033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Nieuw: Opleiding EDI-coach

Hoe zorg je voor een duurzame inbedding van EDI in de school?

Home » Nieuwsoverzicht » Nieuw: Opleiding EDI-coach

Nieuw: Opleiding EDI-coach

Hoe zorg je voor een duurzame inbedding van EDI in de school?

Vanaf komend najaar biedt Expertis Onderwijsadviseurs op diverse locaties door heel Nederland de nieuwe Opleiding EDI-coach aan. In zes bijeenkomsten leren deelnemers hoe zij het lesmodel Expliciete Directe Instructie (EDI) stevig en duurzaam verankeren in hun school. Onderwijsadviseur Maaike Korte: “De EDI-coach zorgt ervoor dat het hele team zich blijft ontwikkelen.”

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een wetenschappelijk onderbouwd, effectief lesmodel dat leidt tot hoge leerresultaten van leerlingen. Door de stapsgewijze aanpak leren leerlingen niet alleen beter en meer, ze doen ook veel succeservaringen op die bijdragen aan hun zelfvertrouwen.

Al veel scholen in Nederland werken succesvol met het lesmodel. De nieuwe opleiding tot EDI-coach – waarmee Expertis dit najaar start – is speciaal bedoeld voor onderwijsprofessionals die werken op een school waar EDI al is ingevoerd.

EDI-coach

“De opleiding richt zich onder andere op leraren, intern begeleiders, taal- en rekencoördinatoren en teamleiders, in zowel het primair als voortgezet onderwijs”, vertelt onderwijsadviseur Maaike Korte, een van de docenten. “Gedurende de opleiding ontwikkelen zij zich tot EDI-coach. Zo’n coach brengt het proces van verdere professionalisering van het eigen schoolteam op gang. De EDI-coach draagt er zo aan bij dat EDI een krachtige plek in de school krijgt en de aanpak daadwerkelijk duurzaam wordt ingebed in het onderwijs.”

Duurzame inbedding

Die duurzame inbedding is voor scholen vaak een uitdaging, weet Maaike. “Schoolteams voeren EDI altijd voortvarend en met veel enthousiasme in. Maar vervolgens krijgen ze vaak te maken met verloop in het team: collega’s gaan weg en nieuwe komen ervoor in de plaats. Daar komt de waan van de dag bij; er komt heel wat op schoolteams af. Het blijkt dan niet gemakkelijk om EDI schoolbreed en consequent te blijven toepassen.”

De EDI-coach is daarom van grote meerwaarde. Maaike: “Deze coach zorgt er bijvoorbeeld voor dat nieuwe collega’s een gedegen scholing in EDI krijgen. De EDI-coach legt ook structureel lesbezoeken af, geeft collega’s feedback en zorgt ervoor dat het team zich samen blijft ontwikkelen.”

Opleiding EDI-coach

Tijdens de opleiding is er dan ook veel aandacht voor de vraag: wat is effectieve professionalisering? Ook worden deelnemers ondergedompeld in de achtergronden van EDI en de wetenschappelijke principes die daarbij horen. Maaike: “We rusten hen toe om in het eigen team het inhoudelijke gesprek over effectief onderwijs goed te voeren. Ook oefenen we volop met coachingsvaardigheden en staan we stil bij eventuele weerstand in het team.”

Van theorie naar praktijk

Deelnemers wisselen daarnaast praktijkervaringen met elkaar uit en werken aan concrete documenten voor hun eigen school. “Ze bekijken bijvoorbeeld elkaars kijkwijzers en gaan met elkaar daarover in gesprek”, vertelt Maaike. “Ook werken ze aan een kwaliteitsdocument voor de school. We slaan steeds de brug tussen theorie en praktijk, en gaan stap voor stap een stukje dieper.”

Maaike besluit: “Deze opleiding is heel waardevol voor mensen die EDI willen gaan ‘dragen’ in de school en graag de diepte ingaan. Het vraagt een investering, maar het levert de school enorm veel op!”

“We slaan steeds de brug tussen theorie en praktijk, en gaan stap voor stap een stukje dieper.”

Meld je aan

In het schooljaar 2024-2025 kunnen onderwijsprofessionals de opleiding op verschillende locaties door het hele land volgen: Amersfoort, Almelo, Assen en Capelle aan den IJssel. Geïnteresseerd? Check alle praktische informatie en meld je aan via onderstaande knop.

Expertis biedt de opleiding ook in company – op de eigen school of binnen het eigen schoolbestuur – aan. Via onderstaande knop lees je hier meer over. 

Wouter Siebers is onderwijsadviseur

Maaike Korte

“Het blijkt niet gemakkelijk om EDI schoolbreed en consequent te blijven toepassen. De EDI-coach is daarom van grote meerwaarde”

Meer weten?

  • Lees meer over onze Opleiding EDI-coach en meld je aan.

Vragen?

Neem contact op met onderwijsadviseur Maaike Korte:
telefoon 06 – 45 81 38 95
e-mail maaike.korte@expertis.nl

Wouter Siebers is onderwijsadviseur
Share This