033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Bestuurlijk handelen & leiderschap

Home » Thema’s » Bestuurlijk handelen en leiderschap

Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. Hebt u een dilemma of loopt u tegen iets aan? Leg uw vraag aan Expertis voor. Onze adviseurs werken in alle lagen van het onderwijs. Zij weten wat er speelt en adviseren u graag.

Netwerk startende leraren

Wat is het: programma om de begeleiding van startende leraren te verbeteren. Dit netwerk kan speciaal voor uw organisatie (op locatie) worden georganiseerd. U kunt er ook voor kiezen om startende leraren deel te laten nemen aan een van de Expertis-netwerken in het land. 
Voor wie is het interessant: scholen die recent beginnende leraren hebben aangenomen.  
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: startende leraren die eerder volwaardig meedraaien binnen de school en een volwaardige bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Hierdoor voorkomt u onnodig ziekteverzuim. 

Bestuurlijk handelen

Wat is het: een gezamenlijk ontbijt voor schoolbesturen.
Voor wie is het interessant: bestuurders in het onderwijs.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: kennis en ervaringen uitwisselen.

Effectief leidinggeven

Wat is het: diverse cursussen en bijeenkomsten over effectief leidinggeven.
Voor wie is het interessant: leidinggevenden en bestuurders in het onderwijs.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: de resultaten verbeteren, er komt meer focus en richting en personeel raakt gemotiveerd.

Strategisch handelen

Wat is het: scholingsbijeenkomsten over strategisch handelen.
Voor wie is het interessant: directie en bestuurders in het onderwijs.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: u scherpt uw handelen aan.

Motiveren van professionals

Wat is het: scholingsbijeenkomsten over het motivatie.
Voor wie is het interessant: directie en bestuurders in het onderwijs.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: u leert hoe u de professionals op uw school motiveert.

Motiverende gesprekscyclus

Wat is het: scholingsbijeenkomsten over de gesprekscyclus op uw school.
Voor wie is het interessant: directie en bestuurders in het onderwijs.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: een heldere visie op uw gesprekscyclus.

Ontwikkelen professionele cultuur

Wat is het: werken aan een cultuur waarbij ontwikkeling en kwaliteit voorop staan.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, MT’s, directies en teams.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: er wordt op school effectiever gehandeld en de organisatie blijft zich ontwikkelen.

Cultuuronderzoek

Wat is het: een onderzoek naar de cultuur op uw school.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, MT’s, directies en teams.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: inzicht in de cultuur op uw school.

Opzetten professionele leergemeenschap

Wat is het: advies op maat aan scholen over het starten van een PLG en het wat en waarom van een PLG. Voor wie is het interessant: elke school, elk team en elke sectie die permanent wil werken aan onderwijsverbetering. Welk type onderwijs: alle soorten onderwijs. Wat levert het op: het leren van de leerlingen heeft de eerste prioriteit en de school werkt continue aan het verbeteren van het onderwijs.

Teamontwikkeling

Wat is het: training op maat voor uw team.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, MT’s, directies en teams.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: een effectief team.

Professioneel handelen

Wat is het: trainingen en begeleiding om het professioneel handelen te versterken.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, directie, intern begeleiders en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: methodes werken niet, mensen werken. Naarmate de medewerkers in organisaties zich meer bewust zijn van hun professionele rol en vanuit deze rol handelen, lopen processen soepeler en komt er meer ruimte voor ontwikkeling.

Effectief communiceren

Wat is het: training op maat over effectief communiceren.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, directie, intern begeleiders en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: betere communicatie.

Voeren van lastige gesprekken

Wat is het: training op maat.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, directie, intern begeleiders en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: betere gesprekken, ook als het over lastige onderwerpen gaat of als de boodschap pijnlijk is.

Feedback geven en ontvangen

Wat is het: training op maat.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, directie, intern begeleiders en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: er wordt op school beter feedback gegeven en ontvangen.

Effectief vergaderen

Wat is het: training op maat.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, directie, intern begeleiders en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: effectievere vergaderingen.

Intervisie

Wat is het: training op maat.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, directie, intern begeleiders en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: er wordt beter gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten.

Coaching van directie

Wat is het: coaching op maat.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen en directie.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: effectiever gedrag.

Onderwijskundig leiderschap

Wat is het: scholingsbijeenkomsten over onderwijskundig leiderschap.
Voor wie is het interessant: directie en bestuurders in het onderwijs.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: goed onderwijskundig leiderschap.

Share This