033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Het gebruik van data als basis voor effectieve onderwijsverbetering

Het gebruik van data als basis voor effectieve onderwijsverbetering

Internationaal onderzoek toont steeds duidelijker dat sterke scholen in elk geval één opvallende overeenkomst hebben: de schoolleiding en de leraren maken op een goede manier gebruik van data. Toch leidt het gebruik van data niet zonder meer tot goed onderwijs en mooie leerlingresultaten. In dit artikel beantwoorden Gert Gelderblom en Kees Vernooy de vraag hoe je als school en als schoolleiding op een effectieve manier data kunt benutten om tot beter onderwijs, beter leren en structureel goede resultaten te komen.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere audits en visitaties, datateams en de datateammethode, lesson study en professionele leergemeenschappen.

Meer informatie

Auteurs: dr. Gert Gelderblom en dr. Kees Vernooy

Jaar van uitgave: 2014

Gelderblom, G. & Vernooy, K. (2014). Het gebruik van data als basis voor effectieve onderwijsverbetering. Basisschool Management 06/2014.