033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Het nut van audits. Toezicht naar eigen inzicht

Het nut van audits

Toezicht naar eigen inzicht

Veel besturen kiezen ervoor om te werken met interne auditteams. In overleg met de scholen stellen zij een eigen toezichtkader op, veelal gebaseerd op het toezichtkader van de Onderwijsinspectie aangevuld met eigen schoolspecifieke indicatoren. Het is niet verstandig om een auditteam zonder goede voorbereiding aan het werk te zetten. Zo is het zaak dat de leden van een auditteam eenzelfde taal spreken. Voormalig onderwijsinspecteur Jaap de Jonge is tegenwoordig werkzaam bij Expertis onderwijsadviseurs. Hij traint directeuren en intern begeleiders zodat zij zelf aan de slag kunnen als auditor. Op basis van zijn ervaringen bij besturen beschrijft De Jonge een aantal belangrijke aandachtspunten rond het werken met auditteams.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere audits en visitaties, datateams en de datateammethode, lesson study en professionele leergemeenschappen.

Op onze themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere bestuurlijke visitatie, coachen schoolleiding, datamanagement en onderwijskundig leiderschap.

Meer informatie

Auteur: Drs. Jaap de Jonge

Jaar van uitgave: 2018

De Jonge, J. (2018). Toezicht naar eigen inzicht. Het nut van audits. Basisschool Management 6/2018.