033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Netwerk startende leraren

thema Bestuurlijk handelen en leiderschap

Home » Thema’s » Themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap » Een goede start voor beginnende leraren

Netwerk startende leraren

Een goede start voor beginnende leraren

Hoe voorkomt u dat beginnende leraren kort na hun start gedesillusioneerd afscheid van het onderwijs nemen? Hoe zorgt u ervoor dat beginnende leraren ook na een half jaar nog gemotiveerd en energiek voor de klas staan? Wat kunt u als school doen om ervoor te zorgen dat beginnende leraren al snel effectieve lessen verzorgen? Hoe worden startende leraren op uw school of scholen begeleid? Hoe stuurt u als bestuurder op dergelijke processen?

Expertis baseert haar dienstverlening op een combinatie van wetenschappelijk onderzoek en jarenlange praktijkervaring. Goede begeleiding van beginnen leraren kenmerkt zich door:

  • Aansluiting bij het strategisch plan, de missie en visie van het bestuur en de school
  • Uitbreiding van kennis ten aanzien van effectieve instructie en differentiëren
  • Uitbreiding van kennis en praktische handreikingen ten aanzien van grip op de groep
  • Speciale aandacht voor communiceren met ouders
  • Timemanagement/omgang met werkdruk

Optioneel: Coaching in de praktijk:

  • lesbezoek gericht op didactische en pedagogische vaardigheden met analyse en nabespreking
  • Gesprek met betreffende directeur en (intern) begeleider op school over de verdere ontwikkeling van de begeleiding op school

Netwerk op twee locatiesin het land

Expertis verzorgt in Amersfoort en Almelo een netwerk voor startende leraren. Leraren van verschillende scholen participeren in een netwerk en nemen deel aan het programma. In onze agenda vindt u het overzicht met alle bijeenkomsten in het land.

Welllicht heeft u bovenschools de begeleiding van startende leraren geregeld en wilt u dit graag eens kritisch onder de loep nemen. Voor een verdiepend gesprek hierover kunt u eveneens bij Expertis terecht.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Kessels.

Praktische informatie over dit netwerk

Wat is het: programma om de begeleiding van startende leraren te verbeteren. 
Voor wie is het interessant: scholen die recent beginnende leraren hebben aangenomen.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: startende leraren die eerder volwaardig meedraaien binnen de school en een volwaardige bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Hierdoor voorkomt u onnodig ziekteverzuim.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Simone Kessels en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 55 07 94 of stuur me een e-mail.

 

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs.”

Simone Kessels - Onderwijsadviseur Expertis

Share This