033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Voorkom uitval van startende leraren

Voorkom uitval van startende leraren

Helaas verlaten nog te veel startende leraren het onderwijs. Dat is onacceptabel, zeker in relatie tot het lerarentekort. Voortijdige uitval kan voorkomen worden door de begeleiding van startende leraren op orde te brengen binnen uw school of scholengroep. Maar hoe pakt u deze begeleiding op school- en bestuursniveau aan?

Als startende leraar komt er veel op je af. We weten dat veel startende leraren stress of onzekerheid kunnen ervaren in hun rol. Dit heeft gevolgen voor hun werken als professional. Echter krijgen lang niet alle startende leraren de begeleiding die zij nodig hebben.

De schoolleider is degene die eindverantwoordelijk is voor een goede begeleiding voor startende leraren. Ook op bestuursniveau dient het welbevinden van nieuwe, startende leraren een punt van aandacht te zijn. Het is de taak van de bestuurder om in de professionele dialoog met de schoolleider dit punt te agenderen. Vanuit de wetenschap weten we wat ertoe doet als het gaat om een goede begeleiding. Samen met u pakt Expertis Onderwijsadviseurs graag de cruciale elementen aan, waarmee al uw startende leraren een vliegende start kunnen maken.

Simone Kessels, onderwijsadviseur bij Expertis: “Als je zorgt voor goede begeleiding, kun je daarmee ongewenste uitval voorkomen. Het werk van een leraar is zeer divers en brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Dat startende leraren daardoor stress ervaren wanneer ze met hun eerste baan beginnen, is niet meer dan logisch. Dat deze stress tot uitval leidt, kan én moet voorkomen worden. De schoolleider dient zich verantwoordelijk te voelen voor de starter en zo te voorkomen dat deze vroegtijdig afhaakt. Een goede begeleiding behoort structureel deel uit te maken van schoolbeleid. Het voorkomt vroegtijdige uitval, leidt tot effectiever leraargedrag en meer plezier en voldoening in het werk. En daarmee draagt het uiteindelijk ook bij aan een verdere reductie van het lerarentekort.”

In dit artikel beschrijft Simone Kessels, senior-adviseur bij Expertis onderwijsadviseurs, op welke manieren besturen en scholen de kwaliteit van de begeleiding van startende leraren kunnen versterken. Lees hier het artikel.

“Ik wil schoolleiders en bestuurders uitdagen de begeleiding van hun startende leraren onder de loep te nemen en verder te ontwikkelen”.

Bent u benieuwd naar hoe u uw startende leraren optimaal kunt begeleiden? Neem contact op met Simone Kessels via simone.kessels@expertis.nl of via 06 – 21 55 07 94.

Meer informatie

Auteur: Drs. Simone Kessels

Jaar van uitgave: 2020

Kessels, S. (2020). Voorkom uitval van startende leraren. Basisschool Management 6/2020.