033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Effectieve instructie is hart van rekenonderwijs

Home » Projecten » Effectieve instructie is hart van rekenonderwijs

Effectieve instructie is hart van rekenonderwijs

Rekeninstructie is meer dan een rijke leeromgeving waarvan we hopen en geloven dat kin- deren er iets van opsteken. Leerlingen hebben een leerkracht nodig die uitlegt, voordoet, goede vragen stelt en de juiste materialen en visuele middelen weet in te zetten om zaken inzichtelijk te maken.

Een artikel geschreven door Gert Gelderblom.