033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Maaike Korte

Maaike Korte

“Een duidelijke visie op inhoud, professionele kwaliteit en individuele onderwijsbehoeften vormt de basis van goed onderwijs.”

Als toegepast onderwijskundige, groepsleraar in het V(S)O en gespecialiseerd leraar heeft Maaike zich altijd ingezet voor de realisatie van kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. Daartoe heeft zij verschillende verbetertrajecten geïnitieerd met als doel alle leerlingen de kans te geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en professionals in hun kracht te zetten.

Wat kan Maaike voor u betekenen?

Vanuit haar onderwijskundige achtergrond kan Maaike onderwijsorganisaties ondersteunen bij het initiëren, implementeren en evalueren van duurzame onderwijsverbeteringen. Maaike adviseert besturen, directies en schoolteams op het gebied van visieontwikkeling en begeleidt hen tijdens de realisatie hiervan. Maaike kan ook ingezet worden bij audits.

In de dagelijkse onderwijspraktijk coacht Maaike leraren, onder andere door klassenobservaties, bij de realisatie van een veilig pedagogisch klimaat. Ook kan zij didactische ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van een passend onderwijsaanbod voor (groepen) leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Maaike is ervaren op het gebied van formatief handelen en beoordelen. Voor schooldirecties is Maaike een ervaren gesprekspartner.

Maaike heeft ruime ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid, ADHD, ASS en gedragsproblematiek. Op deze onderwerpen kan zij schoolteams ondersteunen, adviseren en professionaliseren.

Expertises

  • Visieontwikkeling
  • Coaching (o.a. op basis van observatie)
  • Pedagogisch handelen
  • Didactisch handelen
  • Ontwikkeling passend onderwijsaanbod
  • Formatief handelen en beoordelen
  • Hoogbegaafdheid, ADHD, ASS, gedragsproblematiek

Publicaties

Share This