033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Hoge werkdruk blijft pijnpunt in onderwijs

Hoge werkdruk blijft pijnpunt in onderwijs

Arbeidsmarkt primair onderwijs vraagt om maatregelen

Hoe ziet de arbeidsmarkt in het primair onderwijs er in 2021 uit? De Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2021 biedt interessante inzichten. Uit het rapport, dat in september verscheen, blijkt onder andere dat vier op de tien medewerkers in het primair onderwijs zich aan het einde van de werkdag leeg voelt. Werkdruk is een hardnekkig probleem, ondanks alle inspanning om die aan te pakken.

Er is onder leraren behoefte aan arbo-maatregelen als het gaat om werkstress en werkdruk. Daarnaast blijkt dat een deel van de leraren het werk emotioneel uitputtend vindt. De verwachting is dat de werkdruk de komende jaren nog groter zal worden door een tekort aan leraren.

Het volledige rapport is via deze link te bekijken.

Sterk bestuur

Expertis kent deze thema’s in onderwijsland als geen ander. ‘De Arbeidsmarktanalyse bevestigt de uitdagingen waar het onderwijs in Nederland voor staat. Naast de verantwoordelijkheid die de overheid heeft, zijn er gelukkig ook veel zaken die op schoolniveau aangepakt kunnen worden. Wij onderschrijven daarin de sleutelrol van goed onderwijsbestuur. Het valt ons op dat werkdruk op de ene school meer speelt dan op de andere. Er zijn in dit kader factoren waar bestuurders en schoolleiders zelf ook invloed op kunnen nemen. Wat vraagt dit actuele thema van u als bestuurder of schoolleider? Wij gaan daarover graag het gesprek aan, om samen vanuit deze bredere problematiek tot praktische oplossingen op uw school of stichting te komen’, aldus dr. Gert Gelderblom, directeur Expertis.

Bekijk hier onze dienstverlening rondom bestuurlijk handelen en leiderschap en neem vrijblijvend contact op.

Sterke leraren

Het rapport onderschrijft tevens de complexiteit dat het ambacht ‘leraar’ met zich meebrengt. Van leraren wordt gevraagd gedurende de schooldag een breed palet aan pedagogische en didactische interventies in te zetten. Soms zijn er momenten in de loopbaan van een leraar dat dit niet vanzelf gaat. Denk daarbij aan startende leraren of leraren met een pittige groep. Onze ervaring is dat co-teaching een zeer krachtige en effectieve manier is om te werken aan vakmanschap. Bekijk hier onze co-teaching dienstverlening. 

 

De Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2021 wordt aangeboden door het Arbeidsmarktplatform PO, het expertisecentrum voor de arbeidsmarkt in het primair onderwijs van de werkgeversorganisatie PO-Raad en de werknemersorganisaties AOb, AVS, CNV Onderwijs en de FvOv . Bekijk hier het volledige rapport.

 

Leraar met kinderen
Onderwijsadviseur Gert Gelderblom
Share This