033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Voorkom uitval van startende leraren

Voorkom uitval van startende leraren

Helaas verlaten nog te veel startende leraren het onderwijs. Dat is onacceptabel, zeker nu er sprake is van een lerarentekort. Voortijdige uitval kan voorkomen worden door de begeleiding van startende leraren op orde te brengen. In dit artikel beschrijft Simone Kessels, senior-adviseur bij Expertis onderwijsadviseurs, op welke manieren besturen en scholen de kwaliteit van de begeleiding van startende leraren kunnen versterken.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere audits en visitaties, datateams en de datateammethode, lesson study en professionele leergemeenschappen.

Op onze themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere bestuurlijke visitatie, coachen schoolleiding, datamanagement en onderwijskundig leiderschap.

Meer informatie

Auteur: Drs. Simone Kessels

Jaar van uitgave: 2020

Kessels, S. (2020). Voorkom uitval van startende leraren. Basisschool Management 6/2020.