033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Tinka Hofmeijer

Tinka Hofmeijer

Tinka is gespecialiseerd in het jonge kind. Door haar jarenlange ervaring binnen het onderwijs en het bedrijfsleven, schakelt zij moeiteloos tussen beleid en praktijk. Zij kan mensen motiveren, enthousiasmeren en in beweging brengen. Tinka is creatief, enthousiast en denkt graag buiten bestaande kaders.

Wat kan Tinka voor u betekenen?

Tinka is onderwijsadviseur en trainer. U kunt haar bijvoorbeeld inschakelen als u uw onderwijsorganisatie wilt veranderen of vernieuwen. Of ontwikkelingsgericht werken wilt implementeren in de kinderopvang, peuterspeelzaal of de onderbouw van het basisonderwijs.
Tinka heeft veel ervaring met:

 • (Onderwijs)organisatie veranderingen.
 • Teamstructuur, Kwaliteitszorg, Visieontwikkeling, Methode keuze zowel op school- als voorschoolniveau.
 • Implementatie van Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang, peuterspeelzalen en groep 1 t/m 4 van de basisschool, Methode Puk & Ko en Uk & Puk in de praktijk op leidster en beleidsniveau, Methode Startblokken in de praktijk op leidster en beleidsniveau, Methode Schatkist in de praktijk, Methode Veilig leren lezen in de praktijk.
 • Diverse onderwijsvernieuwingen waaronder:
  Verschillende VVE-programma’s zoals Startblokken, Ko-totaal, Sporen, Kaleidoscoop, Boekenpret, Piramide, Adaptief werken, Ervaringsgericht onderwijs, Freinetonderwijs, Jenaplanonderwijs, Organiseren van kleine groepen binnen de kleutergroep, Samenwerkend leren. Werken met planborden/taakborden, Competentiegericht onderwijs, Thematisch onderwijs.
Expertises
 • Licentie trainer TINK.
 • Licentietrainer Kijk.
 • Gediplomeerd trainer Startblokken van Basisontwikkeling.
 • Gediplomeerd trainer Ko-totaal (Uk en Puk, Puk en Ko, Ik en Ko, Ko heeft praatjes).
 • Trainer digitaal schoolbord (Activ borden).
 • Trainer leraarassistent bij Veilig leren lezen en Pennenstreken.
 • Licentietrainer Taakspel.
 • Trainer Vroegsignalering (GGD).
 • Gediplomeerd leraar en schoolleider voor het primair onderwijs.
 • Gecertificeerd leraar voor Basisontwikkeling in groep 1 t/m 4.
 • Specialist Expliciete Directe Instructie EDI – Jonge Kind.
 • Piramidetrainer (versie 2017).
 • Zet Spel op de kaart door VHJK 2018 (initiatiefnemer, ontwikkelaar en uitvoerder).
 • Opbrengstgericht werken met peuters en kleuters vanuit spel a.d.h.v. de SLO doelen (ontwikkelaar en uitvoerder van maattrajecten gericht op duurzame ontwikkeling en verbetering van kwaliteit).
 • Kindvolgsysteem en Beredeneerd aanbod trainer (Bazalt).
 • Taakspel en Taakspel kleuters trainer hercertificering (update 2017).
 • Schatkist editie 3 trainer (update 2017).
 • TINK Taal en Interactievaardigheden trainer (update 2018).
 • Vier VVE trainer (IO).
 • Ontwikkelings- en ervaringsgericht onderwijs.
 • Daltononderwijs.
 • Coaching.
 • Verzorgen van trainingen voor professionals (zowel startend, ervaren als beleidsmakers) die werken met kinderen van 0 tot 8 jaar op het gebied van o.a. Taal/Rekenen, Spel, Oudercontacten, ICT en multimedia, Motoriek, Doorgaande leerlijnen, Coachen en feedback, Inrichten van een rijke leeromgeving, enz.
 • Organisatie Ontwikkeling gericht op de onderbouw.
 • Implementatie Onderwijsvernieuwingen gericht op de onderbouw.
 • De methode Schatkist, Veilig leren lezen, Taakspel.
Publicaties

 

Artikelen

Thema’s

Pedagogisch handelen
Jonge Kind

 

Contact

06 – 20 59 65 14
tinka.hofmeijer@expertis.nl

Share This