033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Kennisbank overzichtspagina » Kennisbank Rekenen en wiskunde

Rekenvaardiger door gespreide herhaling

De kracht van het Leitnersysteem in de rt-praktijk

2022 – Leerlingen verschillen van elkaar in hun mogelijkheden om iets nieuws te leren en te onthouden. Sommige leerlingen hebben wel vier keer zoveel tijd nodig als hun klasgenoten om de basis­ bewerkingen te automatiseren (Lemov, 2012). Een aanpak die het onthouden versterkt en het gespreid oefenen systematisch organiseert is het Leitnersysteem. Een artikel door Jessica van der Straaten en Marcel Schmeier, EDI-expert. >>

Hoe beweging de rekenontwikkeling kan ondersteunen

2021 – Hoe kom je als leerkracht tegemoet aan de beweegdrang van jonge leerlingen? Kunnen beweegactiviteiten jouw onderwijs ondersteunen? In dit artikel wordt antwoord gegeven
op de vraag hoe je als leerkracht de beweegbehoefte van jonge leerlingen positief kan verbinden aan het rekenonderwijs. Een artikel door Kim Borsen en Sherrill Woldberg-Wels, onderwijsadviseurs bij Expertis. >>

Voorbereidend cijferen in groep 3 en 4

2021 – Om goed te leren rekenen moeten kinderen inzicht hebben in de opbouw van het tientallig stelsel. Ze moeten weten wat eenheden en tientallen zijn en hoe deze worden genoteerd in getallen. Omdat er in groep 3 al wordt gerekend tot 20 en in groep 4 tot 100, is het belangrijk om al vroeg doelgerichte instructie te geven over deze belangrijke zaken. Zo ontwikkelen kinderen een grondig getalbegrip en een stevige basis voor zowel het rekenen naast elkaar op de getallenlijn als het rekenen onder elkaar bij het cijferen. MAB-materiaal is daarbij een bruikbaar hulpmiddel. Een artikel door Marcel Schmeier, EDI-expert. >>

Contextopgaven onderwijzen

2021 – Het onderwijzen van contextopgaven vraagt om een andere aanpak dan instructie over de rekenbewerkingen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Hoe zorg je dat jouw leerlingen ook deze complexe contextopgaven goed maken? Een artikel van Marcel Schmeier, EDI-expert. >>

BLOG

Gouden tips om sterke rekenaars in de klas uit te dagen 

2021 – Nu de scholen weer geopend zijn, staan leraren voor het vraagstuk: hoe zorgen we ervoor dat alle leerlingen uit de klas voldoende leren dit schooljaar. Los van de vraag wat aan het einde van het schooljaar dan bereikt zou moeten zijn, gaat vrijwel alle aandacht naar de vraag wat kinderen minimaal zouden moeten kunnen. Doen we hiermee de beter presenterende leerlingen niet tekort? In dit blog breekt onderwijsadviseur Marije Huijsmans een lans om bovengemiddeld goed presenterende kinderen niet uit het oog te verliezen. En biedt ze concrete tips om sterke rekenaars uitdaging te geven. >>

Dyscalculie: Leerlingen verschillen?!

2020 – Iedere leerling met dyscalculie heeft unieke onderwijsbehoeften. Naast differentiatie op basis van globale niveaus, zoals ‘sterke rekenaar’ en ‘zwakke rekenaar’, moet instructie daarom ook afgestemd worden op de individuele kwaliteiten van een leerling. Wat betekent dat voor het rekenonderwijs? >>

Van verhaaltjessommen naar effectief rekenen

Eerst de basis onder de knie en veel oefenen

2019 – Het in het hoofd ‘stampen’ en herhalen van sommen was lange tijd het lelijke eendje in het rekenonderwijs. Maar critici zwengelen de discussie aan: ‘Toptennissers moeten ook eindeloos oefenen op hun back- en forehand, waarom zou dat met rekenen anders zijn?’ Een artikel van Marcel Schmeier, EDI-expert. >>

Rekenmethode kiezen en implementeren

2019 – Het kiezen van een nieuwe rekenmethode geeft een school een kans om het rekenonderwijs te verbeteren. Een goede implementatie zorgt er daarna voor dat een nieuwe methode ook werkelijk bijdraagt aan goed rekenonderwijs, niet alleen in het eerste jaar maar ook in de jaren daarna. Succesfactoren voor een goede implementatie zijn: genoeg tijd nemen voor het keuzetraject, goede begeleiding, oefenen van noodzake­lijke vaardigheden en gericht ondersteunen van leraren. Leraren moeten de methode en de werkwijze in de vingers gaan krijgen. Dan kunnen zij ‘spelen’ met de methode en deze passend maken voor hun leerlingen. Dit artikel is geschreven door de rekenexperts Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn. >>

Rekeninstructie in de kleutergroep

2019 – Jonge kinderen leren veel van een volwassene die voordoet en uitlegt. Hun spel wordt krachtiger door de instructie in de kring. De instructiekring is brandstof voor het spel. Een artikel van rekenexpert Marcel Schmeier en jonge-kind-specialist Tinka Hofmeijer. >>

Herhalen als leerstrategie

Door oefening vaardig

2018 – Leerlingen verschillen van elkaar wat betreft de tijd die het ze kost om leerdoelen te behalen. De zwakste leerlingen hebben tot zes keer zoveel oefentijd nodig als de sterkste leerlingen (Ward, 1987). Oefening en herhaling zijn krachtige didactische principes om leerlingen gelijke kansen op succes te bieden. >>

Rekensterke kleuters uitdagen

2018 – Uit onderzoek blijkt dat 15 – 20 procent van de sterke leerlingen onvoldoende wordt uitgedaagd. In dit artikel gaan twee rekenexperts van Expertis onderwijsadviseurs in op de vraag hoe je rekensterke kleuters herkent en hoe je rekenactiviteiten voor hen kunt verdiepen. Ook beschrijven zij criteria voor goede opdrachten voor rekensterke kleuters. Goed opdrachten en goed verrijkingsmateriaal zorgen voor een flink portie leerfrustratie. Sommige sterke kleuters zijn dit frustratiegevoel niet gewend. Het is zaak dat de leraar dit herkend en ook deze leerlingen de juiste begeleiding biedt. >>

Leren van uitgewerkte voorbeelden bij rekenen

2018 – Uitgewerkte voorbeelden zijn een krachtig didactisch middel bij het onderwijzen van nieuwe leerstof aan kinderen. Veel rt-materialen bevatten daarom deze stapsgewijze instructies. Uitgewerkte voorbeelden zijn echter niet alleen leerzaam voor leerlingen die moeite hebben met rekenen, maar ook voor gemiddelde en sterke rekenaars. Behalve in de rt-kamer zouden ze daarom ook preventief moeten worden ingezet in de klas. Beter een pond preventie dan een kilo zorg. In dit artikel van Marcel Schmeier, EDI-expert, wordt een pleidooi gevoerd voor het gebruik van uitgewerkte voorbeelden in de les. >>

Rekenmethode anders vasthouden

2017 – Begin over passend onderwijs en in elke teamkamer ontstaat meteen discussie: ‘Onze methodes zijn niet geschikt om voldoende tegemoet te komen aan alle verschillen tussen leerlingen, maar we zien het niet zitten om zonder te werken.’ Hoe kunnen we dan, bijvoorbeeld in ons rekenonderwijs, onderzoeken hoe we de methode beter kunnen inzetten, zodat die wél een bruikbaar hulpmiddel wordt? Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn, beide rekenexperts bij Expertis onderwijsadviseurs, gaan in dit artikel in op de vraag hoe je als leraar de methode effectief gebruikt en tegelijk ruimte kunt scheppen om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De rekenmethode anders gebruiken om doelgericht les te geven en beredeneerde keuzes te maken. >>

Preventie van rekenproblemen: Kijk verder dan het kind

2017 – Als een leerling niet goed mee kan komen met de rekenlessen op school, dan gaan we vaak op zoek naar wat er aan de hand is met het kind, zonder de kwaliteit van het onderwijs kritisch te evalueren. Wetenschapper Galen Alessi analyseerde in zijn onderzoek Diagnosis diagnosed: a systemic reaction de onderzoekverslagen van ruim 5.000 kinderen met leerachterstanden en ontdekte dat in alle gevallen de oorzaak bij het kind werd gelegd en geen enkele keer het onderwijs tegen het licht werd gehouden. Wat kun je als rt’er doen om verder te kijken dan het kind? Hoe voorkom je achterstanden en rekenproblemen? En hoe werk je effectief aan preventie? >>

Passend onderwijs voor sterke rekenaars

2016 – In Nederland zorgen we goed voor zwakke rekenaars. Uit onderzoek blijkt echter dat zowel bij lezen als bij de exacte vakken het percentage leerlingen dat het hoogste niveau haalt, de afgelopen jaren steeds kleiner is geworden. Daarnaast weten we uit onderzoek dat juist sterke leerlingen die afkomstig zijn uit sociaal zwakkere milieus of achterstandsgroepen lang niet altijd (h)erkend en voldoende uitgedaagd worden. Zinvolle activiteiten voor sterke leerlingen hebben daarnaast ook een positieve doorwerking naar de andere leerlingen, onder andere doordat het onderwijs voor alle leerlingen uitdagender wordt. Een compacte beschrijving voor een werkwijze in groep 3 t/m 8 voor leraren, rekencoördinatoren en directie. Deze handelingswijzer is geschreven door Expertis onderwijsadviseurs Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn. >>

Passend onderwijs voor rekensterke kleuters

2016 – In Nederland zorgen we goed voor zwakke rekenaars. Uit onderzoek blijkt echter dat zowel bij lezen als bij de exacte vakken, het percentage leerlingen dat het hoogste niveau haalt, de afgelopen jaren steeds kleiner is geworden. Daarnaast weten we uit onderzoek dat juist sterke leerlingen die afkomstig zijn uit sociaal zwakkere milieus of achterstandsgroepen lang niet altijd (h)erkend en voldoende uitgedaagd worden. Zinvolle activiteiten voor sterke kleuters hebben daarnaast ook een positieve doorwerking naar de andere leerlingen, onder andere doordat het onderwijs voor alle leerlingen uitdagender wordt. In deze handelingswijzer geven Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn, beiden werkzaam als senior onderwijsadviseur bij Expertis, concrete handreikingen om het onderwijs voor rekensterke kleuters te versterken. >>

Een goede rekenstart

2015 – Uw leerlingen succeservaringen laten opdoen bij hun eerste kennismaking met rekenen, hoe doet u dat? In dit zeer toegankelijke en overzichtelijke artikel geeft rekenexpert Marcel Schmeier antwoord op deze vraag. >>

Op ouders kun je rekenen!

Ondersteuning bij rekenvaardigheid op de basisschool

2013 – Rekenvaardigheden zijn belangrijk, zowel op school als in het dagelijks leven. Het is vooral de taak van de school om kinderen goed te leren rekenen. Maar ook ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het leren rekenen van uw kind. Uit onderzoek is bekend dat een goede samenwerking tussen de school en ouders positieve invloed heeft op het leren rekenen van kinderen. De landelijke ouderorganisaties en de PO-Raad hebben daarom deze brochure voor ouders en scholen ontwikkeld. >>

Effectieve instructie is hart van rekenonderwijs

2010 – Niet de achtergrond van leerlingen, niet de rekenmethode van school, niet een traditionele of meer realistische didactiek bepalen de opbrengst van het rekenonderwijs. Het is vooral de leraar die het verschil maakt. Rekeninstructie is het hart van het rekenonderwijs. Rekeninstructie is meer dan een rijke leeromgeving waarvan we hopen en geloven dat leerlingen er iets van opsteken. Leerlingen hebben een leraar nodig die uitlegt, voordoet, goede vragen stelt en de juiste materialen en visuele middelen weet in te zetten om zaken inzichtelijk te maken. Een artikel van rekenexpert Gert Gelderblom. >>

Iedereen kan leren rekenen

2009 – Iedereen kan leren rekenen, maar het is vooral de wijze waarop het rekenonderwijs wordt gegeven, die bepaalt of iedereen leert rekenen. In deze brochure zet rekenexpert Gert Gelderblom de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij om het rekenonderwijs op uw school te versterken. >>

Share This