033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Zeven gouden tips voor effectieve schoolverbetering

Zeven gouden tips voor effectieve schoolverbetering

Handelingswijzer voor schoolleiders

Door: Dr. Gert Gelderblom

De gevolgen van de coronacrisis en het lerarentekort trekken een wissel op het onderwijs. Begrijpelijk dat scholen worstelen om de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsresultaten op niveau te houden. Als schoolleider bent u een (groot) deel van uw tijd bezig om ervoor te zorgen dat alles zo goed en kwaad als dat kan, doorgang vindt in de school. En ondertussen neemt u het voortouw bij het werken aan schoolverbetering. Maar waar te beginnen? Welke zaken verdienen prioriteit?

 Aan welke zaken geeft u als schoolleider prioriteit?

In deze handelingswijzer vatten we wetenschappelijke inzichten over schoolverbetering samen en bespreken we zeven handvatten die u als schoolleider helpen om prioriteiten te stellen en koers te houden. Handreikingen waarmee u samen met uw teamleden aan de slag kunt om te werken aan kwalitatief goed onderwijs en betere opbrengsten. Daarbij richten we ons niet op zaken waar u als school weinig of geen invloed op heeft, maar op de dingen waarvan bekend is dat ze werken en waar u wel invloed op kunt uitoefenen.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere audits en visitaties, datateams en de datateammethode, lesson study en professionele leergemeenschappen.

Op onze themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere bestuurlijke visitatie, coachen schoolleiding, datamanagement en onderwijskundig leiderschap.

Meer informatie

Auteur: Dr. Gert Gelderblom

Jaar van uitgave: 2022

Gelderblom, G. (2022). Zeven gouden tips voor effectieve schoolverbetering 06/2022