033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Vooruitgaan door stil te staan

Vooruitgaan door stil te staan

Op weg naar waarde(n)volle beleidsplannen

Veel besturen sluiten dit schooljaar de strategische planperiode 2019-2023 af. Dat betekent dat er nieuwe plannen gemaakt moeten worden, of soms al gemaakt zijn. We signaleren dat de beleidsplannen van de afgelopen periode vaker samen met alle geledingen tot stand zijn gekomen en dat is een mooie ontwikkeling. Directeuren, intern begeleiders en teamleden worden medeverantwoordelijk gemaakt bij de samenstelling van de plannen en hebben dus invloed op de definitieve inhoud. We zien ook dat de plannen er duidelijk en doordacht uitzien. Een artikel uit Basisschoolmanagement door Jaap de Jonge , Simone Kessels  en Inge Andersen.

Maak kennis met onze dienstverlening

Op onze themapagina Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere audits en visitaties, datateams en de datateammethode, lesson study en professionele leergemeenschappen.

Op onze themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere bestuurlijke visitatie, coachen schoolleiding, datamanagement en onderwijskundig leiderschap.

Meer informatie

Auteurs: Jaap de jonge, Simone Kessels en Inge Andersen
Jaar van uitgave: 2023

De Jonge J. Kessels S. en Andersen I. (2023), Vooruitgaan door stel te staan. Op weg naar waarde(n)volle beleidsplannen.