033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Hoe professioneel is uw schoolcultuur?

Hoe professioneel is uw schoolcultuur?

Een professionele cultuur leidt tot professionele ontwikkeling. En juist deze professionele ontwikkeling blijkt belangrijk te zijn voor de onderwijskwaliteit. Professionele ontwikkeling leidt tot beter onderwijs aan leerlingen (Verbiest, 2002). Hoe is het gesteld met de mate van professionaliteit in uw onderwijsorganisatie? Is de koers voor iedereen helder? En worden de ambities van de school gezamenlijk nagestreefd en gerealiseerd? Is er ‘oud zeer’ binnen uw school, waardoor de schoolontwikkeling stagneert? Hoe is het gesteld met de vaardigheden rondom feedback geven en ontvangen? Simone Kessels, onderwijsadviseur deelt haar inzichten op het gebied van een professionele schoolcultuur.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere audits en visitaties, datateams en de datateammethode, lesson study en professionele leergemeenschappen.

Op onze themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere bestuurlijke visitatie, coachen schoolleiding, datamanagement en onderwijskundig leiderschap.

Meer informatie

Auteur: Simone Kessels

Jaar van uitgave: 2023

Kessels, S. (2023) Hoe professioneel is uw schoolcultuur? BSM 3 / 2023