033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Onderwijskundig leiderschap

thema Bestuurlijk handelen en leiderschap

Onderwijskundig leiderschap

(schoolleiders en bestuurders)

“Zonder onderwijskundig leiderschap geen goed onderwijs”

Er is momenteel veel aandacht voor het onderwijskundig leiderschap van bestuurders en schoolleiders. Sterk onderwijskundig leiderschap is van invloed op de leerresultaten van scholen en onderwijsinstellingen. Schoolleiders en bestuurders kunnen direct bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs door te sturen op de kwaliteit van het lesgeven of indirect door het scheppen van de juiste kaders voor goed lesgeven en leren. Om in brede zin te sturen op onderwijskwaliteit is het essentieel dat schoolleiders en bestuurders op de hoogte zijn van relevantie wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten. Kortom: zonder onderwijskundig leiderschap geen goed onderwijs.” Samen met Expertis werkt u aan onderwijskundig leiderschap van hoge kwaliteit.

In de Staat van het Onderwijs uit 2021 wordt geschreven: “Besturen hebben kennis en expertise over onderwijs en weten wat er speelt op scholen. Bestuurders laten zich zien op de scholen, voeren het juiste gesprek en hebben de bekwaamheid om te ontwikkelen en te sturen”. Deze kennis en expertise is een voorwaarde voor het voeren van dat “juiste gesprek” en het ontwikkelen en sturen op onderwijskwaliteit.

Ook laat de wetenschap zien dat kennis van het vak van leraar een belangrijke voorspeller is van de onderwijskwaliteit van een organisatie. Denk aan de kwaliteit van het curriculum, het lesgeven, het toetsen en de onderzoekende en lerende houding van docenten.

Aanbod

Expertis biedt een leergang onderwijskundig leiderschap waarin we de nieuwe wetenschappelijke inzichten rondom curriculum, lesgeven, toetsing behandelen. Ook leert u hoe u een onderzoekende en lerende houding bij professionals kan stimuleren.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Freriks.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: een leergang (met herregistratie) over onderwijskundig leiderschap waarin we de meest recente onderwijskundige literatuur behandelen.
Voor wie is het interessant: bestuurders (PO én VO), schoolleiders (PO én VO), intern begeleiders en medewerkers onderwijskwaliteit.
Welk type onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.
Wat levert het op: kennis over de meest recente onderwijskundige inzichten met daarbij een vertaalslag naar de eigen praktijk. Zicht op de onderwijsinhoudelijke knoppen waaraan kan worden gedraaid om het onderwijs te verbeteren. Daarnaast is de leergang geaccrediteerd bij het schoolleidersregister en levert daarmee punten op voor de herregistratie.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Michel Freriks en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 49 35 56 92 of stuur me een e-mail.

Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Simone Kessels - Onderwijsadviseur bij Expertis

Share This