033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Martine Keemers

Martine Keemers

“Samen goed onderwijs realiseren is een prachtige uitdaging!”

Na haar studie Toegepaste Onderwijskunde en een verkorte PABO-opleiding heeft Martine bijna 25 jaar in het primair onderwijs gewerkt. Ze werkte onder meer als leraar, intern begeleider, directeur en auditor. Martine heeft in die verschillende rollen veel ervaring opgedaan.

Martine vindt het belangrijk om samen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Wat is er bekend vanuit de theorie en hoe kunnen we dat in de praktijk brengen? Door theorie en praktijk met elkaar te verbinden, wordt de impact van de leraar in de klas vergroot. Daar ligt een prachtige uitdaging. Door kwalitatief goed onderwijs kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Wat kan Martine voor u betekenen?

Door haar brede ervaring vertaalt Martine wetenschappelijke inzichten naar de praktijk om zo bij te dragen aan duurzame schoolontwikkeling. De impact van leraren wordt vergroot door trainingen, klassenbezoeken, feedbackgesprekken en coaching. Door de intern begeleider en de schoolleider hierin mee te nemen, zorgt Martine ervoor dat de ontwikkeling duurzaam wordt geïmplementeerd in de school. Martine draagt daar op een positieve, enthousiaste en stimulerende wijze graag aan bij.

Expertises
  • Taal-leesonderwijs

  • Didactisch handelen

  • Expliciete Directe Instructie

  • Kwaliteitszorg

Share This