033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Professionele leergemeenschap (PLG)

thema Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling

Home » Thema’s » Themapagina kwaliteitszorg en schoolontwikkeling » Professionele leergemeenschap (PLG)

Professionele leergemeenschap (PLG)

Een professionele leergemeenschap (PLG) is een gemeenschap van professionals die voortdurend de eigen praktijk onderzoekt om zo het onderwijs voor leerlingen te verbeteren. Daarbij staat het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat. Op scholen die werken met professionele leergemeenschappen is het leren van de leerlingen de eerste prioriteit.

Kenmerken van een professionele leergemeenschap (PLG)

Het werken met professionele leergemeenschappen leidt tot een cultuurverandering, waarin het gaat om:

  • van lesgeven naar leren;
  • van summatief toetsen naar formatief toetsen;
  • van remediërend werken naar vroegtijdige interventies;
  • van alleen werken naar samenwerken;
  • van focus op resultaten naar focus op het leren van de leerling;
  • van individueel leren als professional naar gezamenlijk leren;
  • van individuele verantwoordelijkheid naar gezamenlijke verantwoordelijkheid;
  • het doet recht aan professionele ruimte en bevordert eigenaarschap bij medewerkers.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Kessels.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: advies op maat aan scholen over het starten van een PLG en het wat en waarom van een PLG.
Voor wie is het interessant: elke school, elk team en elke sectie die permanent wil werken aan onderwijsverbetering.
Welk type onderwijs: alle soorten onderwijs.
Wat levert het op: het leren van de leerlingen heeft de eerste prioriteit en de school werkt continu aan het verbeteren van het onderwijs.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Simone Kessels en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 55 07 94 of stuur me een e-mail.

 

Share This