033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Marije Huijsmans

Marije Huijsmans

“Onderwijs opent deuren naar kansen voor kinderen”

Marije is onderwijsadviseur rekenen en didactisch handelen en heeft een achtergrond als onderwijskundige. Marije heeft recent haar promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit afgerond, getiteld: “Explaining variation in mathematics achievement. Characteristics of children with and without mathematical learning difficulties”. In dit onderzoek is aangetoond dat leerlingen onderling veel van elkaar verschillen wat betreft de (cognitieve) mogelijkheden om tot rekenen te komen. Echter, de groep leerlingen met rekenmoeilijkheden is niet éénduidig te onderscheiden van de groep leerlingen wie het rekenen makkelijker afgaat. Wat dat betreft lijken zij dan wel weer op elkaar: elke leerling heeft baat bij kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Marije kan u namens Expertis Onderwijsadviseurs helpen om dit te realiseren.

Wat kan Marije voor u betekenen?

Marije is specialist op het gebied van rekenen en wiskunde. Zij streeft ernaar om een vertaalslag te maken van de veelal abstracte inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek naar concrete handelingsadviezen voor de onderwijspraktijk. Op die manier weet zij de kwaliteit van het (didactisch handelen binnen het) reken-wiskundeonderwijs te versterken en te borgen.

Expertises
  • Onderwijskundige, specialisatie leerproblemen

  • Onderzoeker rekenvaardigheid en dubbel-bijzonderheid

  • Docent Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs

Publicaties
  • Huijsmans, M. D. E. (2020). Explaining variation in mathematics achievement. Characteristics of children with and without mathematical learning difficulties [proefschrift]. Radboud Universiteit
  • Huijsmans, M. D. E. & Cijvat, I. (2020). Dyscalculie: Leerlingen verschillen?!. JSW

Share This