themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap » Ontwikkelen professionele cultuur

Een professionele cultuur als motor voor onderwijsontwikkeling

Kinderen hebben recht op het allerbeste onderwijs. Professionals binnen alle geledingen van de schoolorganisatie dienen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onderwijs. Expertis werkt graag samen met u aan een professionele schoolcultuur.

Goed onderwijs is terug te zien aan het gedrag van de professional. Door te werken aan een professionele schoolcultuur en dus aan het ontwikkelen van het professioneel handelen, vindt er een duurzame ontwikkeling van kwaliteit van onderwijs binnen de school plaats. Professioneel gedrag leidt tot welbevinden van het team en tot het behalen van de doelen van de school. Kortom: de cultuur binnen uw organisatie is bepalend voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs.

Onder een professionele cultuur verstaan we een cultuur waar professioneel gedrag wordt vertoond (Galenkamp en Schut 2018). Professioneel gedrag voldoet aan drie criteria:

  1. Het gedrag leidt tot de doelen van de school
  2. Het gedrag leidt tot toename van het welbevinden van jezelf
  3. Het gedrag leidt tot toename van het welbevinden van anderen

Soms vindt gedrag plaats dat niet aan deze criteria voldoet, dan komt een vierde criterium van een professionele cultuur in beeld:

4. In een professionele cultuur wordt alle gedrag dat strijdig is met (één) van deze drie criteria (op vriendelijke en duidelijke wijze) effectief begrensd. ‘Zo doen we dat hier niet’.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Siebers, Monique Hilbrands of Simone Kessels

Verder lezen?
Lees hier een artikel met Simone Kessels: ‘Hoe professioneel is uw schoolcultuur?’

Praktische informatie over deze training

Wat is het: traject op maat om in de school een professionele kwaliteitscultuur te ontwikkelen.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, MT’s, directies en teams.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op:
effectievere samenwerking, professionele omgangsvormen, blijvende teamontwikkeling

Stel ons gerust uw vraag.

Wij zijn Monique Hilbrands en Simone Kessels en wij helpen u graag verder. Via onderstaande contactgegevens kunt u contact met ons opnemen.

 

Monique Hilbrands

Telefonisch bereikbaar op 06 – 57 28 88 35
Of stuur me een e-mail.

 

Simone Kessels

Telefonisch bereikbaar op 06 – 21 55 07 94
Of stuur me een e-mail.

 

Masterclass Professionele Schoolcultuur

Expertis Onderwijsadviseurs heeft de Masterclass Professionele Schoolcultuur; leiddinggeven aan verandering overgenomen van Bureau Galenkamp&Schut. In deze Masterclass leer je in zes bijeenkomsten hoe je als leidinggevende op een effectieve manier kunt steunen en sturen om het professioneel handelen in de school te versterken. Deze Masterclass is van grote toegevoegde waarde in het realiseren van een cultuuromslag in de school. Klik hier voor meer informatie.

Share This