033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Kennisbank overzichtspagina » Kennisbank Rekenen en wiskunde

Rekenmethode kiezen en implementeren

2019 – Het kiezen van een nieuwe rekenmethode geeft een school een kans om het rekenonderwijs te verbeteren. Een goede implementatie zorgt er daarna voor dat een nieuwe methode ook werkelijk bijdraagt aan goed rekenonderwijs, niet alleen in het eerste jaar maar ook in de jaren daarna. Succesfactoren voor een goede implementatie zijn: genoeg tijd nemen voor het keuzetraject, goede begeleiding, oefenen van noodzake­lijke vaardigheden en gericht ondersteunen van leraren. Leraren moeten de methode en de werkwijze in de vingers gaan krijgen. Dan kunnen zij ‘spelen’ met de methode en deze passend maken voor hun leerlingen. Dit artikel is geschreven door de rekenexperts Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn. >>

Rekeninstructie in de kleutergroep

2019 – Jonge kinderen leren veel van een volwassene die voordoet en uitlegt. Hun spel wordt krachtiger door de instructie in de kring. De instructiekring is brandstof voor het spel. Een artikel van rekenexpert Marcel Schmeier en jonge-kind-specialist Tinka Hofmeijer. >>

Rekensterke kleuters uitdagen

2018 – Uit onderzoek blijkt dat 15 – 20 procent van de sterke leerlingen onvoldoende wordt uitgedaagd. In dit artikel gaan twee rekenexperts van Expertis onderwijsadviseurs in op de vraag hoe je rekensterke kleuters herkent en hoe je rekenactiviteiten voor hen kunt verdiepen. Ook beschrijven zij criteria voor goede opdrachten voor rekensterke kleuters. Goed opdrachten en goed verrijkingsmateriaal zorgen voor een flink portie leerfrustratie. Sommige sterke kleuters zijn dit frustratiegevoel niet gewend. Het is zaak dat de leraar dit herkend en ook deze leerlingen de juiste begeleiding biedt. >>

Rekenmethode anders vasthouden

2017 – Begin over passend onderwijs en in elke teamkamer ontstaat meteen discussie: ‘Onze methodes zijn niet geschikt om voldoende tegemoet te komen aan alle verschillen tussen leerlingen, maar we zien het niet zitten om zonder te werken.’ Hoe kunnen we dan, bijvoorbeeld in ons rekenonderwijs, onderzoeken hoe we de methode beter kunnen inzetten, zodat die wél een bruikbaar hulpmiddel wordt? Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn, beide rekenexperts bij Expertis onderwijsadviseurs, gaan in dit artikel in op de vraag hoe je als leraar de methode effectief gebruikt en tegelijk ruimte kunt scheppen om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De rekenmethode anders gebruiken om doelgericht les te geven en beredeneerde keuzes te maken. >>

Passend onderwijs voor sterke rekenaars

2016 – In Nederland zorgen we goed voor zwakke rekenaars. Uit onderzoek blijkt echter dat zowel bij lezen als bij de exacte vakken het percentage leerlingen dat het hoogste niveau haalt, de afgelopen jaren steeds kleiner is geworden. Daarnaast weten we uit onderzoek dat juist sterke leerlingen die afkomstig zijn uit sociaal zwakkere milieus of achterstandsgroepen lang niet altijd (h)erkend en voldoende uitgedaagd worden. Zinvolle activiteiten voor sterke leerlingen hebben daarnaast ook een positieve doorwerking naar de andere leerlingen, onder andere doordat het onderwijs voor alle leerlingen uitdagender wordt. Een compacte beschrijving voor een werkwijze in groep 3 t/m 8 voor leraren, rekencoördinatoren en directie. Deze handelingswijzer is geschreven door Expertis onderwijsadviseurs Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn. >>

Passend onderwijs voor rekensterke kleuters

2016 – In Nederland zorgen we goed voor zwakke rekenaars. Uit onderzoek blijkt echter dat zowel bij lezen als bij de exacte vakken, het percentage leerlingen dat het hoogste niveau haalt, de afgelopen jaren steeds kleiner is geworden. Daarnaast weten we uit onderzoek dat juist sterke leerlingen die afkomstig zijn uit sociaal zwakkere milieus of achterstandsgroepen lang niet altijd (h)erkend en voldoende uitgedaagd worden. Zinvolle activiteiten voor sterke kleuters hebben daarnaast ook een positieve doorwerking naar de andere leerlingen, onder andere doordat het onderwijs voor alle leerlingen uitdagender wordt. In deze handelingswijzer geven Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn, beiden werkzaam als senior onderwijsadviseur bij Expertis, concrete handreikingen om het onderwijs voor rekensterke kleuters te versterken. >>

Een goede rekenstart

2015 – Uw leerlingen succeservaringen laten opdoen bij hun eerste kennismaking met rekenen, hoe doet u dat? In dit zeer toegankelijke en overzichtelijke artikel geeft rekenexpert Marcel Schmeier antwoord op deze vraag. >>

Het geheim van Zeewolde

2012 – Vier basisscholen in Zeewolde hebben de handen ineengeslagen om het rekenonderwijs te verbeteren. Ze boekten met hulp van Expertis onderwijsadviseurs een spectaculair resultaat: binnen een jaar scoren hun leerlingen opeens bovengemiddeld. Ook de andere vakken lijken te profiteren van de nieuwe aanpak. Het verhaal van deze scholen is enkele jaren geleden gepubliceerd in boekvorm. Laat u inspireren en ontdek dat ‘de leerkracht centraal stellen’ werkt! Hoe het rekenonderwijs in een jaar tijd met sprongen vooruit kan gaan. >>

Effectieve instructie is hart van rekenonderwijs

2010 – Niet de achtergrond van leerlingen, niet de rekenmethode van school, niet een traditionele of meer realistische didactiek bepalen de opbrengst van het rekenonderwijs. Het is vooral de leraar die het verschil maakt. Rekeninstructie is het hart van het rekenonderwijs. Rekeninstructie is meer dan een rijke leeromgeving waarvan we hopen en geloven dat kin- deren er iets van opsteken. Leerlingen hebben een leraar nodig die uitlegt, voordoet, goede vragen stelt en de juiste materialen en visuele middelen weet in te zetten om zaken inzichtelijk te maken. Een artikel van rekenexpert Gert Gelderblom. >>

Iedereen kan leren rekenen

2009 – Iedereen kan leren rekenen, maar het is vooral de wijze waarop het rekenonderwijs wordt gegeven, die bepaalt of iedereen leert rekenen. In deze brochure zet rekenexpert Gert Gelderblom de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij om het rekenonderwijs op uw school te versterken. >>

Share This