033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Audits en visitaties

thema Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling

Audits en visitaties

Samen met uw scholen heeft u gekozen voor een bepaalde systematiek om de kwaliteitszorg op de scholen te bewaken. Wilt u weten of dit resulteert in een reëel beeld van de onderwijskwaliteit op de scholen, zodat u een effectief beleid kunt voeren? Laat uw scholen auditeren door een audit-expert van Expertis Onderwijsadviseurs.

Schoolaudit door Expertis

Na een audit weet u precies hoe uw scholen ervoor staan en of het beeld dat de scholen zelf al hebben daarmee correspondeert. Adviseurs van Expertis hebben ervaring met het uitvoeren van audits op uiteenlopende scholen vanuit verschillende onderwijsconcepten. Elk onderzoek resulteert in een auditrapport met heldere conclusies en praktische aanbevelingen. Na een audit weet u waar de ontwikkelkansen liggen op het gebied van didactisch handelen, zicht op ontwikkeling, schoolklimaat en kwaliteitszorg.

Auditorentraining voor interne auditteams

Welke systematiek hanteert u als bestuur om uw scholen goed in beeld te hebben? Door te werken met interne auditteams heeft u kansen en bedreigingen tijdig in beeld.
U wilt over een actueel en betrouwbaar beeld van al uw scholen beschikken. Niet alleen omdat de onderwijsinspectie dat verwacht, maar ook omdat u alleen op basis van een reëel beeld effectief beleid kunt voeren. Een succesvolle optie is het werken met getrainde auditteams die uw scholen periodiek in beeld brengen. Zo’n team bestaat uit schoolleiders, intern begeleiders of leraren met specifieke taken. Expertis onderwijsadviseurs traint uw medewerkers zodat u zichzelf een actueel en betrouwbaar beeld kunt vormen van uw scholen.

 

Dit zeggen onze opdrachtgevers

“Om onze scholen te ondersteunen in het proces van continue schoolverbetering hebben we gekozen voor een interne auditsystematiek. We hebben daarvoor een beroep gedaan op Expertis onderwijsadviseurs. Onder deskundige leiding van adviseur Jaap de Jonge zijn we voortvarend aan de slag gegaan.”

Jeroen Hulsmeijers

Directeur basisschool Schateiland te Enschede

Meer lezen

Adviseurs van Expertis delen hun kennis door regelmatig te publiceren in toonaangevende onderwijstijdschriften. Lees ook het artikel ‘Het nut van audits: toezicht naar eigen inzicht’, geschreven door Expertis-onderwijsadviseur Jaap de Jonge, gepubliceerd in Basisschool Management.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap de Jonge of Gert Gelderblom.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: Expertis is de expert op het gebied van schoolaudits, auditorentraining en bestuurlijke visitatie.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, directie, intern begeleiders en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: zicht op de ontwikkeling van uw school, de onderwijsprofessionalisering en de kwaliteitszorg.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Jaap de Jonge en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 20 03 37 83 of stuur me een e-mail.

 

Jaap de Jonge is onderwijsadviseur bij Expertis

“Van reflectie kunt u eigenlijk alleen maar beter worden. U moet het wel zelf willen en durven!”

Jaap de Jonge, onderwijsadviseur Expertis

Share This