033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Zeven gouden tips voor effectieve schoolverbetering

Handelingswijzer voor schoolleiders

Home » Nieuwsoverzicht » Zeven gouden tips voor effectieve schoolverbetering

Zeven gouden tips voor effectieve schoolverbetering

Handelingswijzer voor schoolleiders

Door: Dr. Gert Gelderblom

De gevolgen van de coronacrisis en het lerarentekort trekken een wissel op het onderwijs. Begrijpelijk dat scholen worstelen om de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsresultaten op niveau te houden. Als schoolleider bent u een (groot) deel van uw tijd bezig om ervoor te zorgen dat alles zo goed en kwaad als dat kan, doorgang vindt in de school. En ondertussen neemt u het voortouw bij het werken aan schoolverbetering. Maar waar te beginnen? Welke zaken verdienen prioriteit?

Aan welke zaken geeft u als schoolleider prioriteit?

In deze handelingswijzer vatten we wetenschappelijke inzichten over schoolverbetering samen en bespreken we zeven handvatten die u als schoolleider helpen om prioriteiten te stellen en koers te houden. Handreikingen waarmee u samen met uw teamleden aan de slag kunt om te werken aan kwalitatief goed onderwijs en betere opbrengsten. Daarbij richten we ons niet op zaken waar u als school weinig of geen invloed op heeft, maar op de dingen waarvan bekend is dat ze werken en waar u wel invloed op kunt uitoefenen.

Download hier de zeven gouden tips voor effectieve schoolverbetering

Zeven gouden tips voor effectieve schoolverbetering

Op basis van bevindingen vanuit de wetenschap formuleren we de volgende zeven prioriteiten voor effectieve schoolverbetering voor schoolleiders:

 

 1. Stel doelen en maak gebruik van data
 2. Laat je informeren door de wetenschap
 3. Bemoei je met de leraren
 4. Richt je op goed lesgeven
 5. Zet de basisvaardigheden centraal
 6. Werk aan een professionele schoolcultuur
 7. Betrek ouders bij de school

  Deze tips en handreikingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Hopelijk helpen ze u als schoolleider om richting te kiezen in de veelheid aan zaken die dagelijks op u afkomen. De kans dat het lukt om samen met uw team een boost te geven aan de onderwijskwaliteit is groter wanneer u deze tips volgt.

  Vragen of advies?

  Heeft u als schoolleider behoefte om met een schoolontwikkelingsexpert door te praten over goed onderwijs en het versterken van de schoolontwikkeling? Wilt u van gedachten wisselen over de wijze waarop de beschreven tips in de praktijk van uw school geïmplementeerd kunnen worden?

   Zeven gouden tips voor effectieve schoolverbetering

   Neem contact op!

   Gert Gelderblom

   Directeur Expertis Onderwijsadviseurs

   06 – 49 35 56 88
   gert.gelderblom@expertis.nl

   Brigitta Mathijssenis onderwijsadviseur bij Expertis
   Share This