033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Begeleiding startende leraren

thema Bestuurlijk handelen en leiderschap

Home » Thema’s » Themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap » Een goede start voor beginnende leraren

Begeleiding startende leraren

Een goede start voor beginnende leraren

Hoe voorkomt u dat beginnende leraren kort na hun start gedesillusioneerd afscheid van het onderwijs nemen? Hoe zorgt u ervoor dat beginnende leraren ook na een half jaar nog gemotiveerd en energiek voor de klas staan? Wat kunt u als school doen om ervoor te zorgen dat beginnende leraren al snel effectieve lessen verzorgen? Hoe worden startende leraren op uw school of scholen begeleid? Hoe stuurt u als bestuurder op dergelijke processen?

Expertis baseert haar dienstverlening op een combinatie van wetenschappelijk onderzoek en jarenlange praktijkervaring. Goede begeleiding van beginnende leraren kenmerkt zich door:

  • Aansluiting bij het strategisch plan, de missie en visie van het bestuur en de school
  • Uitbreiding van kennis en vaardigheden ten aanzien van het didactisch en pedagogisch handelen
  • Samenwerken met ouders
  • Timemanagement/omgang met werkdruk
  • Professioneel handelen

Dienstverlening bovenschools

Wellicht heeft u bovenschools de begeleiding van startende leraren geregeld en wilt u dit graag eens kritisch onder de loep nemen. Voor een verdiepend gesprek hierover kunt u bij Expertis terecht.

Dienstverlening op schoolniveau

Een integrale aanpak op maat die onder andere kan bestaan uit: lesobservaties, co-teaching en coaching tijdens de nagesprekken. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met betreffende directeur en (intern) begeleider van de school over de verdere ontwikkeling van de begeleiding op school.

Netwerk startende leraren

Expertis verzorgt in Amersfoort en Almelo een netwerk voor startende leraren. Leraren van verschillende scholen participeren in een netwerk en nemen deel aan het programma. Lees meer over dit netwerk in onze agenda en schrijf u direct in.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Kessels of Julia Vrolijk

Praktische informatie over dit netwerk

Wat is het: programma om de begeleiding van startende leraren te verbeteren. 
Voor wie is het interessant: scholen die recent beginnende leraren hebben aangenomen.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: startende leraren die eerder volwaardig meedraaien binnen de school en een volwaardige bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Hierdoor voorkomt u onnodig ziekteverzuim.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Simone Kessels en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 55 07 94 of stuur me een e-mail.

 

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs.”

Simone Kessels - Onderwijsadviseur Expertis

Share This