033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Audits en visitaties

thema Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling

Audits en visitaties

Hoe is het gesteld met de onderwijskwaliteit van uw school? Heeft een verbetertraject binnen uw school tot de gewenste resultaten geleid? Vraagt u zich af hoe het kan dat de opbrengsten of het inspectierapport tegenvallen? Het is voor alle scholen belangrijk om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkelkansen. Helemaal als uw school van de onderwijsinspectie het oordeel ‘zwakke school’ of ‘onvoldoende school’ heeft gekregen. Samen met u brengen we in kaart wat u kunt verbeteren.

Schoolaudit door Expertis

Na een audit door een audit-expert van Expertis onderwijsadviseurs weet u precies hoe uw school ervoor staat. Adviseurs van Expertis hebben ervaring op uiteenlopende scholen met het uitvoeren van audits. Elk onderzoek resulteert in een auditrapport met heldere conclusies en praktische aanbevelingen. Na een audit weet u precies waar de ontwikkelkansen van uw school liggen op het gebied van didactisch handelen, schoolklimaat, zicht op ontwikkeling en kwaliteitszorg.

Auditorentraining voor interne auditteams

Welke systematiek hanteert u als bestuur om uw scholen goed in beeld te hebben? Door te werken met interne auditteams heeft u kansen en bedreigingen tijdig in beeld.
U wilt over een actueel en betrouwbaar beeld van al uw scholen beschikken. Niet alleen omdat de onderwijsinspectie dat verwacht, maar ook omdat u alleen op basis van een reëel beeld effectief beleid kunt voeren. Een succesvolle optie is het werken met getrainde auditteams die uw scholen periodiek in beeld brengen. Zo’n team bestaat uit schoolleiders, intern begeleiders of leraren met specifieke taken. Expertis onderwijsadviseurs traint uw medewerkers zodat u zichzelf een actueel en betrouwbaar beeld kunt vormen van uw scholen.


Bestuurlijke visitatie

Wilt u als bestuurder de kwaliteiten van uw organisatie in beeld brengen? Wilt u een beter inzicht in de kwaliteitszorg op bovenschools niveau én in de mogelijkheden om dit te verbeteren? Adviseurs van Expertis hebben ruime ervaring met het afleggen van bestuurlijke visitaties.
Expertis kan uw organisatie adviseren over de voorbereiding en de uitvoering van een bestuurlijke visitatie. Een koppeling van besturen behoort tot de mogelijkheden. U ontvangt een visitatierapport met heldere conclusies en praktische aanbevelingen, dat u kunt gebruiken om u te verantwoorden richting de Inspectie van het Onderwijs of om uw strategisch beleidsplan aan te scherpen. Op basis van een intakegesprek bepalen we samen de tijdsinvestering. 

Dit zeggen onze opdrachtgevers

“Om onze scholen te ondersteunen in het proces van continue schoolverbetering hebben we gekozen voor een interne auditsystematiek. We hebben daarvoor een beroep gedaan op Expertis onderwijsadviseurs. Onder deskundige leiding van adviseur Jaap de Jonge zijn we voortvarend aan de slag gegaan.”

Jeroen Hulsmeijers

Directeur basisschool Schateiland te Enschede

Meer lezen

Adviseurs van Expertis delen hun kennis door regelmatig te publiceren in toonaangevende onderwijstijdschriften. Lees ook het artikel ‘Het nut van audits: toezicht naar eigen inzicht’, geschreven door Expertis-onderwijsadviseur Jaap de Jonge, gepubliceerd in Basisschool Management.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap de Jonge of Gert Gelderblom.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: Expertis is de expert op het gebied van schoolaudits, auditorentraining en bestuurlijke visitatie.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, directie, intern begeleiders en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: zicht op de ontwikkeling van uw school, de onderwijsprofessionalisering en de kwaliteitszorg.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Jaap de Jonge en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 20 03 37 83 of stuur me een e-mail.

 

Jaap de Jonge is onderwijsadviseur bij Expertis

“Van reflectie kunt u eigenlijk alleen maar beter worden. U moet het wel zelf willen en durven!”

Jaap de Jonge, onderwijsadviseur Expertis

Share This