033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Rogier Stappers

Rogier Stappers

“Doen waarvan we uit onderzoek en studies weten dat het werkt”

Rogier heeft de afgelopen 20 jaar met veel plezier in het onderwijs gewerkt. Eerst als leraar, daarna als docent-onderzoeker aan een hogeschool. Na het behalen van de Master SEN Leidinggeven aan de Hogeschool Utrecht werd hij directeur in het primair onderwijs. Als leraar én als directeur legde Rogier de focus op het geven van effectieve, doelgerichte en interactieve lessen. Het samen met het schoolteam continu verbeteren van het onderwijs en het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen stond hierin centraal. “Het hebben van kennis over onderwijs en het actief delen van die kennis en de opgedane ervaringen binnen het team, maakt dat het onderwijs sterker wordt.”

Wat kan Rogier voor u betekenen?

Degene die de meeste invloed heeft op de ontwikkeling van leerlingen is de leraar. Aandacht voor het handelen van de leraar en daarmee het primaire proces, levert al snel een kwalitatieve verbetering op. De drijfveer en kennis die Rogier heeft ten aanzien van didactisch handelen en het geven van effectieve lessen zet hij in om het onderwijs op uw school verder te verbeteren. Natuurlijk in aansluiting op de visie van uw school. U kunt rekenen op bevlogen inhoudelijke trainingen met een directe koppeling naar de praktijk. In combinatie met lesbezoeken en feedbackgesprekken, waarin Rogier inzoomt op wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is, levert dit een duurzame schoolontwikkeling op. Geïnteresseerd? Neem contact op met Rogier voor een (kennismakings)gesprek.

Expertises
  • Expliciete Directe Instructie (EDI-gecertificeerd)
  • Didactisch handelen
  • Kwaliteitszorg & schoolontwikkeling
Share This