033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Netwerk startende leraren

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Netwerk startende leraren

Netwerk startende leraren

Sta je dit schooljaar of komend schooljaar voor het eerst voor je eigen groep? Ontzettend leuk, maar misschien ook wel spannend! Er komt waarschijnlijk veel op je af. Een plek waar je met andere startende collega’s je ervaringen kunt delen, draagt bij aan een soepele start.

Expertis Onderwijsadviseurs organiseert een netwerk van vier bijeenkomsten voor leraren die nieuw starten op school. Tijdens deze bijeenkomsten is er volop ruimte om met collega’s ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. De vragen vanuit de praktijk zijn elke keer leidend zodat ons netwerk zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk die de deelnemers dagelijks ervaren. Daarnaast is er per bijeenkomst aandacht voor een specifiek inhoudelijk thema. De opzet van de bijeenkomsten is als volgt:

  • Inventariseren vragen vanuit de eigen praktijk
  • Uitwisselen ervaringen en praktische tips
  • Oplossingsgerichte dialoog op basis van casuïstiek
  • Korte inhoudelijke verdieping op het thema
  • Persoonlijke actie formuleren

In deze bijeenkomsten komen verschillende aspecten aan de orde waar je als startende leraar tegenaan loopt. Je kunt ervoor kiezen om het programma van het netwerk te verrijken met een lesbezoek (inclusief nagesprek) en een gesprek met de schoolleider, (interne) begeleider of coach op je school. 

Bijeenkomst 1:

Een vliegende start

Je eerste focus heeft betrekking op het creëren van een veilig leerklimaat. Voor de leerlingen maar ook voor jou. Hoe pak jij dit aan?

Bijeenkomst 2:

Een goede relatie met je leerlingen

 Leerlingen tasten graag grenzen af en dan moet je als leraar sterk in je schoenen staan. Welke band heb jij de afgelopen periode met je groep opgebouwd?

Bijeenkomst 3:

Professioneel handelen

Naast lesgeven aan je groep worden er ook andere werkzaamheden van je verwacht. Wat voor een collega ben jij?

Bijeenkomst 4:

Inspelen op verschillen

Elke leerling heeft een eigen onderwijsbehoefte. hoe speel jij daar op in?

Optioneel: coaching in de praktijk:

Coaching in de praktijk

Lesbezoek en gesprek op school

Dienstverlening bovenschools

Naast het Netwerk Startende Leraren, biedt Expertis ook dienstverlening op bovenschools- en schoolniveau aan. Deze dienstverlening is gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijk onderzoek en jarenlange praktijkervaring. Goede begeleiding van beginnende leraren kenmerkt zich door:

  • Aansluiting bij het strategisch plan, de missie en visie van het bestuur en de school
  • Uitbreiding van kennis en vaardigheden ten aanzien van het didactisch en pedagogisch handelen
  • Samenwerken met ouders
  • Timemanagement/omgang met werkdruk
  • Professioneel handelen

Wellicht heeft u bovenschools de begeleiding van startende leraren geregeld en wilt u dit graag eens kritisch onder de loep nemen. Voor een verdiepend gesprek hierover kunt u bij Expertis terecht.

Dienstverlening op schoolniveau

Een integrale aanpak op maat die onder andere kan bestaan uit: lesobservaties, co-teaching en coaching tijdens de nagesprekken. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met betreffende directeur en (intern) begeleider van de school over de verdere ontwikkeling van de begeleiding op school.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Kessels of Julia Vrolijk

Praktische informatie

Datum en tijd

Neem contact op met Julia Vrolijk of Simone Kessels voor de mogelijkheden.

Prijs

De kosten voor deelname aan dit netwerk zijn 880 euro per persoon (exclusief coaching in de praktijk). Je schrijft je in voor vier bijeenkomsten.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u
contact opnemen met Julia Vrolijk of Simone Kessels.

Julia.vrolijk@expertis.nl
06 – 82 08 36 48

simone.kessels@expertis.nl
06 – 21 55 07 94

Simone Kessels is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This