033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Reken-wiskundeonderwijs

Home » Thema’s » Reken-wiskundeonderwijs

Wat zijn effectieve interventies om de leerlingresultaten te verbeteren? Hoe gaat u om met zwakke rekenaars? Hoe kiest u een goede rekenmethode en implementeert u deze? En welke didactische aanpak werkt nu echt? Eén ding is zeker: op de adviseurs van Expertis kunt u rekenen!

Verbetertraject rekenen

Wat is het: advies op maat.
Voor wie is het interessant: intern begeleiders, schoolleiders, rekencoördinatoren en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: Nadat uw school heeft deelgenomen aan een rekenverbetertraject van Expertis is de kwaliteit van het onderwijsleerproces zichtbaar verbeterd. De rekenresultaten van uw leerlingen zullen dan ook snel verbeteren.

Werken met leerlijnen rekenen

Wat is het: advies op maat over hoe uw klas of school ervoor staat ten opzichte van de leerlijnen rekenen.
Voor wie is het interessant: intern begeleiders, rekencoördinatoren en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: inzicht over hoe u tijdelijk een rekenmethode los kunt laten, terwijl u wel de lesdoelen haalt en de leerlijn rekenen gevolgd wordt.

Lesson Study – online bij rekenen

Wat is het: een online variant van Lesson Study. Een groepje leraren bereidt samen een rekenles voor. De les wordt gegeven, geobserveerd, geëvalueerd en bijgesteld om hem opnieuw te geven.
Voor wie is het interessant: intern begeleiders, rekencoördinatoren en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: samen leren van en met elkaar inspireert en zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Er ontstaat een professionele dialoog binnen Lesson Study-online.

Automatiseren basisbewerkingen rekenen

Wat is het: eerste hulp bij het verbeteren van automatiseren in de rekenles.
Voor wie is het interessant: rekencoördinatoren en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: een handelingswijzer, rekenplacemat en leerlijn over automatiseren en/of een training over het belang van automatiseren.

Effectieve rekeninstructie

Wat is het: hulp bij het ontwikkelen van een goede (reken)instructie.
Voor wie is het interessant: rekencoördinatoren, intern begeleiders en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: handreikingen voor krachtige rekeninstructie.

Blokvoorbereiding rekenen

Wat is het: een helpend format om een blokrekenonderwijs gedegen voor te bereiden.
Voor wie is het interessant: intern begeleiders, rekencoördinatoren en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: een format om uw rekenlessen een aantal weken van tevoren voor te bereiden, zodat u ook extra lessen in uw planning kunt opnemen.

Effectief rekenonderwijs en EDI

Wat is het: training op maat.
Voor wie is het interessant: rekencoördinatoren en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: u leert hoe u volgens de methode Expliciete Directe Instructie uw rekenonderwijs kunt verbeteren.

Sterke rekenaars

Wat is het: advies op maat.
Voor wie is het interessant: rekencoördinatoren en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: een handleiding om uitdagend rekenonderwijs te geven aan sterke rekenaars.

Share This