033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Opleiding EDI-coach

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Opleiding EDI-coach

Opleiding EDI-coach

Werken jij en je collega’s met het lesmodel Expliciete Directe Instructie (EDI)? Wil je EDI een duurzame plek in jullie onderwijs geven en speel je daarin graag een centrale rol? Volg dan onze opleiding tot EDI-coach. Je leert collega’s te begeleiden bij het toepassen van het lesmodel én zorg te dragen voor een stevige verankering van EDI in jullie school.  

Expliciete Directe Instructie is een wetenschappelijk onderbouwd, effectief lesmodel dat leidt tot hoge leerresultaten. Leerlingen leren niet alleen beter en meer, maar doen door de stapsgewijze aanpak ook veel succeservaringen op die bijdragen aan hun zelfvertrouwen. Al veel scholen in Nederland werken succesvol met deze aanpak.

De EDI-coach

Tijdens deze opleiding van zes bijeenkomsten ontwikkel jij jezelf tot EDI-coach. Als EDI-coach werk je op een school waar EDI al is geïmplementeerd. Je begeleidt leraren bij het goed (en nog beter) toepassen van EDI en draagt zo bij aan de verduurzaming en borging van EDI in de hele school. Je vervult voor collega’s een voorbeeldrol als het gaat om EDI en voert onder andere de volgende taken uit:

 • Je observeert instructielessen van collega’s en geeft hun feedback.
 • Je analyseert de kwaliteit van het onderwijsleerproces op school en je brengt schoolbreed in kaart wat sterktes en zwaktes zijn in het didactisch handelen van de leraren.
 • Je helpt individuele leraren bij het toepassen van EDI in de lessen.
 • Je coacht startende leraren bij het toepassen van EDI in de lessen.
 • Je fungeert als vraagbaak voor collega’s en schoolleiding als het gaat om EDI.
 • Je zet professionaliseringsinterventies in om het didactisch handelen van leraren op een hoger niveau te brengen.
 • Je begrijpt waar eventuele weerstand tegen verandering vandaan komt en je bent in staat om het gesprek daarover te voeren.

Voor wie?

De opleiding tot EDI-coach is bedoeld voor professionals in het primair en voortgezet onderwijs die betrokken zijn bij de begeleiding van leraren en/of de implementatie van EDI in de school. Denk aan: intern begeleiders, taalcoördinatoren, rekencoördinatoren, begeleiders van (startende) leraren, schoolopleiders, teamleiders, expertleraren en leraren met de ambitie om een coördinerende rol te vervullen ten aanzien van EDI.

Voorwaarde voor deelname is dat je beschikt over een stevige EDI-kennisbasis. Dit betekent in elk geval dat je het boek Expliciete Directe Instructie 2.0 hebt bestudeerd en dat je eerder al een leergang en/of (team)scholing rondom EDI hebt gevolgd. Ook heb je ruime ervaring met het toepassen van EDI in je eigen onderwijspraktijk. Je werkt op een school waar EDI als didactisch model is geïmplementeerd.

Inhoud

Tijdens de opleiding word je ondergedompeld in de achtergronden van EDI en de wetenschappelijke principes die daarbij horen (zoals die van de cognitieve leerpsychologie). Ook leer je wat er nodig is voor effectieve professionele ontwikkeling. Hierdoor ben je in staat om te reflecteren op het didactisch handelen van jezelf en van anderen, met de EDI-fasen en -technieken als uitgangspunt. Na het volgen van deze opleiding kun je op een professionele wijze het gesprek over EDI voeren. Daarnaast krijg je tools om schoolteams te begeleiden en te coachen bij het toepassen van EDI in de lessen. Hierbij is specifieke aandacht voor verschillen in het team.

Algemene doelen

De algemene doelen van de opleiding tot EDI-coach zijn:

 • Je hebt kennis van het EDI-model, inclusief de achterliggende wetenschappelijke principes.
 • Je bent in staat om de EDI-kijkwijzer te herontwerpen, passend bij de context van jouw school.
 • Je bent in staat lessen te observeren aan de hand van een EDI-kijkwijzer.
 • Je kunt data van lesobservaties verzamelen, interpreteren en overzichtelijk weergeven.
 • Je kunt op basis van een schoolbrede analyse vervolgstappen voor verdere professionalisering ontwerpen.
 • Je kent de belangrijkste feedback- en coachingstechnieken en je bent in staat deze in te zetten om het didactisch handelen van collega’s te versterken.
 • Je kunt interventiemethodes inzetten om collega’s verder te helpen bij het geven van een EDI-les.
 • Je kunt een inwerkprogramma samenstellen voor nieuwe en startende leraren.
 • Je doorgrondt eventuele weerstand bij collega’s en je kunt op een open en veilige manier het gesprek met hen hierover aangaan.

Bijeenkomst 1

De theoretische basis van EDI

 • kennismaking en inventarisatie leervragen;
 • de cognitieve leerpsychologie;
 • de wetenschap over modellen voor directe instructie;
 • de lesdoelen/lesstof waarbij EDI passend is;
 • de rol van de EDI-coach;
 • coachingsvaardigheden.

Bijeenkomst 2

Coaching van leraren (observeren)

 • de achtergronden van de EDI-lesfasen en -technieken;
 • het maken of herontwerpen van een kijkwijzer;
 • teambrede analyse van de kwaliteit van het onderwijsleerproces;
 • EDI en kleuters;
 • het inwerken van startende en nieuwe leraren;
 • het gezamenlijk bekijken van video-opnames van lessen.

Bijeenkomst 3

Coaching van leraren (feedback)

 • de coachingsvaardigheden en -technieken van de EDI-coach;
 • feedback geven;
 • oefenen met en voorbereiden van het geven van feedback op basis van meegebrachte filmfragmenten.

Bijeenkomst 4

Coaching van leraren (weerstand en veranderbereidheid)

 • het begrijpen en doorgronden van weerstand;
 • komen tot veranderbereidheid;
 • kernkwadranten;
 • de rol van de EDI-coach.

Bijeenkomst 5

Interventiemethodes

 • kennismaken met verschillende effectieve professionaliseringsactiviteiten: Lesson Study, co-teaching en video-interactiebegeleiding;
 • de rol van de EDI-coach.

Bijeenkomst 6

Afronding en certificering

 • presentaties van de schoolontwikkeling en jouw persoonlijke ontwikkeling;
 • uitreiking certificaten.

Studielast

De opleiding tot EDI-coach bestaat uit 6 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur (in totaal 18 uur). Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestudeer je literatuur en/of doe je opdrachten in de praktijk. Deze voorbereiding kost je ongeveer 22 uur in totaal. De totale studielast bedraagt dus 40 uur.

Locaties, data en docenten

Je kunt de opleiding in schooljaar 2024-2025 op diverse plekken volgen.

Praktische informatie

 

Data, tijden en locaties

Amersfoort:

24 september 2024, 17 oktober 2024, 13 november 2024, 10 januari 2025, 5 februari 2025, 5 maart 2025.
Tijd: van 13.00 tot 16.00 uur.

Almelo:

8 oktober 2024, 11 november 2024, 12 december 2024, 28 januari 2025, 3 maart 2025, 10 april 2025.
Tijd: van 13.00 tot 16.00 uur.

Assen:

23 oktober 2024, 13 november 2024, 4 december 2024, 15 januari 2025, 5 februari 2025, 5 maart 2025.
Tijd: van 13.30 tot 16.30 uur.

Capelle aan den IJssel:

19 november 2024, 3 december 2024, 17 december 2024, 14 januari 2025, 28 januari 2025, 18 februari 2025.
Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur.

Kosten

€ 1250, – per deelnemer.

In company

We kunnen deze opleiding ook op jouw school of binnen jouw schoolbestuur verzorgen. Lees meer.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met
Sherrill Woldberg:
06 – 21 99 34 37
sherrill.woldberg@expertis.nl 

Sherrill Woldberg is onderwijsadviseur bij Expertis

Lindsy Böcker volgt de Opleiding EDI-coach: ‘Ik leer veel nieuwe dingen’

Collega’s helpen bij het toepassen van Expliciete Directe Instructie

Het team van CBS De Haven in Doetinchem werkt al enkele jaren met het lesmodel Expliciete Directe Instructie (EDI). Om de implementatie van EDI te versterken en de aanpak te borgen, volgt teamleider Lindsy Böcker-van Aken de opleiding tot EDI-coach van Expertis Onderwijsadviseurs. Ze is enthousiast: “Ik kan lesbezoeken en feedbackgesprekken nu veel beter aanvliegen.”

Amersfoort

Docenten:
Maaike Korte
en Michel Freriks.

Data:
24 september 2024
17 oktober 2024
13 november 2024
10 januari 2025
5 februari 2025
5 maart 2025

  Tijd:
  van 13.00 tot 16.00 uur.

  Almelo

  Docenten:
  Maaike Korte
  en Rogier Stappers.

  Data:
  8 oktober 2024
  11 november 2024
  12 december 2024
  28 januari 2025
  3 maart 2025
  10 april 2025

   Tijd:
   van 13.00 tot 16.00 uur.

   Assen

   Docenten:
   Caroline van Leijenhorst
   en Florianne Bonhof.

   Data:
   23 oktober 2024
   13 november 2024
   4 december 2024
   15 januari 2025
   5 februari 2025
   5 maart 2025

    Tijd:
    van 13.30 tot 16.30 uur.

    Capelle aan den IJssel

    Docenten:
    Iris van Vuuren
    en Jitske Zwart.

    Data:
    19 november 2024
    3 december 2024
    17 december 2024
    14 januari 2025
    28 januari 2025
    18 februari 2025

     Tijd:
     van 14.00 tot 17.00 uur.

     Deelnameprijs

     € 1250, – per deelnemer.

     Nota bene: We gaan ervanuit dat je het boek Expliciete Directe Instructie 2.0 in het bezit hebt. Expertis stelt literatuur (veelal in de vorm van artikelen) beschikbaar in de online leeromgeving. Aan deze literatuur zijn geen extra kosten verbonden.

     Meld je aan!

     Wil jij EDI-coach worden en bijdragen aan de verduurzaming van EDI in jouw school? Schrijf je nu in via onderstaand knop.

     Share This