033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » De weg naar onderwijskwaliteit

De weg naar onderwijskwaliteit

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren?

Op scholen worden regelmatig successen geboekt die, helaas, soms wat onderbelicht blijven. Dit artikel gaat juist in op successen die scholen hebben behaald in het kader van het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Simone Kessels, senior adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs, heeft een aantal diepte-interviews gevoerd met directeuren en bestuurders om deze succesfactoren in kaart te brengen.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere audits en visitaties, datateams en de datateammethode, lesson study en professionele leergemeenschappen.

Op onze themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere bestuurlijke visitatie, coachen schoolleiding, datamanagement en onderwijskundig leiderschap.

Meer informatie

Auteur: Drs. Simone Kessels

Jaar van uitgave: 2020

Kessels, S. (2020). De weg naar onderwijskwaliteit Basisschool Management 7/2020.