033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Voortgezet onderwijs

Home » Thema’s » Voortgezet onderwijs

De meest recente inzichten vanuit de wetenschap praktisch gemaakt voor het voortgezet onderwijs door de adviseurs van Expertis.

Close Reading

Wat is het: begeleidingstraject en een complete leergang voor docenten en teamleiders om kennis te maken met Close Reading.
Voor wie is het interessant: docenten en teamleiders voortgezet onderwijs.
Welk type onderwijs: voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: de leesresultaten verbeteren, leerlingen worden actieve lezers en krijgen meer leesplezier.

Preventie van laaggeletterdheid en dyslexie

Wat is het: een unieke aanpak om het lees- en spellingsonderwijs te optimaliseren.
Voor wie is het interessant: docenten, sectie Nederlands, zorgteams.
Welk type onderwijs: voortgezet onderwijs, primair onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie.
Wat levert het op: effectieve dyslexiezorg, sterker taalleesonderwijs.

Verbetertraject rekenen

Wat is het: scholingsbijeenkomsten, advies op maat.
Voor wie is het interessant: schoolleiders, rekencoördinatoren en docenten.
Welk type onderwijs: voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: Nadat uw school heeft deelgenomen aan een rekenverbetertraject van Expertis, is de kwaliteit van het onderwijsleerproces zichtbaar verbeterd. De rekenresultaten van uw leerlingen verbeteren snel.

Coaching voor docenten

Wat is het: coaching voor startende en meer ervaren docenten.
Voor wie is het interessant: docenten, begeleiders, directie.
Welk type onderwijs: voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: door coaching helpen we docenten het beste uit zichzelf te halen. Met persoonlijke aandacht en ondersteuning, verbetert hun didactisch handelen en blijven zij zich ontwikkelen.

Coöperatieve werkvormen

Wat is het: een training om het coöperatief leren op uw school te implementeren en te borgen.
Voor wie is het interessant: docenten, schoolteams.
Welk type onderwijs: voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: leerlingen leren actief, door een doelgerichte inzet van coöperatieve werkvormen. Zij werken gestructureerd samen en leveren allemaal een actieve bijdrage. De leertijd wordt op deze manier effectief gebruikt.

Omgaan met verschillen

Wat is het: Expertis adviseert scholen over differentiatie. Expertis schoolt teams in het handen en voeten geven aan differentiëren.
Voor wie is het interessant: docenten, begeleiders, directieleden.
Welk type onderwijs: voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: tegemoetkomen aan de verschillende leerbehoeften van leerlingen is een van de moeilijkste taken van een docent.

Lesson Study

Wat is het: een intensieve training voor docenten, begeleiders en teamleiders om Lesson Study op een effectieve manier te introduceren, op te zetten en te borgen op school.
Voor wie is het interessant: docenten, begeleiders, teamleiders en directie.
Welk type onderwijs: voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.
Wat levert het op: docenten leren beter naar leerlingen te kijken en hun lessen voor te bereiden, te ontwerpen en aan te passen aan behoeftes van de leerlingen.

Datagebruik in het onderwijs

Wat is het: advies op maat voor scholen om met behulp van data de onderwijsprestaties te verbeteren of specifieke problemen aan te pakken.
Voor wie is het interessant: directie, teamleiders, docenten en kwaliteitszorgmedewerkers.
Welk type onderwijs: voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.
Wat levert het op: in de praktijk blijkt dat beslissingen om het onderwijs te verbeteren vaak gebaseerd zijn op aannames, anekdotes en onderbuikgevoelens. Expertis helpt u om concrete verbeteringen door te voeren op basis van datagebruik en data-analyse.

Coaching van directie

Wat is het: coaching op maat.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen en directie.
Welk type onderwijs: voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: effectiever gedrag.

Intervisie

Wat is het: training op maat.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, directie, docenten en hun begeleiders.
Welk type onderwijs: voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: er wordt beter gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten.

Teamontwikkeling

Wat is het: training op maat voor uw team.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, MT’s, directies en teams.
Welk type onderwijs: voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: een effectief team.

Cultuuronderzoek

Wat is het: een onderzoek naar de cultuur op uw school.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, MT’s, directies en teams.
Welk type onderwijs: voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: inzicht in de cultuur op uw school.

Ontwikkelen professionele cultuur

Wat is het: werken aan een cultuur waarbij ontwikkeling en kwaliteit voorop staan.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, MT’s, directies en teams.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: er wordt op school effectiever gehandeld en de organisatie blijft zich ontwikkelen.

Motiverende gesprekscyclus

Wat is het: scholingsbijeenkomsten over de gesprekscyclus op uw school.
Voor wie is het interessant: directie en bestuurders in het onderwijs.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: een heldere visie op uw gesprekscyclus.

Share This