033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Effectieve instructie is hart van rekenonderwijs

Effectieve instructie is hart van rekenonderwijs

Niet de achtergrond van leerlingen, niet de rekenmethode van school, niet een traditionele of meer realistische didactiek bepalen de opbrengst van het rekenonderwijs. Het is vooral de leraar die het verschil maakt. Rekeninstructie is het hart van het rekenonderwijs. Rekeninstructie is meer dan een rijke leeromgeving waarvan we hopen en geloven dat kin- deren er iets van opsteken. Leerlingen hebben een leraar nodig die uitlegt, voordoet, goede vragen stelt en de juiste materialen en visuele middelen weet in te zetten om zaken inzichtelijk te maken. Een artikel van rekenexpert Gert Gelderblom. 

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Rekenen en wiskunde leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere rekeninstructie, effectief rekenonderwijs en EDI, blokvoorbereiding en sterke rekenaars.

Meer informatie

Auteur: Dr. Gert Gelderblom

Jaar van uitgave: 2010

Gelderblom, G. (2010). Effectieve instructie is hart van rekenonderwijs. Didactief september 2010.