033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Kennisbank overzichtspagina » Kennisbank Bestuurlijk handelen en leiderschap

Kwaliteitszorg nog niet altijd op orde

Leren van andere organisaties

De onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteitszorg van besturen nog geregeld met een onvoldoende. Wat kunnen we leren van onderwijsorganisaties die de kwaliteitszorg wél goed op orde hebben? Hoe evalueer en versterk je de kwaliteitszorg binnen je schoolorganisatie? Michel Freriks van Expertis Onderwijsadviseurs geeft antwoord op deze vragen in dit artikel in het magazine BSM. >>

Waar startende leraren tegenaan lopen

Starters behouden voor het onderwijs

Sommige startende leraren zeggen het onderwijs al binnen een jaar vaarwel. Wat maakt dat ze afhaken? Simone Kessels en Julia Vrolijk van Expertis Onderwijsadviseurs beschrijven in dit artikel in het tijdschrift BSM vier uitdagingen voor beginnende leraren in het primair onderwijs. Ze geven daarnaast concrete handreikingen voor wat jij als schoolleider of schoolbestuurder kunt doen om starters te behouden voor het onderwijs. >>

Hoe professioneel is uw schoolcultuur?

Een professionele cultuur leidt tot professionele ontwikkeling. En juist deze professionele ontwikkeling blijkt belangrijk te zijn voor de onderwijskwaliteit. Professionele ontwikkeling leidt tot beter onderwijs aan leerlingen (Verbiest, 2002). Hoe is het gesteld met de mate van professionaliteit in uw onderwijsorganisatie? Is de koers voor iedereen helder? En worden de ambities van de school gezamenlijk nagestreefd en gerealiseerd? Is er ‘oud zeer’ binnen uw school, waardoor de schoolontwikkeling stagneert? Hoe is het gesteld met de vaardigheden rondom feedback geven en ontvangen? Simone Kessels, onderwijsadviseur deelt haar inzichten op het gebied van een professionele schoolcultuur. >>

De vijf dimensies van een professionele leergemeenschap

Hoe ervaart een schoolleider de ontwikkeling naar een PLG?

2021- Het idee van de school als professionele leergemeenschap (PLG) is al jaren populair bij schoolleiders en -bestuurders. Een PLG wordt gezien als een groep onderwijzers die regelmatig samenkomt, expertise uitwisselt en zich gezamenlijk op onderzoek- matige wijze inzet voor verbetering van de onderwijskwaliteit en leerresultaten van de leerlingen (DuFour et al., 2016). Wat hier in de praktijk van terechtkomt, varieert sterk per school. Waar moeten schoolleiders op basis van zowel wetenschappelijke inzichten als ervaringskennis bij een duurzame ontwikkeling tot PLG allemaal aan denken?Mette Spruit, schoolleider van IKC de Klimboom in Arnhem, leidde een succesvolle transformatie tot PLG en geeft concrete voorbeelden uit de praktijk. >>

Vooruitgaan door stil te staan

Op weg naar waarde(n)volle beleidsplannen

Veel besturen sluiten dit schooljaar de strategische planperiode 2019-2023 af. Dat betekent dat er nieuwe plannen gemaakt moeten worden, of soms al gemaakt zijn. We signaleren dat de beleidsplannen van de afgelopen periode vaker samen met alle geledingen tot stand zijn gekomen en dat is een mooie ontwikkeling. Directeuren, intern begeleiders en teamleden worden medeverantwoordelijk gemaakt bij de samenstelling van de plannen en hebben dus invloed op de definitieve inhoud. We zien ook dat de plannen er duidelijk en doordacht uitzien. Een artikel uit Basisschoolmanagement door Jaap de Jonge , Simone Kessels  en Inge Andersen. >>

De zeven essentials voor effectieve schoolverbetering

Prioriteiten stellen en koers houden in tijden van crisis

De gevolgen van de coronacrisis en het lerarentekort trekken een wissel op het onderwijs. Begrijpelijk dat scholen worstelen om de kwaliteit van het onderwijs en
de onderwijsresultaten op niveau te houden. Waar begin je als schoolleider en wat
geef je prioriteit? In dit artikel vat Gert Gelderblom wetenschappelijke inzichten over schoolverbetering samen en bespreekt hij zeven handvatten die je als schoolleider helpen om prioriteiten te stellen en koers te houden >>

Zeven gouden tips voor effectieve schoolverbetering

Handelingswijzer voor schoolleiders

2022 – De gevolgen van de coronacrisis en het lerarentekort trekken een wissel op het onderwijs. Begrijpelijk dat scholen worstelen om de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsresultaten op niveau te houden. Als schoolleider bent u een (groot) deel van uw tijd bezig om ervoor te zorgen dat alles zo goed en kwaad als dat kan, doorgang vindt in de school. En ondertussen neemt u het voortouw bij het werken aan schoolverbetering. Maar waar te beginnen? Welke zaken verdienen prioriteit? >>

Blog

Zo zorg je voor meer gelijke kansen in het onderwijs 

In ons parlement klinkt regelmatig de wens dat alle kinderen in dit land dezelfde gelijke kansen krijgen. In dit artikel geeft onderwijsexpert Ruth Heuvelman tips hoe je deze wens werkelijkheid kunt laten worden. >>

De weg naar onderwijskwaliteit

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren?

2020 – Op scholen worden regelmatig successen geboekt die, helaas, soms wat onderbelicht blijven. Dit artikel gaat juist in op successen die scholen hebben behaald in het kader van het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Simone Kessels, senior adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs, heeft een aantal diepte-interviews gevoerd met directeuren en bestuurders om deze succesfactoren in kaart te brengen. >>

Voorkom uitval startende leraren

2020 – Helaas verlaten nog te veel startende leraren het onderwijs. Dat is onacceptabel, zeker nu er sprake is van een lerarentekort. Voortijdige uitval kan voorkomen worden door de begeleiding van startende leraren op orde te brengen. In dit artikel beschrijft Simone Kessels, senior-adviseur bij Expertis onderwijsadviseurs, op welke manieren besturen en scholen de kwaliteit van de begeleiding van startende leraren kunnen versterken. >>

Waardegericht leiderschap

2019 – Het belang dat gehecht wordt aan de economische waarde van het onderwijs heeft geleid tot een sterke nadruk op standaarden en methodes. Leraren – en ook mensen in andere beroepsgroepen – zijn daarmee steeds meer uitvoerders geworden van wat anderen bedacht hebben. De tijd vraagt om een ander leiderschap dat stil staat bij waar mensen belang aan hechten. Een artikel van Inge Andersen, professional leader van de themagroep bestuurlijk handelen en leiderschap van Expertis. >>

Toezicht naar eigen inzicht

Het nut van audits

2018 – Veel besturen kiezen ervoor om te werken met interne auditteams. In overleg met de scholen stellen zij een eigen toezichtkader op, veelal gebaseerd op het toezichtkader van de Onderwijsinspectie aangevuld met eigen schoolspecifieke indicatoren. Het is niet verstandig om een auditteam zonder goede voorbereiding aan het werk te zetten. Zo is het zaak dat de leden van een auditteam eenzelfde taal spreken. Voormalig onderwijsinspecteur Jaap de Jonge is tegenwoordig werkzaam bij Expertis onderwijsadviseurs. Hij traint directeuren en intern begeleiders zodat zij zelf aan de slag kunnen als auditor. Op basis van zijn ervaringen bij besturen beschrijft De Jonge een aantal belangrijke aandachtspunten rond het werken met auditteams. >>

De schoolleiding doet ertoe

2016 – Vanaf 2000 ontstaat in het schoolverbeteringsonderzoek toenemende aandacht voor de rol van de schoolleiding. Ook verschijnt onderwijsonderzoek dat de vraag ‘Wat maakt een schoolleiding effectief?’ probeert te beantwoorden. Uit alles blijkt: schoolleiders kunnen zowel een positieve, een marginale of negatieve invloed op de leerlingresultaten hebben. Aan de hand van inzichten uit internationaal wetenschappelijk onderzoek bespreekt dr. Kees Vernooy in dit artikel leiderschapskenmerken die gepaard gaan met goede leerlingresultaten. >>

Wat vraagt een professionele leergemeenschap van een school?

2015 – Een professionele leergemeenschap kan het verschil maken tussen scholen op het gebied van lesgeven en leren. Elk schoolteam dat onderwijsverbetering serieus neemt, zou een professionele leergemeenschap moeten vormen. Dr Kees Vernooy bespreekt in dit artikel tal van vragen met betrekking tot leergemeenschappen. >>

Waarom zijn opbrengstgerichte scholen succesvol?

2010 – De Inspectie van het Onderwijs legt er telkens weer de vinger bij: scholen verschillen sterk van elkaar in hun opbrengsten. En deze verschillen zijn lang niet altijd te verklaren vanuit leerlingfactoren, maar veel vaker vanuit school- en leerkrachtfactoren. Met andere woorden: het maakt voor een leerling veel uit op welke school hij zit. Gert Gelderblom zocht uit wat scholen met hoge opbrengsten kenmerkt zodat andere scholen van hen kunnen leren. In dit af en toe confronterende artikel bespreekt hij de opvallendste kenmerken. >>

Share This