033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Kennisbank overzichtspagina » Kennisbank Bestuurlijk handelen en leiderschap

Blog

Zo zorg je voor meer gelijke kansen in het onderwijs 

In ons parlement klinkt regelmatig de wens dat alle kinderen in dit land dezelfde gelijke kansen krijgen. In dit artikel geeft onderwijsexpert Ruth Heuvelman tips hoe je deze wens werkelijkheid kunt laten worden. >>

De weg naar onderwijskwaliteit

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren?

2020 – Op scholen worden regelmatig successen geboekt die, helaas, soms wat onderbelicht blijven. Dit artikel gaat juist in op successen die scholen hebben behaald in het kader van het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Simone Kessels, senior adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs, heeft een aantal diepte-interviews gevoerd met directeuren en bestuurders om deze succesfactoren in kaart te brengen. >> 

Voorkom uitval startende leraren

2020 – Helaas verlaten nog te veel startende leraren het onderwijs. Dat is onacceptabel, zeker nu er sprake is van een lerarentekort. Voortijdige uitval kan voorkomen worden door de begeleiding van startende leraren op orde te brengen. In dit artikel beschrijft Simone Kessels, senior-adviseur bij Expertis onderwijsadviseurs, op welke manieren besturen en scholen de kwaliteit van de begeleiding van startende leraren kunnen versterken. >>

Waardegericht leiderschap

2019 – Het belang dat gehecht wordt aan de economische waarde van het onderwijs heeft geleid tot een sterke nadruk op standaarden en methodes. Leraren – en ook mensen in andere beroepsgroepen – zijn daarmee steeds meer uitvoerders geworden van wat anderen bedacht hebben. De tijd vraagt om een ander leiderschap dat stil staat bij waar mensen belang aan hechten. Een artikel van Inge Andersen, professional leader van de themagroep bestuurlijk handelen en leiderschap van Expertis. >>

Toezicht naar eigen inzicht

Het nut van audits

2018 – Veel besturen kiezen ervoor om te werken met interne auditteams. In overleg met de scholen stellen zij een eigen toezichtkader op, veelal gebaseerd op het toezichtkader van de Onderwijsinspectie aangevuld met eigen schoolspecifieke indicatoren. Het is niet verstandig om een auditteam zonder goede voorbereiding aan het werk te zetten. Zo is het zaak dat de leden van een auditteam eenzelfde taal spreken. Voormalig onderwijsinspecteur Jaap de Jonge is tegenwoordig werkzaam bij Expertis onderwijsadviseurs. Hij traint directeuren en intern begeleiders zodat zij zelf aan de slag kunnen als auditor. Op basis van zijn ervaringen bij besturen beschrijft De Jonge een aantal belangrijke aandachtspunten rond het werken met auditteams. >>

De schoolleiding doet ertoe

2016 – Vanaf 2000 ontstaat in het schoolverbeteringsonderzoek toenemende aandacht voor de rol van de schoolleiding. Ook verschijnt onderwijsonderzoek dat de vraag ‘Wat maakt een schoolleiding effectief?’ probeert te beantwoorden. Uit alles blijkt: schoolleiders kunnen zowel een positieve, een marginale of negatieve invloed op de leerlingresultaten hebben. Aan de hand van inzichten uit internationaal wetenschappelijk onderzoek bespreekt dr. Kees Vernooy in dit artikel leiderschapskenmerken die gepaard gaan met goede leerlingresultaten. >>

Wat vraagt een professionele leergemeenschap van een school?

2015 – Een professionele leergemeenschap kan het verschil maken tussen scholen op het gebied van lesgeven en leren. Elk schoolteam dat onderwijsverbetering serieus neemt, zou een professionele leergemeenschap moeten vormen. Dr Kees Vernooy bespreekt in dit artikel tal van vragen met betrekking tot leergemeenschappen. >>

Waarom zijn opbrengstgerichte scholen succesvol?

2010 – De Inspectie van het Onderwijs legt er telkens weer de vinger bij: scholen verschillen sterk van elkaar in hun opbrengsten. En deze verschillen zijn lang niet altijd te verklaren vanuit leerlingfactoren, maar veel vaker vanuit school- en leerkrachtfactoren. Met andere woorden: het maakt voor een leerling veel uit op welke school hij zit. Gert Gelderblom zocht uit wat scholen met hoge opbrengsten kenmerkt zodat andere scholen van hen kunnen leren. In dit af en toe confronterende artikel bespreekt hij de opvallendste kenmerken. >>

Share This