033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Florianne Bonhof

Florianne Bonhof

“We weten wat werkt en wat goed onderwijs is, dus laten we iedere leerling de kans geven om hiervan te profiteren!”

Florianne heeft bijna 10 jaar fulltime voor de klas gestaan in het primair onderwijs. Ze is gedragsspecialist en heeft altijd veel aandacht besteed aan het in de praktijk brengen van evidence-informed onderwijs. Het is haar missie om zoveel mogelijk bewezen effectieve leerstrategieën op een praktische en haalbare manier naar de dagelijkse praktijk in de klas te brengen. Florianne heeft veel ervaring met close reading, klassenmanagement en didactisch en pedagogisch handelen. Ze vindt het belangrijk dat iedere leraar bewuste keuzes kan maken vanuit een goede kennisbasis en effectief gebruik maakt van de (beperkte) lestijd.

Wat kan Florianne voor u betekenen?

Florianne kan u helpen met het verbeteren van het didactisch handelen op school en het praktisch uitvoerbaar maken van strategieën en methodieken die vanuit wetenschappelijk onderzoek bewezen effectief zijn. Een stevige basisinstructie staat hierbij altijd centraal. Ze helpt leraren om de rol van professional en expert in te nemen en steeds de juiste keuzes te maken voor hun leerlingen. Op een goede manier differentiëren speelt hierbij een belangrijke rol. Om in een klas tot leren te komen, moeten natuurlijk ook alle basisvoorwaarden aanwezig zijn, zoals een goed klassenmanagement en een fijn pedagogisch klimaat. Florianne begeleidt individuele leraren en teams graag om dit op orde te krijgen. Het liefst doet zij dit schoolbreed vanuit een heldere visie, in samenwerking en met een doorgaande lijn, zodat verbeteringen duurzaam en toekomstbestendig zijn.

Expertises

  • Expliciete Directe Instructie (EDI)
  • Gedragsspecialist (Master Educational Needs)
  • Close reading
  • Effectief leerkrachtgedrag
  • Differentiëren
  • Taal- leesonderwijs

Thema’s

Didactisch handelen
Taal / Leesonderwijs

 

Contact

Florianne Bonhof M Ed
06 – 57 88 86 41
florianne.bonhof@expertis.nl

Share This