033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Training ‘Auditeren voor interne auditteams’

thema Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling

Home » Thema’s » Themapagina kwaliteitszorg en schoolontwikkeling » Training ‘Auditeren voor interne auditteams’

Training ‘Auditeren voor interne auditteams’

U kunt er voor kiezen om audits op uw scholen uit te laten voeren door één of meerdere eigen, interne auditteams, bestaande uit schoolleiders en intern begeleiders, eventueel aangevuld met expert-leraren. Dit zorgt niet alleen voor een verdieping van de bestaande systematiek, maar draagt ook bij aan een professionele kwaliteitscultuur binnen uw organisatie. Scholen leren van en met elkaar. Wij trainen uw medewerkers, zodat zij in staat zijn kansen en bedreigingen op de verschillende scholen in beeld te brengen. Dit resulteert in een actueel en betrouwbaar beeld van de kwaliteit van het onderwijs op al uw scholen. De training is gecertificeerd door het Schoolleidersregister. Wanneer u beschikt over interne, getrainde auditteams, kunnen deze teams gericht worden ingezet binnen een eigen bestuursspecifieke systematiek.

Wilt u zicht krijgen op de kwaliteit van het onderwijs op uw scholen? Wilt u zelf audits opzetten en weten waar u dan op moet letten? Dan is deze training voor u en uw organisatie bij uitstek geschikt.

Auditorenopleiding

Het inspectietoezicht is veranderd. Het nieuwe toezicht legt het eigenaarschap van de onderwijskwaliteit nadrukkelijk bij de scholen en besturen. De Onderwijsinspectie vraagt van u om goed zicht te hebben op het leren van de leerlingen en op de kwaliteit van de leraren, de scholen en het bestuur. Audits in combinatie met (zelf)evaluaties zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. In de training leert u te werken op basis van een door het bestuur vastgestelde kijkwijzer. Expertis levert hiervoor een basismodel aan. Als voorbereiding op het uitvoeren van twee audits gaan we tijdens de studiedagen uitgebreid in op de kwaliteitsgebieden uit het waarderingskader van de Inspectie. Bij de eerste audit ligt de regie bij de trainer en bij de tweede audit ligt de regie bij het auditteam. Hierdoor kunt u dat wat u in de training leert zelf toepassen in de praktijk. Ook wordt van u gevraagd een verslag voor het bestuur te schrijven waarin een Plan van Aanpak wordt opgenomen met daarin verwerkt de noodzakelijke en wenselijke interventies. Want bij een audit gaat het er uiteindelijk om wat de school ermee doet. Ook wordt tijdens deze training aandacht gevraagd voor (persoonlijke) reflectie.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de training, dan kunt u contact opnemen met Jaap de Jonge.

Wilt u zich aanmelden voor deze training, mail dan naar Marion van der Steen.

 

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Jaap de Jonge en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 20 03 37 83 of stuur me een e-mail.

 

“Van reflectie kunt u eigenlijk alleen maar beter worden. U moet het wel zelf willen en durven!”

Jaap de Jonge, onderwijsadviseur Expertis

Share This